Akt a erotika

Dražené položky pochází z nabídky Antiqariatu Radhošť. Díla je možné připravit k nahlédnutí po předchozí domluvě. Kontaktujte prosím pracovníky antiqariátu na tel: +420 734 258 869 nebo info@antiqari.at.

SEZNAM AUTORŮ


 • Ludmila Jiřincová

  Milenci

  Položka č.: 2

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:32

  linoryt, 6 x 3,6 cm, sign DU L. Jiřincová, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Sedící akt zezadu

  Položka č.: 3

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:33

  akvarel, papír, 1942, 35,8 x 28,8 cm, sign. PD B. Ullrych 42, lehce zažloutlý, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, Narozen ve Velkém Boru u Horažďovic. Malíř, krajinář a figuralista. Své náměty čerpal z okolí Březnice a Příbramska. V letech 1917 - 1934 byl členem Umělecké Besedy. J…

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Demel

  (1942)

  Zhang Tongqing

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:34

  lept, 1994, 9 x 15 cm, sign. PD KarelDemel 94, autorský tisk, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Z. Sklenáře a J. Anderleho na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Veselý

  (1931)

  Ex libris Patricie

  Položka č.: 5

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:35

  litografie, 10,2 x 7 cm, sign. DU Vlad Veselý, č. 84/100, antiqari.at Radhošťská, žák prof. A. Fišárka a A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen UVU, Jednoty umělců výtvarných a Sdružení pražských malířů

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Akt s rukama nad hlavou

  Položka č.: 6

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:36

  lept, 14,5 x 10 cm, PD značeno v desce, lehce zažloutlý, při okrajích pokrčený papír, na papíře drobné skvrny, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Stejskal

  (1910-1983)

  Akt u okna

  Položka č.: 7

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:37

  olej, papír, 30 x 20,5 cm, rám, uprostřed přeložený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka na ČVUT v Praze a prof. K. Špillara, A. Hofbauera na UMPRUM tamtéž, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Jirava

  (1931-2002)

  Stojící akt

  Položka č.: 8

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:38

  uhel, lavírovaná tuš, akvarel, papír, 60. léta, 41,2 x 29,5 cm, sign. LN M. Jirava, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor (Japonsko)

  Shunga

  Položka č.: 9

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:39

  japonský dřevoryt, 18,5 x 24 cm, rám, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor (Japonsko)

  Shunga

  Položka č.: 10

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:40

  japonský dřevoryt, 19,2 x 24,6 cm, rám, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor (Japonsko)

  Shunga

  Položka č.: 11

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:41

  japonský dřevoryt, 19,8 x 26 cm, rám, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  Akt v zahradě (Pohled na Pražský hrad)

  Položka č.: 12

  Vyvolávací cena: 2.200 CZK (88 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:42

  lept, 18,5 x 8 cm, sign. PD C Bouda, č. 143/190, antiqari.at Radhošťská, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 2.200 CZK (88 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • John Hardy

  Před bordelem

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 1.100 CZK (44 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:43

  litografie, 70,5 x 50,5 cm, sign. PD John Hardy, č. 117/275, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.100 CZK (44 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Akt v punčochách

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 1.100 CZK (44 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:44

  litografie, 45,7 x 39,8 cm, č. 131/300, pocta Allenu Jonesovi, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.100 CZK (44 €)

  Poslední dražitel: ID399 Historie příhozu

 • Neznámý autor

  Ženský půlakt

  Položka č.: 15

  Vyvolávací cena: 1.100 CZK (44 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:45

  litografie, 59,3 x 42,8 cm, č. 123/300, pocta Patriku Nagelovi, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.100 CZK (44 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jindřich Kovařík

  (1928)

  Die Dame der eleganten Welt

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:46

  litografie, 26,3 x 18,7 cm, sign. DU J Kovařík, antiqari.at Radhošťská, studium na Státní grafické škole v Praze, žák prof. J. Nováka na VŠUP, člen UVU

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Sychra

  (1903-1963)

  Námět na známku

  Položka č.: 17

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:47

  lept, 1936, 23,5 x 31,5 cm, sign. PD V. Sychra 36, zažloutlý papír, na papíře drobné skvrny, antiqari.at Radhošťská, žák prof. E. Dítěte na UMPRUM v Praze a prof. M. Švabinského na AVU, spoluzakladatel SVU Mánes

  Aktuální cena: 1.600 CZK (64 €)

  Poslední dražitel: ID1936 Historie příhozu

 • Emil Kotrba

  (1912-1983)

  Dívka s věnečkem (Ex Libris Jiří Siblík)

  Položka č.: 18

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:48

  litografie, 9,2 x 6 cm, sign. DU Emil Kotrba, antiqari.at Radhošťská, žák prof. P. Dillingera a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Tomáš Hřivnáč

  (1959)

  Ležící akt

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:49

  lept, 1996, 16,5 x 11 cm, sign. PD Tomáš 96, č. 30/50, na papíře drobné skvrny, antiqari.at Radhošťská, studium na SUPŠ v Praze

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: ID3158 Historie příhozu

 • Tomáš Hřivnáč

  (1959)

  Akt

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:50

  lept, 1996, 15,5 x 11 cm, sign. PD Tomáš 96, č. 40/50, antiqari.at Radhošťská, studium na SUPŠ v Praze

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: ID3158 Historie příhozu

 • Zdeněk Zálešák

  (1936)

  Akt na louce

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:51

  serigrafie, 41,2 x 30,8 cm, sign. PD ZZálešák , lehce zažloutlý, zašpiněný, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Antonín(Jeňýk) Pacák

  (1941-2007)

  Akt

  Položka č.: 22

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:52

  linoryt, 1992, 14,6 x 11,6 cm, sign. DU Jenýk Pacák 92, č. 128/200, antiqari.at Radhošťská, žák prof. V. Sychry a A. Paderlíka, člen SČUG Hollar, Tolerance

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: ID482 Historie příhozu

 • Neurčený autor

  Akt v klobouku

  Položka č.: 23

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:53

  lept, 11,3 x 7,4 cm, sign. PD, č. 150/200, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Viktor Polášek

  (1911-1989)

  Tři Grácie (Ex Libris Ireny Novákové

  Položka č.: 24

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:54

  dřevoryt, 1993, 9 x 6,5 cm, sign. PD VPolášek, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Dívka s jednorožcem (Ex Libris Milada Váňová)

  Položka č.: 25

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:55

  lept, 7,5 x 5 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Eva v ráji (Ex Libris (Jan A. Váňa)

  Položka č.: 26

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:56

  lept, 15,7 x 12 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Eva a had (Ex Libris Jan A. Váňa)

  Položka č.: 27

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:57

  lept, 1949, 16 x 12 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: ID6048 Historie příhozu

 • Neznámý autor

  Eva (EXL PV)

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:58

  dřevoryt, 12 x 10 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Ex Libris A. Malý

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 19:59

  suchá jehla, 8 x 10 cm, značeno v desce M.N., při okrajích zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Ex Libris Eroticis Adolf Malý

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 20:00

  suchá jehla, 11 x 9 cm, značeno v desce M-N., mírně zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Ex Libris Eroticis Adolf Malý

  Položka č.: 31

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 20. 07. 2017 20:01

  litografie, 9,5 x 6 cm, značeno v desce M-N., antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook