• Josef Váchal

  (1884-1969)

  In memoriam Vincence Paulusa

  Položka č.: 877

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:20

  dřevoryt, 16,6 x 11,8 cm, sign. PD JVáchal, Antikvariát Ostrovní, žák A. Kalvody a R. Béma, zakládající člen skupiny Sursum a spoluzakladatel revue Veraikon

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Vaic

  (1884-1961)

  Pohled na Chrám sv. Mikuláše

  Položka č.: 878

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:21

  měkký kryt, 29,5 x 24,5 cm, sign. PD Josef Vaic, rám, mírně zvlněný papír, Antikvariát Dlážděná, studoval u prof. Neuhause v Amsterodamu, Israelse v Haagu a v Paříži

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Aleša Vaic

  (1920-2010)

  Pražské Benátky

  Položka č.: 879

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:22

  měkký kryt, akvatinta, 38 x 27,5 cm, sign. PD Aleš Vaic, rám, mírně zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná, studoval soukromě u svého otce Josefa Vaice

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otakar Vaňáč

  (1878)

  Konvolut 9 grafických listů

  Položka č.: 880

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:23

  9 x litografie, 24 x 18 až 10,3 x 9 cm, všechny sign. Otakar Vaňáč, některé listy mimo tisk mírně zašpiněné, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: ID4**4 Historie příhozu

 • František Ziegler

  (1868-?)

  Zdeněk Fibich, Bedřich Smetana a Antonín Dvořák

  Položka č.: 881

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:24

  tisk, 25 x 40 cm, značeno PD Fziegler 1932, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alena Antonová

  (1930)

  Zátiší s vínem a jablky

  Položka č.: 883

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:26

  lept, 2008, 2,95 x 19,8 cm, sign. PD A. Antonová 08, č. 141/200, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. Filly a A. Strnadela na VŠUP v Praze, členka SČUG Hollar a Sdružení pražských malířů

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Beneš

  (1932)

  Masaryk na koni

  Položka č.: 884

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:27

  litografie, 1990, 16,2 x 13,2 cm, sign. DU Kbeneš 90, 96/110, jemně znečištěný papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Beneš

  (1932)

  Pohled na Petrov

  Položka č.: 885

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:28

  litografie, 18 x 15,7 cm, sign. DU KBeneš, Antikvariát Dlážděná, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: ID4**5 Historie příhozu

 • Karel Beneš

  (1932)

  Pomník Jana Husa

  Položka č.: 886

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:29

  litografie, 1989, 14,1 x 12,1 cm, sign. DU Kbeneš 89, 38/200, Antikvariát Dlážděná, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Beneš

  (1932)

  Šašek žongléř

  Položka č.: 887

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:30

  litografie, 1978, 14 x 13 cm, sign. PD K Beneš 78, 183/200, mimo desku text: PF 1979 František a Květoslava Jelínkovi, Antikvariát Dlážděná, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: ID4**6 Historie příhozu

 • Marie Blaboliová

  (1948)

  Pole

  Položka č.: 888

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:31

  lept, 1981, 39,3 x 31,9 cm, sign. PD M. Blaboliová 81, č. 10/80, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: ID3**5 Historie příhozu

 • Blanka Bohdanová

  (1930)

  Jablka

  Položka č.: 889

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:32

  serigrafie, 29,5 x 21 cm, sign. PD Blanka Bohdanový, pasparta, 17/90, Antikvariát Dlážděná, studium na JAMU v Brně, členka Nového sdružení pražských malířů

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  PF 1977

  Položka č.: 890

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:33

  litografie, 10,5 x 40 cm, značeno na desce PD ABorn, rám, studium na PedF UK v Praze, žák prof. A. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové tamtéž

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Brázda

  (1926-2017)

  Chůze s hadí ženou

  Položka č.: 891

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:34

  serigrafie, 2011, 47 x 33,2 cm, sign. LD Brázda 2011, č. 68/70, na horním okraji papíru malinký flíček, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.900 CZK (76 €)

  Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

 • Václav Bubeníček

  (1913-1989)

  Kostel

  Položka č.: 892

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:35

  litografie, 12,8 x 13 cm, sign. PD V. Bubeníček, pasparta, Antikvariát Dlážděná, žák prof. F. Kysely na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dagmar Černá

  (1923)

  Hýl

  Položka č.: 893

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:36

  dřevořez, 21,3 x 15,1 cm, sign. PD Dagmar Černá, č. 96/150, vzadu štítek s popisem, zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní, žákyně prof. K. Svolinského na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Demel

  (1942)

  Houpy I. a II., soubor 2 grafických listů

  Položka č.: 894

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:37

  2 x akvatinta, oba 20,4 x 14,4 cm, oba sign. PD KDemel , vloženo v papírových deskách , oba č. 8/100, vyšlo v edici Duo - Soubor č. XXIX. 2010, vydal G. Slanicay a Z. Šíma, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Z. Sklenáře a J. Anderleho na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

 • Karel Demel

  (1942)

  Nespavost

  Položka č.: 895

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (120 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:38

  suchá jehla, 48,8 x 63,2 cm, při pravém okraji mimo tisk zašpiněný papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Z. Sklenáře a J. Anderleho na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 3.000 CZK (120 €)

  Poslední dražitel: ID6**8 Historie příhozu

 • Josef Dudek

  (1954)

  Bohyně

  Položka č.: 896

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:39

  akvatinta, 2002, 14,1 x 9,9 cm, sign. PD Josef Dudek 2002, 15/130, Antikvariát Dlážděná, žák prof. D. Janouška, J. Jemelkové a Z. Přikryla na PedF UP v Olomouci

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milan Entler

  (1948)

  Kytice

  Položka č.: 897

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:40

  litografie, 23,5 x 17,5 cm, sign. PD Milan Entler, č. 6/100, Připomínka řeckého mýtu o bohyni Latona / Létó se záhy skryje divákovi do proudu vody a příběh z dětství boha Apollóna, nechává autorka pohltit osvěžující modří a momentální atmosférou horkého dne.

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milan Entler

  (1948)

  Zátiší

  Položka č.: 898

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:41

  litografie, 23,5 x 18 cm, sign. PD Milan Entler, č. 23/100, navazujících na rozsáhlejší cyklus Sluneční dvůr inspirovaný zahradami ve Versailles.

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ludvík Feller

  (1929)

  Kompozice

  Položka č.: 899

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:42

  litografie, 21 x 28,5 cm, sign. PD Feller, 5/40, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Fixl

  (1950)

  Škatuláci

  Položka č.: 900

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:43

  litografie, 31,1 x 20,2 cm, sign. PD J. Fixl, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hodonský

  (1945)

  Mikrokrajina

  Položka č.: 901

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:44

  kombinovaná technika, papír, 2007, 32,5 x 21,5 cm, sign. PD Hodonský 2007, č. 37/50, antiqari.at Radhošťská, žák prof. V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti a F. Jiroudka na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Holub

  (1941)

  Anděl

  Položka č.: 902

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:45

  litografie, 54 x 43 cm, 16/25, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti, člen Asociace užité grafiky

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Holub

  (1941)

  Dívka

  Položka č.: 903

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:46

  litografie, 1997, 32,5 x 37,5 cm, sign. PD JHolub 97, 9/20, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Klímy na SUPŠ v Uherském Hradišti, člen Asociace užité grafiky

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houšť

  (1953)

  Mariánské lázně

  Položka č.: 904

  Vyvolávací cena: 1.300 CZK (52 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:47

  litografie, 27 x 21 cm, sign. PD Mir. Houšt, autorský tisk, papír na okraji jen nepatrně pokrčen, antiqari.at Radhošťská, žák prof. K. Součka na AVU v Praze, člen Jednoty českých výtvarných umělců

  Aktuální cena: 1.300 CZK (52 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ludmila Jandová

  (1938-2008)

  Padající listy

  Položka č.: 905

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:48

  suchá jehla, 24,7 x 18,4 cm, sign. DU L. Jandová, oříznutý papír, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. K. Müllera, V. Silovského a V. Tittelbacha na AVU v Praze

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Poloakt

  Položka č.: 906

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:49

  linoryt, 13 x 9,6 cm, sign. PD Ota Janeček, č. 159/200, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Jíra

  (1929-2005)

  Bodláky

  Položka č.: 907

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 15:50

  kombinovyná technika, lept, 1984, 14 x 9,6 cm, sign. PD J. Jíra 84, papírová pasparta, antiqari.at Radhošťská, žák prof. K. Mináře, M. Holého, O. Nejedlého a V. Rady na AVU v Praze, spoluzakladatel skupiny M 57, člen Nové skupiny

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: ID2**4 Historie příhozu

Facebook