• Ferdiš Duša

  (1888-1958)

  Polský hřeben - Vysoké Tatry

  Položka č.: 239733

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:06

  měkký kryt, 29 x 36,7 cm, sign. PD F. Duša, č. 11, lehce pokrčený papír, Antikvariát Ostrovní, žák M. Slevogta, člen Koliby, obce umělecké tvorby na Moravě, SČUG Hollar, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Umělecké besedy v Praze, Bloku výtvarných umělců, Svazu čs. výtvarných umělců

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Fiala

  (1891-1968)

  Sestřičky

  Položka č.: 239734

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:07

  litografie, 40,5 x 27 cm, sign. PD V. Fiala, a. t. , papír na pravém okraji na několika místech natržen (nezasahuje do grafiky), horní levý roh papíru lehce pokrčen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Kadeřábek

  (1915-2002)

  Lesní bystřina

  Položka č.: 239735

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:08

  litografie, 1943, 46,7 x 32,6 cm, sign. PD J. Kadeřábek 43, rám, prémie Jednoty umělců výtvarných v Praze, při horním okraji mimo tisk mírně pokrčený a zašpiněný papír, Antikvariát Dlážděná, žák. prof. J. Obrovského na AVU v Praze, člen jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pravoslav Kotík

  (1889-1970)

  Kostel ve vsi

  Položka č.: 239736

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:09

  dřevoryt, 13 x 16,3 cm, sign. PD Pravoslav Kotík, při okrajích mírně zašpiněný papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. E. Dítěte, K. V. Maška a J. Schikanedera na UMPRUM v Praze, člen SVU Mánes, Umělecké besedy a Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alfréd Kubín

  (1877-1959)

  Matka

  Položka č.: 239737

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:10

  lept, 17,6 x 10,8 cm, sign. PD Kubín, papír lehce nažloutlý, na papíru žluté flíčky, antiqari.at Radhošťská, žák prof. N. Gise

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Rabas

  (1885-1954)

  Hlava ženy

  Položka č.: 239738

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:11

  lept, 1944, 15,7 x 11,8 cm, sign. PD Václav Rabas, rám, PF 1945, Antikvariát Dlážděná, žák prof. B. Roubalíka, V. Bukovace, H. Schwaigera a M. Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Rambousek

  (1895-1976)

  Mechanismus utrpení

  Položka č.: 239739

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:12

  lept, 1927, 24,1 x 27,2 cm, sign. Jan Rambousek 1927, PF 1927, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Preislera, M. Švabinského a V. Nechleby, spoluzakladatel Umělecké besedy, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Rambousek

  (1895-1976)

  Na koních přez řeku

  Položka č.: 239740

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:13

  barevný dřevoryt, 25,8 x 34,2 cm, sign. PD Jan Rambousek, a. t. , antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Preislera, M. Švabinského a V. Nechleby, spoluzakladatel Umělecké besedy, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Rambousek

  (1895-1976)

  Sáňkování

  Položka č.: 239741

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:14

  dřevoryt, 39,5 x 29 cm, sign. PD Jan Rambousek, a. t. , nepatrně zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Preislera, M. Švabinského a V. Nechleby, spoluzakladatel Umělecké besedy, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Rambousek

  (1895-1976)

  Svážení kmenů v Lužických horách

  Položka č.: 239742

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:15

  rytina na plexiskle, 1959, 29,7 x 41,5 cm, sign. PD Jan Rabrusek 1959, č. 153/200, lehce zažloutlý papír, papír na rozích pokrčen, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Preislera, M. Švabinského a V. Nechleby, spoluzakladatel Umělecké besedy, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Rambousek

  (1895-1976)

  Vánoční prskavky

  Položka č.: 239743

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:16

  dřevoryt, 39,5 x 30 cm, sign. PD Jan Rabrusek, a. t. , papír na okrajích jen velmi nepatrně pokrčen, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Preislera, M. Švabinského a V. Nechleby, spoluzakladatel Umělecké besedy, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Viktor Stretti

  (1878-1957)

  Dáma s růží

  Položka č.: 239744

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:17

  suchá jehla, 1931, 11,7 x 9,7 cm, sign. PD Viktor Stretti, PF 1932, Antikvariát Dlážděná, žák prof. E. Lišky, F. Jeneweina a G. Schmoranze na UMPRUM v Praze, prof. F. Ženíška na AVU, prof. C. Marra a P. Halma na Akademii v Mnichově, člen SVU Mánes, spoluzakladatel a předseda SČUG Hollar

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Váchal

  (1884-1969)

  In memoriam Vincence Paulusa

  Položka č.: 239745

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:18

  dřevoryt, 16,6 x 11,8 cm, sign. PD JVáchal, Antikvariát Ostrovní, žák A. Kalvody a R. Béma, zakládající člen skupiny Sursum a spoluzakladatel revue Veraikon

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: ID7**0 Historie příhozu

 • Josef Vaic

  (1884-1961)

  Pohled na Chrám sv. Mikuláše

  Položka č.: 239746

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:19

  měkký kryt, 29,5 x 24,5 cm, sign. PD Josef Vaic, rám, mírně zvlněný papír, Antikvariát Dlážděná, studoval u prof. Neuhause v Amsterodamu, Israelse v Haagu a v Paříži

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Aleša Vaic

  (1920-2010)

  Pražské Benátky

  Položka č.: 239747

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:20

  měkký kryt, akvatinta, 38 x 27,5 cm, sign. PD Aleš Vaic, rám, mírně zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná, studoval soukromě u svého otce Josefa Vaice

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Ziegler

  (1868-?)

  Zdeněk Fibich, Bedřich Smetana a Antonín Dvořák

  Položka č.: 239748

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:21

  tisk, 25 x 40 cm, značeno PD Fziegler 1932, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alena Antonová

  (1930)

  Zátiší s vínem a jablky

  Položka č.: 239749

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:22

  lept, 2008, 2,95 x 19,8 cm, sign. PD A. Antonová 08, č. 141/200, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. Filly a A. Strnadela na VŠUP v Praze, členka SČUG Hollar a Sdružení pražských malířů

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Beneš

  (1932)

  Pomník Jana Husa

  Položka č.: 239750

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:23

  litografie, 1989, 14,1 x 12,1 cm, sign. DU Kbeneš 89, 38/200, Antikvariát Dlážděná, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Blanka Bohdanová

  (1930)

  Jablka

  Položka č.: 239751

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:24

  serigrafie, 29,5 x 21 cm, sign. PD Blanka Bohdanový, pasparta, 17/90, Antikvariát Dlážděná, studium na JAMU v Brně, členka Nového sdružení pražských malířů

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Bubeníček

  (1913-1989)

  Kostel

  Položka č.: 239752

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:25

  litografie, 12,8 x 13 cm, sign. PD V. Bubeníček, pasparta, Antikvariát Dlážděná, žák prof. F. Kysely na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dagmar Černá

  (1923)

  Hýl

  Položka č.: 239753

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:26

  dřevořez, 21,3 x 15,1 cm, sign. PD Dagmar Černá, č. 96/150, vzadu štítek s popisem, zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní, žákyně prof. K. Svolinského na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Dudek

  (1954)

  Bohyně

  Položka č.: 239754

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:27

  akvatinta, 2002, 14,1 x 9,9 cm, sign. PD Josef Dudek 2002, 15/130, Antikvariát Dlážděná, žák prof. D. Janouška, J. Jemelkové a Z. Přikryla na PedF UP v Olomouci

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ludvík Feller

  (1929)

  Kompozice

  Položka č.: 239755

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:28

  litografie, 21 x 28,5 cm, sign. PD Feller, 5/40, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Fixl

  (1950)

  Škatuláci

  Položka č.: 239756

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:29

  litografie, 31,1 x 20,2 cm, sign. PD J. Fixl, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Holub

  (1941)

  Anděl

  Položka č.: 239757

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:30

  litografie, 54 x 43 cm, 16/25, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti, člen Asociace užité grafiky

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Holub

  (1941)

  Dívka

  Položka č.: 239758

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:31

  litografie, 1997, 32,5 x 37,5 cm, sign. PD JHolub 97, 9/20, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti, člen Asociace užité grafiky

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houšť

  (1953)

  Mariánské lázně

  Položka č.: 239759

  Vyvolávací cena: 1.300 CZK (52 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:32

  litografie, 27 x 21 cm, sign. PD Mir. Houšt, autorský tisk, papír na okraji jen nepatrně pokrčen, antiqari.at Radhošťská, žák prof. K. Součka na AVU v Praze, člen Jednoty českých výtvarných umělců

  Aktuální cena: 1.300 CZK (52 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ludmila Jandová

  (1938-2008)

  Padající listy

  Položka č.: 239760

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:33

  suchá jehla, 24,7 x 18,4 cm, sign. DU L. Jandová, oříznutý papír, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. K. Müllera, V. Silovského a V. Tittelbacha na AVU v Praze

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Konvolut 3 grafických listů (Růže, Strom, Dívka s rouškou)

  Položka č.: 239761

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:34

  3 x litografie, cca 23 x 15 cm, všechny sign. PD Ludmila Jiřincová, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar, Spolku přátel exlibris a drobné grafiky a Spolku českých bibliofilů

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: ID7**0 Historie příhozu

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Konvolut 3 grafických listů (Torzo, Náhrobek, Pohled na město)

  Položka č.: 239762

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 12. 2019 12:35

  3 x litografie, cca 23 x 15 cm, všechny sign. PD Ludmila Jiřincová, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar, Spolku přátel exlibris a drobné grafiky a Spolku českých bibliofilů

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook