• Adolf Hoffmeister

  (1902-1973)

  E. Waugh: Neřestníci

  Položka č.: 1296

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:31

  kniha, obálka A. Hoffmeister, knihy Mánesa, sv. 12, vydal S.V.U. Mánes, Praha, 1933, brož s obálkou, 264s., dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní, zakládající člen Devětsilu, byl stálým delegátem UNESCO

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zdeněk Burian

  (1905-1981)

  J.L. Erben: Přes Kordillery

  Položka č.: 1297

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:32

  kniha, obálka Zd. Burian, 65 původních snímků autora, 1. vydání, vydala Česká grafická Unie, Praha, 1948, brož s obálkou, 215s., vazba rozpadlá na dvě poloviny, několik volných listů, obálka při krajích mírně otřepená, Provenience: Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského a J. Obrovského na AV…

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: ID5774 Historie příhozu

 • Robert Briffault

  Úpadek a pád Britského impéria

  Položka č.: 1298

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:33

  kniha, 3 vyobrazení, předmluva a komentář A.S. Singwick, Ed. Na okraj nové doby, sv. 9, vydalo nakl. Orbis, Praha, 1942, brož, 74s., velmi dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Paulus

  Případ generála Gajdy

  Položka č.: 1299

  Vyvolávací cena: 60 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:34

  kniha, tiskárna Universum, Bratislava, 1959, brož, 156s., uvolněné a po krajích mírně otřepené listy, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 60 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Sutnar

  (1897-1976)

  A. Zweig: Nastolení krále

  Položka č.: 1300

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:35

  kniha, obálka L. Sutnar, vstupní kresba E. Frinta, přel. Jar. Zaorálek, vydala Družstevní práce, Praha, 1938, brož, 491s.. zachovalý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Hoffmeister

  (1902-1973)

  E. Waugh: Neřestníci

  Položka č.: 1301

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:36

  kniha, obálka A. Hoffmeister, knihy Mánesa, sv. 12, vydal S.V.U. Mánes, Praha, 1933, brož s obálkou, 264s., dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní, zakládající člen Devětsilu, byl stálým delegátem UNESCO

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Sutnar

  (1897-1976)

  F. Tetauer: Shaw - ideologie a dramatika

  Položka č.: 1302

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:37

  kniha , obálka L. Sutnar, 36 vyobrazení, vydala Družstevní práce, Praha, 1929, brož, 166s., obálka při krajích nepatrně zohýbaná, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Teige

  (1900-1951)

  I. Erenburg: Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků

  Položka č.: 1303

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:38

  kniha, obálka K. Teige, verše upr. Jos. Hora, ed. Aventinum, vydal Ot. Štorch-Marien, Praha, 1926, brož, 288s., obálka při krajích zohýbaná a zašpiněná, na hřbetu natržená, Provenience: Antikvariát Ostrovní, studium dějin umění na FF UK v Praze a ve škole Bauhausu v Dessau, zakladatel Devětsilu, čle…

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Muzika

  (1900-1974)

  I. Erenburg: Bouřlivý život Lazika Rotschwanze

  Položka č.: 1304

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:39

  kniha, úprava a obálka Fr. Muzika, ed. Aventinum, vydal Ot. Štorch-Marien, Praha, 1929, brož, 220s., obálka při krajích nepatrně poškozená, Provenience: Antikvariát Ostrovní, žák prof. Loukoty, V. Nechleby a K. Krattnera, člen Devětsilu, SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Čapek

  (1887-1945)

  A. Hoffmeister: Obratník kozoroha

  Položka č.: 1305

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:40

  kniha, obálka a úprava J. Čapek, ed. Aventinum, vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně, vydal Ot. Štorch-Marien, Praha, 1926, brož, 61s., uvolněné listy, obálka po krajích zohýbaná a nepatrně poškozená, Provenience: Antikvariát Ostrovní, studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, zakladatel Skupiny…

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Sutnar

  (1897-1976)

  Jan Kolovrat: Čtvero počasí

  Položka č.: 1306

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:41

  kniha, obálka a úprava L. Sutnar, vydaly Tiskařské podniky Richarda Vogla, New York, 1945, brož, 95s., zcela odlepená obálka od listů, dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Rudolf Smetánka

  Armády budoucnosti

  Položka č.: 1307

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:42

  kniha, exilové vydání, vydal Čechoslovák, Londýn, 1943, brož, 69s., velmi dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  Bezruč a Machar

  Položka č.: 1308

  Vyvolávací cena: 90 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:43

  bibliofilie, sign. lept a úprava C. Bouda, podpis P. Bezruč, ex. 58/70 na ručním hol. papíře van Gelderově, edice Protos, sv. 9, vydal dr. Prokop Toman ml., 1947, sešit v obálce, flíčky na listech, při krajích nepatrně poškozená obálka, Provenience: Antikvariát Ostrovní, žák V. Kysely a M. Švabinské…

  Aktuální cena: 90 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID1470 Historie příhozu

 • Giselher Wirsing

  Sto rodin ovládá britské imperium

  Položka č.: 1309

  Vyvolávací cena: 60 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:44

  kniha, vydalo nakl. Orbis, Praha, 1941, brož, 67s., dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 60 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: ID5774 Historie příhozu

 • Ladislav Sutnar

  (1897-1976)

  O. Fierlinger: Zahrada a obydlí

  Položka č.: 1310

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:45

  kniha, obálka a úprava L. Sutnar, řada čb. vyobrazení v příloze, vydal Jan Laichter, Praha, 1938, brož, 55s., uvolněné listy, obálka na hřbetu nepatrně poškozená, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Kratochvíl

  (1885-1945)

  Jménem republiky? Mé slovo k vítězství gajdovské pravdy

  Položka č.: 1311

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:46

  kniha, leták číslo 4, vytiskla Legiografie, vydal Čin, Praha, 1928, brož, 110s., při krajích a na hřbetu otrhaná obálka, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Toyen

  (1902-1980)

  L. Golding: Silverovy dcery I-II

  Položka č.: 1312

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:47

  kniha, obálka, tit. kresba a rytina na deskách Toyen, úprava A. Chvála, ed. Dobré knihy, sv. 4, vydal V. Čejka, Praha, 1934, volné listy v deskách, 293+364s., velmi dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Šimon Lomnický

  (1552-1623)

  Kupidova střela, aneb, Knížka užitečná, v níž se všeliká chlípnost a zlá bujnost těla zapovídá a potupuje: a při tom škoda, otrava i pokuta hanebného smilstva, cizoložstva, kteréž se ach nastojte těchto let velmi velice rozmohlo a rozvodnilo, se okazuje

  Položka č.: 1313

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:48

  bibliofilie, vydali Rudolf Březina a Oldřich Pyšvejc, Praha, 1921, polopergamenová vazba se zlacenou ořízkou, 330s., stav velmi dobrý, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: ID5774 Historie příhozu

 • Josef Čapek

  (1887-1945)

  Musaion V.: Quarante Reproductions

  Položka č.: 1314

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:49

  bibliofilie, monografická studie díla J. Čapka, řada čb. reprodukcí obrazů J. Čapka, úvodní slovo K. Čapek, francouzsky, vydalo Aventinum, Praha, 1924, brož, zachovalý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní, studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, zakladatel Skupiny výtvarných umělců

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • A. C. Fletcher

  Indiánské zkazky a písně

  Položka č.: 1315

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:50

  kniha , ilustrace Frank, knihovna Walden, sv. 13, přeložil a vydal Bohumil Z. Nekovařík, Praha, 1925, brož s obálkou, 118s., zažloutlé listy, obálka při krajích poškozená, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Rudolf Livora

  (1884-1958)

  E. Štorch a K. Sellner: První lidé v Čechách

  Položka č.: 1316

  Vyvolávací cena: 90 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:51

  kniha, obálka, ilustrace a výzdoba R. Livora, rozšířený zápis přednášky konané dne 28. února 1909 v Bělé pod Bezdězem, vydal K. Sellner, Bakov, 1909, brož, 86s., odlepená, po krajích a na hřbetu poškozená obálka, listy po krajích zohýbané a zahnědlé, Provenience: Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. P…

  Aktuální cena: 90 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID4504 Historie příhozu

 • Fridrich Wilhelm Kuhnert

  (1865-1926)

  Lovy a malování v divoké Africe

  Položka č.: 1317

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:52

  kniha, 24 kamenokreseb, 8 barevných příloh a četné perokresby v textu, vydal Sfinx B. Janda, Praha, 1926, clpl vazba, 267s., nepatrně uvolněná a trochu zašlá vazba, jinak dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID3559 Historie příhozu

 • Princ Eugene

  V. Vaněk: Prince Eugene

  Položka č.: 1318

  Vyvolávací cena: 180 CZK (7 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:53

  bibliofilie, 30x heliogravur obrazů Prince Eugena, ex. 183/250, vydal Vladimír Žikeš, Praha, 1938, tisk heliogravur M. Pegrassi, úprava M. Kaláb, polokožená vazba, 44s., výborný stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 180 CZK (7 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Athur Jeremy Mounteney-Jephson

  (1858-1908)

  Emin Paša a vzpoura v Aequatorii

  Položka č.: 1319

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:54

  kniha, v příloze 1 mapa a 1 reprodukce arabského textu, řada xylografických ilustrací, vydal Jos.R. Vilímek, Praha, 1891, původní brož, 406s., stav velmi dobrý, při krajích zohýbané a poskvrněné listy, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Filsák

  Sběratel hub

  Položka č.: 1320

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:55

  kniha, 59 barvotiskových reprodukcí hub v 30 tabulích, předmluva Fr. Filsák, vydal I.L. Kober, Praha, kolem r. 1920, volné listy v deskách, 12s. + tabule, desky potrhané a zašpiněné , Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Škréta

  (1610-1674)

  J. Loriš: Die Tschechische Barockzeichnung

  Položka č.: 1321

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:56

  katalog, 16 reprodukcí kreseb českých barokních mistrů (K. Škréta, J.K. Liška, J.P. Brandl, V.V. Reiner a J.J. Etgens), vydal Vladimír Žikeš, Praha, brož, 4s. textu + 16 příloh, volné listy v deskách, stav dobrý, zažloutlý papír, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Björnstjerne Björnson

  Vlajky nad městem a přístavem

  Položka č.: 1322

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:57

  kniha, celokožená vazba ze zlacením a reliéfy, tit. list J. Masák, přel. H. Kosterka, vyd. A. Srdce, Praha, 1924, 334s., hřbet vazby vybledlý, jinak výborný stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Edmond Konrád

  Širočina

  Položka č.: 1323

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:58

  kniha, podpis a věnování autora, vyd. Fr. Borový, Praha, 1923, plpl. převazba, 88s., dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Jandejsek

  (1923)

  Púchovské panorámy (architektonické a krajinářské studie)

  Položka č.: 1324

  Vyvolávací cena: 180 CZK (7 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 01:59

  kniha, 12 kreseb V. Jandejsek, vyd. Gumárne 1. mája, Púchov, 1960, 500 výtisků, velmi dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní, studium architektury na AVU v Praze

  Aktuální cena: 180 CZK (7 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Ronovský

  (1929-2006)

  5. výstava skupiny etapa

  Položka č.: 1325

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 31. 03. 2017 02:00

  katalog, čb. vyobrazení děl, text J. Baleka, seznam vyst. prací, vyd. Nová síň, Praha, 1970, sešit, velmi dobrý stav, Provenience: Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Holého a K. Součka na AVU v Praze, člen SVU Mánes, skupiny Etapa

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook