Výtvarné umění 19. - 21. století | sálová část

aukce se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. 2018, v prostorách Rezidence Ostrovní v Kamenném sále, Ostrovní 8, Praha 1, cca 200 m od Aukční síně Vltavín od 18 hodin.

Předaukční výstava bude probíhat od 11. 6. 2018 do 21. 6. 2018 od 10-12, 13-18 hodin.

První podání nebo-li limitování probíhá až do 21. 6. 2018 do 15:00.

Výsledky aukce budou rozeslány následující den tj. 22. 6. 2018

SEZNAM AUTORŮ


 • František Ludvík Duchoslav

  (1834-1909)

  Zátiší

  Položka č.: 1

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  tempera, papír, 32,5 x 35 cm, sign. PD F. L. Duchoslav, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Trella

  (1886-?)

  Svatý Václav

  Položka č.: 2

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  malba na skle, dřevo, 30 x 21,5 cm, sign. na zadní straně František Trella, rám, na zadní straně štítek s popisem autora, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Pirnera na AVU v Praze a prof. E. Dítěte a K. V. Maška na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Bubeníček

  (1871-1962)

  Krajina

  Položka č.: 3

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  akvarel, papír, 11,5 x 17 cm, sign. PD O. Bubeníček, žák prof. J. Mařáka, A. Slavíčka a R. O. von Ottenfelda na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Bubeníček

  (1871-1962)

  Krajina

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 27.000 CZK (1.080 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, karton, 34 x 49 cm, sign. PD O Bubeníček, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Mařáka, A. Slavíčka a R. O. von Ottenfelda na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 27.000 CZK (1.080 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Petr Dillinger

  (1899-1954)

  Údolí sv. Jána

  Položka č.: 5

  Vyvolávací cena: 24.000 CZK (960 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, plátno, 1924, 38 x 48 cm, sign. PD Petr Dillinger, rám, žák prof. F. Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, prof. M. Pirnera a Maxe Švabinského na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar, SVU v Brně

  Aktuální cena: 24.000 CZK (960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Linka Procházková

  (1884-1960)

  Pohled na Kutnou horu

  Položka č.: 6

  Vyvolávací cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  enkaustika, olej, plátno, 75 x 100 cm, rám, Linka Procházková, rozená Scheithauerová, studovala průmyslovou školu Ženského výrobního spolku v Praze, poté přešla na jedinou umělecky zaměřenou školu, která byla dostupná pro ženy (pražská Uměleckoprůmyslová škola). Ze školy odešla a začala pracovat v R…

  Aktuální cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Hejna

  (1914-1985)

  Milenci

  Položka č.: 7

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, deska, 46,5 x 33,5 cm, sign. PD V Hejna, rám, žák prof. O. Blažíčka na Vysoké škole architektury v Praze, studium na École des Beaux Arts v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, Sedm v říjnu

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: ID3892 Historie příhozu

 • Pravoslav Kotík

  (1889-1970)

  Milenci

  Položka č.: 8

  Vyvolávací cena: 26.000 CZK (1.040 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  tuš, kvaš, papír, 1942, 28 x 20,4 cm, sign. PD P. Kotík 42, rám, autor vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu u E. Dítěte a J. Schikanedera, byl členem SVU Mánes, Umělecké besedy a Skupiny Ho-Ho-Ko-Ko. Vystavoval od roku 1910 a v průběhu své tvorby několikrát výrazně pozměnil svůj umělecký výraz tak, …

  Aktuální cena: 26.000 CZK (1.040 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Milan Lejček

  (1896-?)

  Stařeček z Veselí

  Položka č.: 9

  Vyvolávací cena: 5.900 CZK (236 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, plátno, karton, 37 x 24 cm, sign. LD Lejček, rám, ve Vídni školený autor se po svém návratu na jižní Moravu věnoval především krajinomalbě, ale také folklorním námětům z oblasti Veselí, kde žil. Pod dojmem z tvorby Joži Úprky vytvořil řadu maleb s námětem vesničanů. Mezi ně patří i tento nadmí…

  Aktuální cena: 5.900 CZK (236 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Lev Šimák

  (1896-1989)

  Kapradí

  Položka č.: 10

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (280 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, plátno, karton, 1963, 64 x 48,5 cm, sign. PD Lev 63, rám, vzadu popsáno autorem a věnování: Za přátelské vztahy na vzpomínku J. Foltinskému věnuje Lev Šimák 1977, žák prof. M. Pirnera, J. Obrovského, A. Bröhmse a F. Thieleho na AVU v Praze, čelní člen Umělecké besedy, místopředseda a předseda …

  Aktuální cena: 7.000 CZK (280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Zrzavý

  (1890-1977)

  Král Menkera

  Položka č.: 11

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (760 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  tužka, papír, 21 x 14,5 cm, sign. PD Jan Zrzavý, rám, lehce zažloutlý papír, žák Františka Ženíška ml. na soukromé malířské škole, poté prof. E. Dítěte na VŠUP v Praze, člen sdružení Sursum, skupiny Tvrdošíjných, Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 19.000 CZK (760 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Zrzavý

  (1890-1977)

  Zátiší s hruškami a jablkem

  Položka č.: 12

  Vyvolávací cena: 40.000 CZK (1.600 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  pastel, karton, 20 x 22 cm, sign. PD J. Z, rám, na zadní straně kartonu vystřižena dopisnice Jana Zrzavého adresovaná původnímu majiteli díla. Krásná jemná kreslířská práce z ruky jednoho z našich nejvýznamnějších představitelů moderny a proslulého solitéra, který soukromě studoval u K. Reisnera, V.…

  Aktuální cena: 40.000 CZK (1.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alfréd Justitz

  (1879-1934)

  Kytice jiřin

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 192.000 CZK (7.680 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, plátno, 1928, 87 x 69,5 cm, sign. PD A. Justitz 28, vzadu dvě razítka Čedok, razítko Hotel Praha Mar. Lázně, razítko ROH s ev. č., odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph. D., pravost potvrdil PhDr. Jaromír Zemina. Alfred Justitz byl jedním z příslušníků zakladatelské generace českého národn…

  Aktuální cena: 192.000 CZK (7.680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marc Chagall

  (1887-1985)

  La Horbet et le Bucheron

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 17.500 CZK (700 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  lept, 1952, 29,5 x 24 cm, PD značeno v desce Chagall, rám, ilustrace ke knize: Jean de La Fontaine - Bajky, na rámu drobné oděrky

  Aktuální cena: 17.500 CZK (700 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Gross

  (1909-1985)

  Hnědá krajina

  Položka č.: 15

  Vyvolávací cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  kombinovaná technika, sololit, 1964, 46,5 x 111,5 cm, sign. PD F. Gross 64, rám, zajímavé dílo autora, který patří k nejvýraznějším představitelům legendární Skupiny 42 a pozdější Skupiny RADAR. Gross byl vynikající malíř a v průběhu 60. let se přiklonil i k experimentální tvorbě, v rámci níž zkouma…

  Aktuální cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Koblasa

  (1932-2017)

  Kompozice

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  kombinovaná technika, olej, deska, 1960, 19 x 28 cm, PD monogr. *60, rám, V roce 1960 se Jan Koblasa významně podílel na organizování dvou slavných neoficiálních výstav Konfrontace I. (v ateliéru Jiřího Valenty) a Konfrontace II. (v ateliéru Aleše Veselého). Obě výstavy se staly manifestací nefigura…

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Robert Hliněnský

  (1908-1979)

  Krajina

  Položka č.: 17

  Vyvolávací cena: 3.900 CZK (156 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, sololit, 1944, 31 x 45 cm, sign. PD Hliněnský Rob. 1944, sign. PD Hliněnský Rob. 1944, rám, studium na ŠUŘ v Brně a na soukromé škole H. F. Wacha tamtéž, člen SVU Aleš, Bloku výtvarných umělců, Skupiny M a tvůrčí skupiny Parabola

  Aktuální cena: 3.900 CZK (156 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Robert Hliněnský

  (1908-1979)

  Domy

  Položka č.: 18

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (280 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, plátno, 1944, 50 x 60 cm, sign. PD Hliněnský R. 44, sign. PD Hliněnský R. 44, rám, studium na ŠUŘ v Brně a na soukromé škole H. F. Wacha tamtéž, člen SVU Aleš, Bloku výtvarných umělců, Skupiny M a tvůrčí skupiny Parabola

  Aktuální cena: 7.000 CZK (280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Věra Janoušková

  (1922-2010)

  Karty

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 3.200 CZK (128 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  koláž, papír, 1998, 14 x 24 cm, sign. vzadu ve výřezu V. Janoušková 98, rám, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 3.200 CZK (128 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Pocta Mondrianovi

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  proláž, papír, 1976, 18,3 x 14,1 cm, monogr. PD JK 76, nalepeno na kartoně, Antikvariát Ostrovní, zakladatel Skupiny 42, člen Umělecké besedy a skupiny Křižovatka

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: ID3573 Historie příhozu

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Hruška

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  autokoláž, 1991, 31,2 x 20,5 cm, vzadu ve výřezu monogr. J. K. 81, rám, zakladatel Skupiny 42, člen Umělecké besedy a skupiny Křižovatka

  Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: ID3798 Historie příhozu

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Anička v námořnických šatech

  Položka č.: 22

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (120 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  tuš, papír, 1962, 15,5 x 10,7 cm, sign. PD Kamil Lhoták 62, č. 125, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Skupiny 42

  Aktuální cena: 3.000 CZK (120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Nepraš

  (1932-2002)

  Hmyzí mlčení

  Položka č.: 23

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  pero, papír, 1974, 28,5 x 20,5 cm, sign. PD Karel Nepraš 1974, rám, Karel Nepraš, už během svého studia na AVU, byl výrazným kreslířem. Jeho osobitý kreslený humor odrážel tehdejší dobové existenciální cítění, což je patrné z jeho ilustrací k nejstěžejnějším literárním dílům Franze Kafky. Kresby Kar…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Kotík

  (1916-2002)

  Kompozice

  Položka č.: 24

  Vyvolávací cena: 5.900 CZK (236 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, akvarel, papír, 1988, 23 x 16 cm, sign. PD J. K. 88, žák prof. J. Bendy, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy, zakládající člen Skupiny 42

  Aktuální cena: 5.900 CZK (236 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Říha

  (1910-1986)

  Modré město

  Položka č.: 25

  Vyvolávací cena: 30.600 CZK (1.224 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, sololit, 41 x 120 cm, sign. PD František Říha, vzadu autorský štítek s popisem, studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

  Aktuální cena: 30.600 CZK (1.224 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Říha

  (1910-1986)

  Obzor II

  Položka č.: 26

  Vyvolávací cena: 9.500 CZK (380 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, sololit, 50 x 22 cm, sign. PD František Říha, vzadu autorský štítek s popisem, studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

  Aktuální cena: 9.500 CZK (380 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Říha

  (1910-1986)

  Strach

  Položka č.: 27

  Vyvolávací cena: 7.800 CZK (312 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, lepenka, 24 x 21 cm, sign. PD Říha, vzadu autorský štítek s popisem, studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

  Aktuální cena: 7.800 CZK (312 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Říha

  (1910-1986)

  Na útesu

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 7.200 CZK (288 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, lepenka, 21 x 32 cm, sign. PD Fr. Říha, vzadu autorský štítek s popisem, studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

  Aktuální cena: 7.200 CZK (288 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Říha

  (1910-1986)

  Dvě postavy

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 6.600 CZK (264 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, lepenka, 24 x 19 cm, sign. PD Fr. Říha, vzadu autorský štítek s popisem, studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

  Aktuální cena: 6.600 CZK (264 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Teodor Rotrekl

  (1923-2004)

  VOCODE

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 21. 06. 2018 15:00

  olej, sololit - objekt, 84 x 84 cm, sign. PD Rotrekl 69, člen Skupiny RADAR a vynikající autor komixu a sci-fi patřil také k výrazným představitelům českého pop-artu. Humorná hříčka je právě takovou ukázkou, přičemž na českém trhu je poměrně raritní, neboť pop-art zde neměl výraznější zastoupení. Dí…

  Aktuální cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook