• IKONA

  Bohorodička

  Položka č.: 233802

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:02

  malba na dřevě, 19. století, 35,6 x 31,3 cm, ikona Bohorodičky zobrazuje tzv. typ Panny Marie Kazaňské, která je doprovázena archanděly Michaelem a Gabrielem. Pravost a autenticita ověřena PhDr. Hlaváčkovou, poškozeno, malba místy sedřena

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • IKONA

  Kristus v předpeklí

  Položka č.: 233803

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:03

  malba na dřevě, pol. 19. století, 35,8 x 31,5 cm, ikona zobrazje dvanáct nejdůležitějších pravoslavných svátků s ústředním motivem Krista v předpeklí, který osvobozuje starozákonní spravedlivé a Adama s Evou. Scénu lemuje vyobrazení dvanácti scén převážně mariánské a kristologické ikonografie. Jedno…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • IKONA

  Madona

  Položka č.: 233804

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:04

  malba na dřevě, 17. - 18. století, 44,3 x 36,3 cm, velmi zdařilá malba Panny Marie s Kristem v původním stavu, přetřená pozdější metalickou olifou a doplněna biskupovými přípisy. Pravost a autenticita ověřena PhDr. Hlaváčkovou, poškozeno, malba místy sedřena

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • IKONA

  Pravoslavná ikona

  Položka č.: 233805

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:05

  enkaustika, dřevo, 44 x 38 cm, rám, na malbě místy drobná poškození, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Viktor Rolín

  (1887-1942)

  Zátiší

  Položka č.: 233806

  Vyvolávací cena: 16.000 CZK (640 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:06

  olej, překližka, 65 x 118 cm, sign. PD V. Rolín, rám, žák prof. Sambergera

  Aktuální cena: 16.000 CZK (640 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Václav Hejna

  (1914-1985)

  Bramboříky

  Položka č.: 233807

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:07

  olej, plátno, 49 x 39,5 cm, sign. LD VHejna, rám, malba poškozena, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka na Vysoké škole architektury v Praze, studium na École des Beaux Arts v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, Sedm v říjnu

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Hlaváček

  (1842-1926)

  Pohled na město

  Položka č.: 233808

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:08

  olej, deska, 18 x 28,5 cm, sign. LD Hlaváček, rám

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otakar Číla

  (1894-1977)

  Bažant

  Položka č.: 233809

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:09

  olej, karton, 51 x 65 cm, sign. PD O. Číla, rám, dílo s oblíbeným loveckým motivem od akademického malíře, odsouzeného v jednom z navazujících procesů na kauzu „dr. Milada Horáková a spol.“ Číla v roce 1925 absolvoval AVU v oboru portrétní malířství pod vedením Vratislava Nechleby. Portréty se tedy …

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Zívr

  (1909-1980)

  Kompozice

  Položka č.: 233810

  Vyvolávací cena: 13.000 CZK (520 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:10

  kombinovaná technika, tuš, papír, 1979, 45 x 33 cm, sign. PD Zívr 1979, Ladislav Zívr zcela bezpochyby patří k nejdůležitějším představitelům českého moderního umění. Jako sochař se snažil využít všech podnětů, se kterými přišla evropská avantgarda – od kubismu přes surrealismus, civilismus až po im…

  Aktuální cena: 13.000 CZK (520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Robert Hliněnský

  (1908-1979)

  Kompozice

  Položka č.: 233811

  Vyvolávací cena: 13.000 CZK (520 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:11

  akvarel, papír, 1970, 52 x 35,8 cm, sign. vzadu ve výřezu Robert Hliněnský 1970, rám, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská, studium na ŠUŘ v Brně a na soukromé škole H. F. Wacha tamtéž, člen SVU Aleš, Bloku výtvarných umělců, Skupiny M a tvůrčí skupiny Parabola

  Aktuální cena: 13.000 CZK (520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Klápště

  (1923-1999)

  Vodník

  Položka č.: 233812

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:12

  kvaš, papír, 1991, 27 x 15 cm, sign. LD Klápště 91, rám, žák prof. F. Tichého a E. Filly, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Valter

  (1909-2006)

  Slunce v lese

  Položka č.: 233813

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:13

  tuš, akvarel, kvaš, papír, 1988, 30 x 45 cm, sign. PD 88 VALTER , tento umělecky nekonvenční malíř se prosadil také jako grafik a fotograf. Po druhé světové válce se jeho hlavním tématem stala krajina, příroda. Na tvorbě z tohoto období je dodnes oceňováno jeho nesmírně originální vidění světa, kter…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Andrej Bělocvětov

  (1923-1997)

  Hlava

  Položka č.: 233814

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:14

  olej, akryl, karton, 1972, 44,5 x 32,5 cm, sign. NU Bělocvětov 72, rám, expresivní abstrakce významného představitele české poválečné malby, který byl na pražskou AVU přijat jako mimořádný talent bez zkoušek, avšak studium sám opustil. Stal se členem první tvůrčí skupiny Máj 57, v níž zaujímal respe…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Andrej Bělocvětov

  (1923-1997)

  Podzim

  Položka č.: 233815

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:15

  olej, akryl, karton, 1973 - 4, 42 x 48 cm, sign. LN Bělocvětov 73 - 4, rám, hodnotná práce z autorova expresivního období, které následovalo těsně po zániku skupiny Máj 57. Autor byl jedním z představitelů řádu pollockovské malby, která byla v českém prostředí raritním formálním odvětvím exprese. Ma…

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Žena

  Položka č.: 233816

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (760 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:16

  olej, plátno, 2005, 31 x 43 cm, sign. PD Načeradský 2005, ukázka z díla jednoho z vůdčích představitelů Nové figurace a České grotesky. Načeradský vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u V. Rady, zúčastnil se také stipendijních pobytů v Paříži. Jeho dílo bylo vždy těsně spjato s ironickým až …

  Aktuální cena: 19.000 CZK (760 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Hlava

  Položka č.: 233817

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:17

  olej, plátno, 2013, 66 x 80 cm, sign. PD Načeradský 2013, malíř Nové figurace a člen Volného sdružení 12/15, Pozdě ale přece – od roku 1957 do roku 1963 studoval na pražské Akademii výtvarného umění u profesora Vlastimila Rady. Na půdu akademie se vrátil o dvě desítky let později jako profesor ateli…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Zdeněk Daněk

  (1977)

  Při malování krajiny sem se naučil sprostě nadávat.

  Položka č.: 233818

  Vyvolávací cena: 21.000 CZK (840 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:18

  kvaš, papír, 2014, 29,6 x 41,8 cm

  Aktuální cena: 21.000 CZK (840 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Laštovka

  (1938-1986)

  Pád vzhůru

  Položka č.: 233819

  Vyvolávací cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:19

  olej, plátno, 100 x 75 cm, sign. PD Laštovka, rám, vystudoval na pražské UMPRUM u profesora Strnadela. V 60. a 70. letech kromě rozměrných olejových kompozic navrhoval filmové i divadelní plakáty a věnoval se též grafice. Studoval v Itálii ve Fiesole a Florencii. Jeho díla se dnes vyskytují velmi v…

  Aktuální cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Laštovka

  (1938-1986)

  Maják lásky I

  Položka č.: 233820

  Vyvolávací cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:20

  olej, plátno, 99 x 69 cm, sign. PD Laštovka, rám, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Laštovka

  (1938-1986)

  Maják lásky II

  Položka č.: 233821

  Vyvolávací cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:21

  olej, plátno, 99 x 69 cm, sign. PD Laštovka, rám, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Horejc

  (1886-1983)

  Milenci

  Položka č.: 233822

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (760 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:22

  bronz, 1942, v. 24 cm, žák prof. Suchardy, Nováka a Drahoňovského na UMPRUM v Praze, člen SVU Mánes, Svazu čs. Díla

  Aktuální cena: 19.000 CZK (760 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Štursa

  (1880-1925)

  Melancholické děvče

  Položka č.: 233823

  Vyvolávací cena: 43.000 CZK (1.720 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:23

  bronz, 1906, v. 38,5 cm, značeno v podstavci Štursa, studie k jednomu z nejvýznamnějších děl předního českého sochaře 20. století. Velice kvalitní sběratelsky zajímavý odlitek, žák prof. J. V. Myslbeka na AVU v Praze, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 43.000 CZK (1.720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oldřich Jelínek

  (1930)

  Start vzducholodi

  Položka č.: 233824

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:24

  tužka, tempera, kvaš, papír, 38 x 28,4 cm, předloha k litografii

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zdeněk Miler

  (1921-2011)

  Krtek a sluneční kohout

  Položka č.: 233825

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:25

  akvarel, tužka, papír, 19,5 x 28,5 cm, rám, návrh ke krátkému filmu Krtek a raketa (1965). Film vznikl pod vlivem úspěchu snímku Jak krtek ke kalhotkám přišel (1957), kde se poprvé v Milerově dětské tvorbě setkáváme s postavou krtka a za který výtvarník dostal Velkou cenu na festivalu v Benátkách. F…

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zdeněk Miler

  (1921-2011)

  Krtek startuje

  Položka č.: 233826

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:26

  akvarel, tuš, tužka, papír, 21,5 x 21,5 cm, rám, návrh ke krátkému filmu Krtek a raketa (1965). Film vznikl pod vlivem úspěchu snímku Jak krtek ke kalhotkám přišel (1957), kde se poprvé v Milerově dětské tvorbě setkáváme s postavou krtka a za který výtvarník dostal Velkou cenu na festivalu v Benátká…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Besta

  (1958)

  Nastálo spolu

  Položka č.: 233827

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:27

  olej, plátno, 2014, 25 x 27 cm, sign. PD Besta 14, drobná, až křehce vyznívající práce autora, který studoval na AVU nejdříve restaurátorství u prof. Ballardiniho a posléze přešel do ateliéru malby prof. Smetany, člena Skupiny 42. Nastálo spolu, malba vzniklá velmi subtilnímu výtvarnými prostředky, …

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Chaloupek

  (1958)

  Haiku letního nebe

  Položka č.: 233828

  Vyvolávací cena: 17.000 CZK (680 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:28

  akryl, plátno, 2018, 110 x 100 cm, sign. PD JACH, žák M. Roštínské, P. Brázdy a J. Zezuly

  Aktuální cena: 17.000 CZK (680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Igor Grimmich

  (1979)

  Město snů III

  Položka č.: 233829

  Vyvolávací cena: 44.000 CZK (1.760 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:29

  akryl, plátno, 2017, 99,5 x 100 cm, sign. PD Grimmich 17, obrazy Igora Grimmicha svojí barevností posouvají zobrazenou realitu na hranici imaginace. Absolvent Rittsteinova atelieru je ve svém výrazu snadno rozpoznatelný. Snová rovina jeho obrazů se někdy stupňuje až do atmosféry apokalypsy, která je…

  Aktuální cena: 44.000 CZK (1.760 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otto Placht

  (1962)

  Noční krajina I.

  Položka č.: 233830

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:30

  akryl, plátno, 2017, 70 x 50 cm, sign. Otto Placht 2017, autor je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, posléze se stal jedním z nejznámějších malířů expresivní abstrakce. Jeho tvorba je inspirovaná životem v jihoamerické džungli, kde střídavě s pražskými tvůrčími obdobími pobývá. Nabízené …

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Michal Singer

  (1959)

  Škorně

  Položka č.: 233831

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 16. 05. 2019 18:31

  kombinovaná technika, plátno, 2012, 50 x 50 cm, Michal Singer (1959) je významným představitelem současné české figurativní malby. Jeho malířská tvorba se nachází na pomezí exprese, vyznačuje se originální, nezaměnitelnou tvarovou deformací, autor také ve svých dílech často klade pasty do vysokých v…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook