• Jan Zrzavý

  (1890-1977)

  Mladá hlava

  Položka č.: 227883

  Vyvolávací cena: 21.000 CZK (840 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:26

  pero, papír, 1951, 15,5 x 10,5 cm, monogr. PD J.Z. 51, rám, Antikvariát Ostrovní, žák Františka Ženíška ml. na soukromé malířské škole, poté prof. E. Dítěte na VŠUP v Praze, člen sdružení Sursum, skupiny Tvrdošíjných, Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 21.000 CZK (840 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Zrzavý

  (1890-1977)

  Mladá hlava

  Položka č.: 227884

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (880 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:27

  tužka, papír, 1951, 15,3 x 12 cm, monogr. LD J.Z. 51, rám, Antikvariát Ostrovní, žák Františka Ženíška ml. na soukromé malířské škole, poté prof. E. Dítěte na VŠUP v Praze, člen sdružení Sursum, skupiny Tvrdošíjných, Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 22.000 CZK (880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Zrzavý

  (1890-1977)

  Loď Fantom

  Položka č.: 227885

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:28

  pastel, tužka, papír, 1957, 13,5 x 18,5 cm, sign. PN J. Zrzavý 57, rám, Antikvariát Ostrovní, žák Františka Ženíška ml. na soukromé malířské škole, poté prof. E. Dítěte na VŠUP v Praze, člen sdružení Sursum, skupiny Tvrdošíjných, Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Klápště

  (1923-1999)

  Vodník

  Položka č.: 227886

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:29

  kvaš, 1991, 27 x 15 cm, sign. LD Klápště 91, rám, žák prof. F. Tichého a E. Filly, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Klápště

  (1923-1999)

  Sedící žena

  Položka č.: 227887

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:30

  kvaš, 1990, 31 x 21,5 cm, sign. PD Klápště 90, rám, žák prof. F. Tichého a E. Filly, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Říha

  (1910-1986)

  Produkce

  Položka č.: 227888

  Vyvolávací cena: 17.700 CZK (708 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:31

  olej, sololit, 59 x 41 cm, studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

  Aktuální cena: 17.700 CZK (708 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Říha

  (1910-1986)

  Odpolední nábřeží

  Položka č.: 227889

  Vyvolávací cena: 14.200 CZK (568 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:32

  olej, sololit, 52 x 35 cm, sign. PD František Říha, vzadu autorský štítek s popisem, studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

  Aktuální cena: 14.200 CZK (568 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Rožánek

  (1913-1994)

  Ostražitost

  Položka č.: 227890

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:33

  tempera, papír, 39 x 32 cm, rám, soukromý žák prof. J. Velenovského, O. Smutného a E. Filly

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Robert Hliněnský

  (1908-1979)

  Kompozice

  Položka č.: 227891

  Vyvolávací cena: 13.000 CZK (520 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:34

  akvarel, papír, 1970, 52 x 35,8 cm, sign. vzadu ve výřezu Robert Hliněnský 1970, rám, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská, studium na ŠUŘ v Brně a na soukromé škole H. F. Wacha tamtéž, člen SVU Aleš, Bloku výtvarných umělců, Skupiny M a tvůrčí skupiny Parabola

  Aktuální cena: 13.000 CZK (520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Sudek

  (1896-1976)

  Božena Sudková u okna ateliéru

  Položka č.: 227892

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:35

  fotografický kontakt, 9,4 x 14,5 cm, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná, studium na Státní grafické škole v Praze u K. Nováka, člen SVU Mánes, zakládající člen Fotoklubu Praha a České fotografické společnosti

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Svatá rodina (ikona)

  Položka č.: 227893

  Vyvolávací cena: 17.000 CZK (680 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:36

  olej, dřevo, 18.-19. století, 31,3 x 26,7 cm, při okrajích poškozeno

  Aktuální cena: 17.000 CZK (680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Stětí Jana Křtitele (ikona)

  Položka č.: 227894

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:37

  olej, dřevo, 18.-19. století, 37,8 x 30,8 cm, na několika místech poškození pravděpodobně od chrámových svíček

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Monogramista H. V. W.

  Svatý Jeroným

  Položka č.: 227895

  Vyvolávací cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:38

  olej, dřevo, 1819, 35,5 x 26 cm, LD monogr. H. V. W., rám, na rámu drobná poškození

  Aktuální cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hoplíček

  (1890-1946)

  Žně

  Položka č.: 227896

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:39

  olej, lepenka, 69 x 99,5 cm, sign. LD F. Hoplíček, rám, vzadu autorské razítko, žák prof. Bukovce a Ottenfelda na AVU v Praze, člen SVUM v Hodoníně, spoluzakladatel Klubu přátel umění v Olomouci

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Augustin Mervart

  (1889-1968)

  Za chalupou

  Položka č.: 227897

  Vyvolávací cena: 14.000 CZK (560 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:40

  olej, lepenka, 1923, 40 x 32 cm, sign. PD Aug. Mervart, sign. na rubu Aug. Mervart, rám, na rubu autorsky název, žák prof. F. Hrachovce a A. Balána, člen SVUM v Hodoníně

  Aktuální cena: 14.000 CZK (560 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Na Starém městě

  Položka č.: 227899

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:42

  olej na dřevěné desce, 32,5 x 33 cm, rám

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaromír Hanzelka

  (1928)

  Bohatství země

  Položka č.: 227900

  Vyvolávací cena: 242.440 CZK (9.698 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:43

  tapiserie, 470 x 300 cm

  Aktuální cena: 242.440 CZK (9.698 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaromír Hanzelka

  (1928)

  Podzimní harmonie

  Položka č.: 227901

  Vyvolávací cena: 127.200 CZK (5.088 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:44

  tapiserie, 1987, 220 x 311 cm

  Aktuální cena: 127.200 CZK (5.088 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Anna Staritski

  (1908-1981)

  Siréna

  Položka č.: 227902

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:45

  kombinovaná technika, 50,5 x 67 cm, sign. PD Staritski, rám, autorský tisk

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zdeněk Sýkora

  (1920-2011)

  Poezie, struktury, linie

  Položka č.: 227903

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:46

  serigrafie, 32 x 32 cm, sign. LD Sýkora, rám, studium na Vysoké škole báňské v Příbrami, na VŠAPS ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, F. Kovárny, K. Lidického, M. Salcmanna a V. Denksteina na PedF UK v Praze, studium na PřF tamtéž, zakládající člen skupiny Křižovatka, Nová skupina, UVU a Umělecké bese…

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zdeněk Sýkora

  (1920-2011)

  Poezie, struktury, linie

  Položka č.: 227904

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:47

  serigrafie, 32 x 32 cm, sign. PD Sýkora, rám, studium na Vysoké škole báňské v Příbrami, na VŠAPS ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, F. Kovárny, K. Lidického, M. Salcmanna a V. Denksteina na PedF UK v Praze, studium na PřF tamtéž, zakládající člen skupiny Křižovatka, Nová skupina, UVU a Umělecké bese…

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zbyněk Havlín

  (1976)

  Kaleiodoscopical girl 02

  Položka č.: 227905

  Vyvolávací cena: 17.500 CZK (700 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:48

  olej, plátno, 2010, 80 x 60 cm, sign. vzadu Havlín 2010

  Aktuální cena: 17.500 CZK (700 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Spěváček

  (1973)

  Neserte mě!

  Položka č.: 227906

  Vyvolávací cena: 14.000 CZK (560 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:49

  olej, plátno, 2011, 50 x 70 cm, sign. PD J. Spěváček, rám, studoval na SPŠ sklářské v Kamenickém Šenově, na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze, žák prof. Načeradského na FaVU při VUT v Brně, navštěvoval Kabinet večerní kresby u doc. Daňka tamtéž

  Aktuální cena: 14.000 CZK (560 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kučera

  (1974)

  Hladina

  Položka č.: 227907

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:50

  olej, plátno, 2016, 90 x 120 cm, PD monogr. JK, absolvent ateliéru kreby prof. Jitky Svobodové na pražské AVU

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Svatopluk Klimeš

  (1944)

  Jökullsarlón (Island)

  Položka č.: 227908

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:51

  pálenka, plátno, 31 x 40,5 cm, PD značeno K, žák A. Paderlíka, zakládající člen skupiny AFTEC

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ivan Bukovský

  (1949)

  Sedící

  Položka č.: 227909

  Vyvolávací cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:52

  olej, plátno, 2015, 120 x 90 cm, sign. PD Bukovský 2015 a na zadní straně Ivan Bukovský, rám, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Smetany na AVU v Praze, člen tvůrčí skupiny Lipany, SČVU a SVU Mánes

  Aktuální cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Chadima

  (1923)

  Podzim u řeky

  Položka č.: 227910

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:53

  olej, tempera, sololit, 2006, 21 x 49 cm, sign. PD Chadima 06, rám, vzadu autorský podpis, žák prof. Kaplického na Státní grafické škole v Praze a prof. Fišárka na VŠUP tamtéž, člen skupiny Radar

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zdenek Hůla

  (1948)

  Modrá kompozice

  Položka č.: 227911

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:54

  olej, plátno, 1997, 125 x 150 cm, sign. PD Z. Hůla 97, třebaže Hůlovy malířské počátky byly figurální, vydal se hned po studiích abstraktním směrem, jenž sleduje dodnes. Postupně v jeho tvorbě převládlo téma přírody a přírodních dějů až ke geometrizujícím elementům, které se prolínají s organickými …

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ivan Králík

  (1942)

  Reliéf

  Položka č.: 227912

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:55

  papírový reliéf, koláž, 2008, 60 x 50 cm, monogr. PD IK, vzadu popsáno autorem. Králíkův ornament reliéfních vrstev reprezentuje ideu nekonečnosti přírodního pohybu. Patrný je jeho cit pro významotvornou roli volně plynoucí linie, kde je možné vzdáleně sledovat vliv Hanse Arpa a André Massona. Ivan …

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ivan Králík

  (1942)

  Hlava

  Položka č.: 227913

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 31. 10. 2018 16:56

  papírový reliéf, koláž, 2006, 60 x 50 cm, monogr. PD IK, vzadu popsáno autorem. Králíkův ornament reliéfních vrstev reprezentuje ideu nekonečnosti přírodního pohybu. Patrný je jeho cit pro významotvornou roli volně plynoucí linie, kde je možné vzdáleně sledovat vliv Hanse Arpa a André Massona. Jiří …

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook