Výběr z ručně vázaných koberců ze sbírky Františka Grufíka (163 aukce)

Sálová aukce ručně vázaných koberců Františka Grufíka, sběratele a spoluzakladatele obchodu Nomád se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2019, v prostorách Rezidence Ostrovní v Kamenném sále, Ostrovní 8, Praha 1, cca 200 m od Aukční síně Vltavín od 18:00 hodin. Předuakční výstava bude probíhat na Litevské 8, Praha 10 od 1. 2. 2019 do 21. 2. 2019, otevřeno denně (Po-Ne) 10-19 hodin.

První podání nebo-li limitování probíhá až do 21. 2. 2019 do 15:00.

Výsledky aukce budou rozeslány následující den tj. 22. 2. 2019 v Lucerně.

Řazení koberců v aukci:

Perská klasika položky 20-34
Tato skupina koberců pochází z Íránu, kterému se před rokem 1935 říkalo Persie. Skrývá v sobě odkaz a kouzlo Orientu, jehož největší sláva spadá do období vlády safijovské dynastie v letech 1501–1736. Z té doby se dochovalo několik ukázek, které můžeme obdivovat ve světových muzeích. V Íránu se výroba koberců rozvíjela a stále vzniká ve všech prostředích od kočovného a venkovského obyvatelstva, kde vzory jsou zjednodušené a více geometrické, až po bohaté a složité rostlinné, tzv. arabeskové dekory vyráběné v městských dílnách. Ty vznikaly především v historicky významných centrech a městech, jakými byly Isfahán a Kášán v centrálním Íránu, Kirmán na jihu, Tabríz na severozápadě. Tato centra si tradici vázání stále drží a patří spolu s několika dalšími ( Nain, Bidžár, Herís, Qom, Mašhad atd.) k nejvýznamnějším producentům městských dílenských koberců. Je od nich také odvozen název koberce, jenž si často zachovává svou charakteristickou podobu pro dané místo.


Současné trendy položky 35 - 59
Ruční výroba koberců a technika tkaní má kořeny v hluboké minulosti a je významnou součástí mnoha staletí přetrvávající do dnešních dnů, technologicky nepozměněnou. Kompozice, barevné uspořádání a vzory prošly tisíciletým vývojem, který za sebou zanechal neuvěřitelné množství motivů a jejich variací. Nalezneme v nich odraz vysoké umělecké kultivovanosti a tradice, na kterou současná produkce navazuje a rozvíjí ji dál, ať už ve směru klasickém či v nacházení nového výrazu.


Nomádské koberce položky 60-75
Za nomádské označujeme koberce vznikající ve venkovském prostředí, vázané několika etnickými skupinami žijící kočovným nebo polokočovným způsobem života. Jejich způsob obživy plyne především z chovu ovcí a koz. V jejich životech mají vázané textilie několik velmi důležitých rolí. Kromě toho, že byly nedílnou součástí domácností – na kobercích se sedí, stoluje i spí, a určitý typ slouží k vykonávání modlitby, nahrazovaly u kočovných etnik, ve stanech a v jurtách úložné prostory – na stěny se zavěšovaly speciální podélné tašky, tzv.čuvaly, jiným typem je oboustranná taška, tzv. chordžín, která se přehazovala přes zvíře a sloužila při transportu, či jakýsi podélný vak zvaný bolešt, jenž měl obdobné využití. Tato produkce si nejdéle uchovala rysy původní tvorby, protože nomádi nedělají rozdíl mezi výrobou pro vlastní potřebu či trh. Vzory se předávají z generace na generaci a mají přímou souvislost s tradicí kmenů, které je váží. Bohužel z důvodu globalizačních tlaků a pozvolné migrace z hor do nížin a opouštěním tradičního způsobu života předpokládáme, že i tyto koberce se jednou stanou zajímavým kulturněhistorickým dokladem nemalé hodnoty, a to nejen výtvarné.


Starožitné koberce položky 77-83
Do této skupiny řadíme koberce, jejichž staří je sto a více let. Jejich význam a hodnota již nespočívá pouze ve funkci a estetice prvku bytové kultury či uměleckořemeslného výrobku různých tradic, národů, oblastí a zemí. Z dnešního pohledu lze říci, že v některých případech se jedná přímo o reprezentanty moderního výrazu a ducha doby, což bylo patrně důvodem velké obliby těchto koberců mezi moderními umělci a architekty. A díky sběratelství jak soukromému, tak institucionalizovanému se staly tyto koberce důležitým dědictvím neobnovitelných kulturních statků. Vzhledem ke své užitné funkci i historickým změnám se však dochovaly ve velmi malém a omezeném množství. Právě z důvodu obtížné dostupnosti jsou zachovalé výtvarně zajímavé ručně vázané koberce raritní a sběratelsky nesmírně cenné.

SEZNAM AUTORŮ


 • Senne Royal

  Írán

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (120 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let), stav A (velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 99 x 65 cm, Senne (dnes Sanandaj) je město v severozápadním Íránu, v Kurdistánu. Kurdové ze Sennehu vážou velmi jemné koberce o vysoké hustotě. Starobylé a uznávané jméno Senne je synonymem pro ceněné or…

  Aktuální cena: 3.000 CZK (120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 12 000 CZK

 • Senne Royal

  Írán

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 2.800 CZK (112 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let, velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 90 x 70 cm, Senne (dnes Sanandaj) je město v severozápadním Íránu, v Kurdistánu. Kurdové ze Sennehu vážou velmi jemné koberce o vysoké hustotě. Starobylé a uznávané jméno Senne je synonymem pro ceněné orientální …

  Aktuální cena: 2.800 CZK (112 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 11 000 - 14 000 CZK

 • Nain

  Írán

  Položka č.: 22

  Vyvolávací cena: 3.600 CZK (144 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 140 x 90 cm, Tento koberec pochází ze starobylého města Nain, které leží na staré karavanní stezce ve středním Íránu nedaleko pouště Dašt - e Kavír. Název Nain prý pochází od jména jednoho z potomků proroka Noa, který nesl jméno Naen. Kla…

  Aktuální cena: 3.700 CZK (148 €)

  Poslední dražitel: ID3715 Historie příhozu

  Odhadní cena: 16 000 - 19 000 CZK

 • Ardebíl Royal

  Írán

  Položka č.: 23

  Vyvolávací cena: 4.000 CZK (160 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let, velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 145 x 96 cm, Město Ardebíl leží u Kaspického moře. Ardebíl je známý svým tradičním obchodem s koberci, které patří na přední místa klasické perské produkce. Vyznačují se geometrickými vzory, střídmým použitím kont…

  Aktuální cena: 4.000 CZK (160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 28 000 - 35 000 CZK

 • Kášán Royal

  Írán

  Položka č.: 24

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let, velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 143 x 98 cm, Kášán je město v severním centrálním Íránu. Jeho historie sahá až do elamitského období země. I po sedmi tisícovkách let stojí na předměstí Kášánu stavba Zikkurat Sialk. Podle legendy byl Kášán městem…

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: ID6863 Historie příhozu

  Odhadní cena: 36 000 - 45 000 CZK

 • Saruk Royal

  Írán

  Položka č.: 25

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let), stav A (velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 125 x 68 cm, Tento ručně vázaný koberec byl uvázán ve vesnici Saruk u města Arák, který leží v centrálním Íránu. Pro koberec saruk je typický celoplošný vzor připomínající květinovou fontánu či květinové …

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 25 000 CZK

 • Isfahán s přírodním hedvábím

  Írán

  Položka č.: 26

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 165 x 106 cm, Isfahán je nádherné město ve středozápadním Íránu a zároveň byl hlavním městem Persie za vlády šáha Abbáse Velikého a jeho safíjských následovníků. Starověké město Aspadana se může pochlubit historií starou 5 000 let a za s…

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 170 000 - 210 000 CZK

 • Bídžár Royal

  Írán

  Položka č.: 27

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let, velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 152 x 117 cm, Bídžár je město v severozápadním Íránu obklopené mnoha vesnicemi zabývajícími se vázáním koberců, jejichž koberce se taktéž nazývají bídžár. Charakteristická technika vázání používaná v oblasti Bídžá…

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 46 000 - 53 000 CZK

 • Sirdžán Royal

  Írán

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let, velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 130 x 88 cm, Na tomto venkovském koberci v jednoduché kompozici je zobrazen oblíbený motiv stromu života v záplavě květů. Jednoduchá stylizace ukazuje, že strom byl vázán zpaměti. Ve středu stromu sedí dva ptáci, …

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: ID6863 Historie příhozu

  Odhadní cena: 32 000 - 40 000 CZK

 • Nain

  Írán

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 154 x 100 cm, Tento koberec pochází ze starobylého města Nain, které leží na staré karavanní stezce ve středním Íránu nedaleko pouště Dašt - e Kavír. Název Nain prý pochází od jména jednoho z potomků proroka Noa, který nesl jméno Naen. Kl…

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 26 000 - 31 000 CZK

 • Bachtiár Royal

  Írán

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let), stav A (velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 316 x 220 cm, Koberec bachtiár s typickým centrálním medailonem. Koberec byl uvázán příslušníky původně nomádského kmene Bachtiár, obývající středozápadní Írán na jihozápad od Isfahánu. Bachtiárské koberc…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 45 000 - 50 000 CZK

 • Mašhad Royal

  Írán

  Položka č.: 31

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (760 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let), stav A (velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 347 x 307 cm, Tento ručně vázaný koberec pochází ze severovýchodní íránské provincie Chorásán, jejímž hlavním městem je Mašhad. Název Chorásán je perského původu a znamená „odkud slunce přichází“. Severní…

  Aktuální cena: 19.000 CZK (760 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 48 000 - 56 000 CZK

 • Herís Royal

  Írán

  Položka č.: 32

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (880 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, vintage (20 až 40 let), stav A (velmi dobrý stav zhodnocený věkem), 248 x 223 cm, Herís je město v íránském Azerbajdžánu, asi 70 kilometrů západně od Tabrízu. Koberce, které se vážou v Herísu a okolních vesnicích na svazích hory Sabalan se obvykle nazývají Afšar, Herís, M…

  Aktuální cena: 22.000 CZK (880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 58 000 - 64 000 CZK

 • Qom, přírodní hedvábí

  Írán

  Položka č.: 33

  Vyvolávací cena: 46.000 CZK (1.840 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, přírodní hedvábí, soudobý (0 až 20 let), nepoužitý, 152 x 100 cm, Tento ručně vázaný koberec byl zhotoven ve starém poutním městě Qom, které leží v severozápadním Íránu na okraji Velké solné pouště. Qom je domovem nádherných hedvábných koberců. Díky hedvábí jsou koberce neobyče…

  Aktuální cena: 46.000 CZK (1.840 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 180 000 - 230 000 CZK

 • Bachtiár Royal

  Írán

  Položka č.: 34

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, semi-antik (40 až 60 let), stav A (velmi dobrý stav odpovídající stáří s rovnoměrný opotřebením bez výraznějších defektů), 204 x 149 cm, Název je odvozen od jména kmene, který obývá jižní a středozápadní Írán. Tvorba tohoto etnika je velmi pestrá, ale vždy rozpoznatelná d…

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 95 000 - 105 000 CZK

 • Gabbe, kolekce Art

  Indie

  Položka č.: 35

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (760 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 190 x 140 cm, Díky kvalitní vlně je koberec měkký a pohodlný. Pro koberce gabbe je typický jednoduchý vzor, který dává vyniknout podkladovým barvám. Vychází z nadčasových nomádských koberců typu gabbe, ale je navrhovaný moderními designér…

  Aktuální cena: 19.000 CZK (760 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 55 000 - 62 000 CZK

 • Persian collage

  Írán

  Položka č.: 36

  Vyvolávací cena: 16.000 CZK (640 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let), nepoužitý, 211 x 178 cm, Tento koberec je vytvořen svébytnou uměleckou technikou patchworku. Jedná se o krásnou ukázkou novátorských přístupů, kdy se ještě využijí a zhodnotí fragmenty ze starších a starožitných koberců a poskládají se do nových vzt…

  Aktuální cena: 16.000 CZK (640 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 32 000 - 38 000 CZK

 • Gabbe

  Írán

  Položka č.: 37

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let), nepoužitý, 363 x 261 cm, Díky kvalitní vlně je koberec měkký a pohodlný. Pro koberce gabbe je typická lehkost vzoru, která dává vyniknout podkladovým barvám; v tomto případě středovému poli dominuje zelené barva. Plocha je oživená drobnými motivy. J…

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 95 000 - 115 000 CZK

 • Čóbí, vysokohorská vlna

  Afghánistán

  Položka č.: 38

  Vyvolávací cena: 2.700 CZK (108 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 86 x 60 cm, Koberec čóbí je zhotoven z kvalitní ručně spřádané afghánské vlny, ceněné pro svůj přírodní lesk, jemnost a dlouhou životnost. Barví se převážně přírodními barvivy. Vyvázaný vzor je inspirovaný proslulým perskými ornamenty toč…

  Aktuální cena: 2.700 CZK (108 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 7 000 - 9 000 CZK

 • Kelim Čóbí

  Afghánistán

  Položka č.: 39

  Vyvolávací cena: 8.500 CZK (340 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně tkaný kelim, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 283 x 207 cm, Předností kelimů je jejich jednoduchá ornamentika a působivé geometrické kompozice, díky nimž se hodí do dnes oblíbených minimalistických interierů.

  Aktuální cena: 8.500 CZK (340 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 27 000 - 33 000 CZK

 • Širván, vysokohorská vlna

  Afghánistán

  Položka č.: 40

  Vyvolávací cena: 5.500 CZK (220 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 140 x 94 cm, Tento ručně vázaný koberec je zhotoven z kvalitní ručně spřádané afghánské vlny, ceněné pro svůj přírodní lesk, jemnost a dlouhou životnost. Barví se převážně přírodními barvivy. Vyvázaný vzor má svůj původ ve východním Kavka…

  Aktuální cena: 5.500 CZK (220 €)

  Poslední dražitel: ID5590 Historie příhozu

  Odhadní cena: 17 000 - 23 000 CZK

 • Qom Kašmír, přírodní hedvábí

  Indie-Kašmír

  Položka č.: 41

  Vyvolávací cena: 7.500 CZK (300 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, přírodní hedvábí, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 91 x 63 cm, Vázání koberců v Indii lze vysledovat až k počátkům mogulské dynastie na začátku patnáctého století. Perská výroba koberců postupně splynula s indickým uměním. V dnešní Indii se vážou nejslavnější klasické koberce …

  Aktuální cena: 7.500 CZK (300 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 26 000 CZK

 • Gabbe, kolekce Silk Flower

  Indie

  Položka č.: 42

  Vyvolávací cena: 8.500 CZK (340 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 135 x 69 cm, Díky kvalitní vlně je koberec měkký a pohodlný. Pro koberce gabbe je typický jednoduchý vzor, který dává vyniknout podkladovým barvám. Díky novému a neotřelému půvabu tohoto koberce nezevšední žádný interiér.

  Aktuální cena: 8.500 CZK (340 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 22 000 - 28 000 CZK

 • Turkmen Agcha

  Afghánistán

  Položka č.: 43

  Vyvolávací cena: 3.600 CZK (144 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 195 x 148 cm, Tento koberec byl uvázán afghánskými Turkmeny, kteří jsou známí důkladným řemeslným zpracováním koberců s velmi pevnou vazbou. Koberce Turkoman Agcha patří k novodobé afghánské tvorbě, navazující na turkmenskou kobercářskou …

  Aktuální cena: 3.700 CZK (148 €)

  Poslední dražitel: ID6882 Historie příhozu

  Odhadní cena: 11 000 - 14 000 CZK

 • Širván, vysokohorská vlna

  Afghánistán

  Položka č.: 44

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 179 x 130 cm, Tento ručně vázaný koberec je zhotoven z kvalitní ručně spřádané afghánské vlny, ceněné pro svůj přírodní lesk, jemnost a dlouhou životnost. Barví se převážně přírodními barvivy. Vyvázaný vzor má svůj původ ve východním Kavk…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 41 000 CZK

 • Gabbe, kolekce Modern

  Indie

  Položka č.: 45

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 247 x 174 cm, Díky kvalitní vlně je koberec měkký a pohodlný. Pro koberce gabbe je typický jednoduchý vzor, který dává vyniknout podkladovým barvám. Vychází z nadčasových nomádských koberců typu gabbe, ale je navrhovaný moderními designér…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 23 000 CZK

 • Qom Kašmír, přírodní hedvábí

  Indie-Kašmír

  Položka č.: 46

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, přírodní hedvábí, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 115 x 77 cm, Vázání koberců v Indii lze vysledovat až k počátkům mogulské dynastie na začátku patnáctého století. Perská výroba koberců postupně splynula s indickým uměním. V dnešní Indii se vážou nejslavnější klasické koberce…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 41 000 CZK

 • Gabbe

  Indie

  Položka č.: 47

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 249 x 170 cm, Díky kvalitní vlně je koberec měkký a pohodlný. Pro koberce gabbe je typický jednoduchý vzor, který dává vyniknout podkladovým barvám. Vychází z nadčasových nomádských koberců typu gabbe, ale je navrhovaný moderními designér…

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 18 000 - 21 000 CZK

 • Čóbí, vysokohorská vlna

  Afghánistán

  Položka č.: 48

  Vyvolávací cena: 9.500 CZK (380 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 151 x 103 cm, Koberec čóbí je zhotoven z kvalitní ručně spřádané afghánské vlny, ceněné pro svůj přírodní lesk, jemnost a dlouhou životnost. Barví se převážně přírodními barvivy. Vyvázaný vzor je inspirovaný proslulým perskými ornamenty t…

  Aktuální cena: 9.500 CZK (380 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 25 000 - 31 000 CZK

 • Čóbí, vysokohorská vlna

  Afghánistán

  Položka č.: 49

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (760 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, soudobý (0 až 20 let, nepoužitý), 205 x 133 cm, Koberec čóbí je zhotoven z kvalitní ručně spřádané afghánské vlny, ceněné pro svůj přírodní lesk, jemnost a dlouhou životnost. Barví se převážně přírodními barvivy. Vyvázaný vzor je inspirovaný proslulým perskými ornamenty t…

  Aktuální cena: 19.000 CZK (760 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 CZK

Facebook