Vladimír Vašíček

(1919-2003)

žák prof. R. Gajdoše, V. Hrocha, R. Wiesnera, J. Kousala, E. Miléna a dalších na Škole umění ve Zlíně a prof.V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze; malíř, grafik; navšítvil Rusko, Rakousko, Polsko, Francii; celý život žil a maloval ve Svatobořicích; v počáteční figurální, žánrové a krajinářské tvorbě byl ovlivněn expresí, fauvismem a kubismem, od 60. let přešel k abstrakci; jeho lyricko-expresivní oleje, akvarely, kvaše a kresby byly ovlivněny křesťanstvím, barevná škála nese symbolický podtext; inklinoval ke geometrické abstrakci (reagoval na podněty kubismu), gestické malbě, ale objevují se i organické struktury barevných skvrn a v pozdní tvorbě i poetismus spjatý s duchovním obsahem; zabýval se také grafikou, v 70. letech byl činný i jako restaurátor sakrálních památek; realizoval práce pro architekturu (mj. 1972 - Měděný reliéf pro fasádu Výzkumného ústavu valivých ložisek, Brno, 1987 - 14 obrazů křížové cesty, kostel v Mistříně); zastoupen ve sbírkách NG a ČMVU v Praze, GVU v Hodoníně, GVU v Ostravě, Slováckého muzea v Uherském Hradišti, MG v Brně, MU v Olomouci, KGVU ve Zlíně, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Ústavu lidové kultury ve Strážnici a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2008, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2008)

SEZNAM AUTORŮ


 • Vladimír Vašíček

  (1919-2003)

  Kruh

  Položka č.: 87

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 05. 06. 2019 16:29

  tuš, papír, 1994, 33 x 24 cm, sign. LD Vašíček, antiqari.at Radhošťská, žák prof. R. Gajdoše, V. Hrocha, R. Wiesnera, J. Kousala, E. Miléna a dalších na Škole umění ve Zlíně a prof.V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook