• Josef Jambor

  (1887-1964)

  Letní krajina na Vysočině

  Položka č.: 1

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:00

  olej, plátno, 1953, 19 x 29 cm, sign. PD Jambor 1953, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, dílo významného "malíře Vysočiny." Autor vystudoval Akademii výtvarných umění, chvíli žil v Praze a posléze hodně cestoval. Vrátil se na Vysočinu a celou svou prací po zbytek života …

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 70 000 - 90 000 Kč CZK

 • Josef Jambor

  (1887-1964)

  Vesnička v zimě

  Položka č.: 2

  Vyvolávací cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:01

  olej, plátno, 1939, 35 x 50 cm, sign. PD Jambor 1939, rám, nabízená položka pochází z raného období autorovy tvorby a představuje sice méně typický výjev, ale zato velice přesvědčivý. Krásná zimní scenérie, bravurně provedená malba s tajemným nádechem, žák prof. Loukoty, M. Švabinského

  Aktuální cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 130 000 Kč CZK

 • Jozef Boksay

  (1891-1975)

  Horský potok

  Položka č.: 3

  Vyvolávací cena: 65.000 CZK (2.600 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:02

  olej, plátno, 80 x 70 cm, sign. PD boksay, rám, přiložena kopie posudku z Národního uměleckého muzea Ukrajiny, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 65.000 CZK (2.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 90 000 - 110 000 Kč CZK

 • Augustin Mervart

  (1889-1968)

  Valašská vesnice

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:03

  olej, karton, 50 x 50 cm, sign. PD Aug. Mervart, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Hrachovce a A. Balána, člen SVUM v Hodoníně

  Aktuální cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 Kč CZK

 • Josef Ullmann

  (1870-1922)

  Zimní krajina

  Položka č.: 5

  Vyvolávací cena: 120.000 CZK (4.800 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:04

  olej, karton, kolem 1918, 51 x 67 cm, sign. PD J. Ullmann, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem; malíř Josef Ullmann patří k těm zajímavějším z "Mařákovců". Narodil se roku 1870 v Nekmíři na Plzeňsku. Své studium Josef Ullmann nejdříve začal na Mnichovské akademii odkud po …

  Aktuální cena: 120.000 CZK (4.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 130 000 - 150 000 Kč CZK

 • Václav Radimský

  (1867-1946)

  Krajina s řekou

  Položka č.: 6

  Vyvolávací cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:05

  olej, karton, cca 1930-35, 69 x 98 cm, sign. LD Radimský, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, nabízená položka je dílem významného českého autora, který se výrazně prosadil i v zahraničí. Za svého pobytu v Paříži se seznámil s impresionisty kolem Clauda Moneta a Camilla Pissara. S …

  Aktuální cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Jaro Procházka

  (1872-1958)

  Kampa

  Položka č.: 7

  Vyvolávací cena: 14.000 CZK (560 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:06

  olej, karton, 49 x 56 cm, sign. PD Jaro Procházka, rám , konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, na několika místech při okraji drobné dírky po adjustaci. Jaro procházka byl žákem prof. Jakesche na UMPRUM v Praze, jednatel a výstavní komisař J.U.V., malíř městských námětů, žánrů, krajinář. …

  Aktuální cena: 14.000 CZK (560 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Luděk Marold

  (1865-1898)

  Líbánky

  Položka č.: 8

  Vyvolávací cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:07

  pero, papír, 33 x 26 cm, sign. PD L. Marold, rám, přiložena kniha L. Marold - Album, Luděk Marold byl významný český malíř, který studoval na pražské a mnichovské Akademii výtvarných umění, posléze se školil a působil ve Francii, kde byl ve styku s V. Hynaisem. Byl vynikajícím talentem, který svou b…

  Aktuální cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Luděk Marold

  (1865-1898)

  Podobizna synáčka Maroldova

  Položka č.: 9

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:08

  akvarel, papír, 22. maje 96, 41,5 x 30 cm, sign. LD L Marold, rám, vzadu štítek Majetek Dra Bedřicha Jahna, přiložena kniha Památce L. Marolda, Luděk Marold byl významný český malíř, který studoval na pražské a mnichovské Akademii výtvarných umění, posléze se školil a působil ve Francii, kde byl ve …

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Antonín Procházka

  (1882-1945)

  Zápas

  Položka č.: 10

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:09

  pero, tuš, papír, 15 x 20,5 cm, monogr. LD AP, rám, Antonín Procházka byl už od ukončení studií na UMPRUM a posléze na AVU (prof. Schwaiger, Švabinský) jedním z našich nejaktivnějších a nejvýraznějších umělců. Na podzim 1906 se vydal s Emilem Fillou a Bedřichem Feiglem na studijní cestu do Berlína, …

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 15 000 - 18 000 Kč CZK

 • Otto Mizera

  (1919-1951)

  Hlava

  Položka č.: 11

  Vyvolávací cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:10

  kvaš, papír, 1946, 40 x 29 cm, sign. PD Mizera 14. 11. 46, rám, vzadu štítek Ludvíka Kundery, autor patřil ke třetí generaci surrealistů, kteří tvořili během války. Podílel se na aktivitách žižkovského a spořilovského okruhu surrealistů, spolupracoval také se Skupinou Ra, které přispíval do sborníků…

  Aktuální cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 70 000 - 90 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Jak se člověk naučil létat

  Položka č.: 12

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:11

  tuš, akvarel, papír, 21,5 x 28,5 cm, rám, kresba k filmu Jak se člověk naučil létat, režie J. Brdečka, námět a výtvarník Kamil Lhoták, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Skupiny 42

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Astra bilobé

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 70.000 CZK (2.800 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:12

  tuš, akvarel, papír, 1987, 16 x 24 cm, sign. PD Kamil Lhoták 87, rám, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Skupiny 42

  Aktuální cena: 70.000 CZK (2.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 90 000 - 110 000 Kč CZK

 • František Gross

  (1909-1985)

  Pocta Maxu Ernstovi

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:13

  tužka, akvarel, papír, 1930, 12 x 16, 5 cm, PD monogr. G. F., rám, člen skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar a skupiny Radar. V 60. letech reprezentoval Československo na bienále v Benátkách. Jeden z nejvýraznějších malířů 20. století, žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Skupiny 42, UB, SČU…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Anděl

  Položka č.: 15

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:14

  proláž, papír, 1992, 14,5 x 10,5 cm, monogr. vzadu JK 92, rám, autor byl významný český umělec s evropským přesahem, jehož práce jsou vystaveny i ve stálé kolekci pařížského Centre de Georges Pompidou. Vynikl jako básník, ale především jako invenční autor nepřeberného typu koláží - mezi takové práce…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 15 000 - 20 000 Kč CZK

 • Vilém Reichmann

  (1908-1991)

  Lampář

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:15

  kvaš, inkoust, papír, 1947, 25 x 17 cm, sign. PD Reichmann 47, vzadu popsáno Ludvíkem Kunderou, Reichmann absolvoval své studium na Vysoké škole technické v Brně obor architektura. Postupně však rozšiřoval oblast svých zájmů na pole literární, básnické a výtvarné. Významným způsobem se také zapsal…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 40 000 Kč CZK

 • Václav Tikal

  (1906-1965)

  Nalezená prehistorie

  Položka č.: 17

  Vyvolávací cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:16

  kvaš, akvarel, papír, 1942, 19 x 23 cm, sign. LD V. Tikal 42, rám, vzadu štítek a popsáno Ludvíkem Kunderou. Významný český autor, který studoval na Akademii výtvarných umění, navázal v době II. světové války prostřednictvím Otty Mizery kontakty s českými surrealisty a postupně se spřátelil se členy…

  Aktuální cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Bojiště

  Položka č.: 18

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:17

  kombinovaná technika, papír, 1941, 23 x 36 cm, sign. PN Istler, rám, vzadu štítek Ludvíka Kundery, originální a vysoce kvalitní práce z oceňovaného období jednoho z našich nejvýraznějších představitelů zejména poválečné abstrakce. Je považován víceméně za autodidakta, malířství studoval jen po dobu …

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 180 000 - 200 000 Kč CZK

 • Pravoslav Kotík

  (1889-1970)

  Míša

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 49.000 CZK (1.960 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:18

  olej, plátno, 1953, 41 x 33 cm, sign. LN P. Kotík 53, rám, vzadu štítek s popisem a razítko ČFVU, č. 4023, sign. P. Kotík 53, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte, K. V. Maška a J. Schikanedera na UMPRUM v Praze, člen SVU Mánes, Umělecké besedy a Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko

  Aktuální cena: 49.000 CZK (1.960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 80 000 - 100 000 Kč CZK

 • Alén Diviš

  (1900-1956)

  Toaleta (Paříž)

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 1.250.000 CZK (50.000 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:19

  tempera, lepenka, cca 1947, 56 x 51 cm, rám, přiložen posudek od Mgr. Vandy Skálové, dílo velmi významného, nesnadno zařaditelného českého solitéra, který většinu svého života prožil v zahraničí. Tvořil např. v Paříži, kde se jeho malba nese v duchu expresionismu s typickou sytou barevností. Kromě e…

  Aktuální cena: 1.250.000 CZK (50.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Alén Diviš

  (1900-1956)

  Zazděná (E. A. Poe - Sud vína amontilladského)

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 240.000 CZK (9.600 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:20

  uhel, pastel, papír, 76 x 56 cm, rám, ilustrace k povídkám E.A. Poea, vpředu popsáno autorem, přiloženo odborné posouzení PhDr. Jaromíra Zeminy. Dílo velmi významného, nesnadno zařaditelného českého solitéra, který většinu svého života prožil v zahraničí. Tvořil např. v Paříži, kde se jeho malba nes…

  Aktuální cena: 240.000 CZK (9.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • František Tichý

  (1896-1961)

  Ptačí žena

  Položka č.: 22

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:21

  kresba, kombinovaná technika, tužka, papír, 26,5 x 20 cm, sign. DU Tichý, Tichý je považován za  přední osobnost české výtvarné avantgardy 40. let 20. století. Přesto, že jeho tematický i výrazový rejstřík je velice bohatý – zátiší, motivy městské krajiny, portréty (například démonický portrét Pagan…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 45 000 Kč CZK

 • Ladislav Zívr

  (1909-1980)

  Kompozice

  Položka č.: 23

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (280 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:22

  kombinovaná technika, tuš, papír, 1979, 45 x 33 cm, sign. PD Zívr 1979, Ladislav Zívr zcela bezpochyby patří k nejdůležitějším představitelům českého moderního umění. Jako sochař se snažil využít všech podnětů, se kterými přišla evropská avantgarda – od kubismu přes surrealismus, civilismus až po im…

  Aktuální cena: 7.000 CZK (280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 15 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Růžový obdélník

  Položka č.: 24

  Vyvolávací cena: 330.000 CZK (13.200 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:23

  smíšená technika na lepence, 1960, 17,5 x 22 cm, sign. LD Kamil Lhoták 1960, rám, obraz významného českého malíře a ilustrátora s duší básníka a velikou vizuální představivostí, Růžový obdélník je ukázkou typického Lhotákova pojetí krajiny. Široce rozpínající se pruh zeleného prostranství s nekonečn…

  Aktuální cena: 330.000 CZK (13.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 350 000 - 400 000 Kč CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Frotáž

  Položka č.: 25

  Vyvolávací cena: 200.000 CZK (8.000 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:24

  frotáž, 1942, 36,5 x 47 cm, sign. PD istler 42, rám, vzadu popsáno Ludvíkem Kunderou, tato práce představuje vzácnou ukázku z počátku autorovy tvorby, kdy umělec zpracovával podněty z tvorby Joana Miró i Paula Klee a pokoušel se nalézt vlastní výraz i prostřednictvím experimentu. Vzácnost díla podtr…

  Aktuální cena: 200.000 CZK (8.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 220 000 - 250 000 Kč CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Žena v šátku

  Položka č.: 26

  Vyvolávací cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:25

  olej, plátno, 1943, 42 x 47,4 cm, sign. na zadní straně Janeček 43, rám, na zadní straně popsáno autorem, číslo katalogu 307; Ota Janeček, student kreslení u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného na Českém vysokém učení technickém, po uzavření školy za války pracoval v továrně na výrobu …

  Aktuální cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Dvě dívky

  Položka č.: 27

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:26

  akvarel, kombinovaná technika, papír, 47 x 30,5 cm, sign. PD L. Jiřincová, rám, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar, Spolku přátel exlibris a drobné grafiky a Spolku českých bibliofilů

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Večerní setkávání

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 39.000 CZK (1.560 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:27

  tempera, kombinovaná technika, papír, 1987, 24,5 x 38,5 cm, sign. PD L. Jiřincová, rám, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar, Spolku přátel exlibris a drobné grafiky a Spolku českých bibliofilů

  Aktuální cena: 39.000 CZK (1.560 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Hommage a Mademoiselle Riviére

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:28

  otvorová koláž, 1983, 29 x 22,5 cm, monogr. PD JK 83, rám, Antikvariát Ostrovní, zakladatel Skupiny 42, člen Umělecké besedy a skupiny Křižovatka

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Krajina s papírovým orlem a autem

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 1.900.000 CZK (76.000 €)

  Plánované ukončení: 05. 12. 2019 18:29

  olej a tempera na lepence, 1964, 28 x 40 cm, rám, dílo Kamila Lhotáka, především díky nezaměnitelným ilustracím s charakteristickou výrazovou zkratkou, se stalo rozpoznatelným napříč širokou veřejností. Poetismus a imaginace jsou typickými vypravěči Lhotákovy tvorby. Nikdo jiný na poli českého výtva…

  Aktuální cena: 1.900.000 CZK (76.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 2 200 000 - 2 500 000 Kč CZK

Facebook