Ladislav Dydek

(1919-2006)

malíř, grafik, žák prof. Obrovského na AVU v Praze, zastoupen v Muzeu moderního umění ve Stockholmu

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook