• Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Krajina s papírovým orlem a autem

  Položka č.: 47

  Vyvolávací cena: 1.900.000 CZK (76.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej a tempera na lepence, 1964, 28 x 40 cm, rám, dílo Kamila Lhotáka, především díky nezaměnitelným ilustracím s charakteristickou výrazovou zkratkou, se stalo rozpoznatelným napříč širokou veřejností. Poetismus a imaginace jsou typickými vypravěči Lhotákovy tvorby. Nikdo jiný na poli českého výtva…

  Aktuální cena: 1.900.000 CZK (76.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 2 200 000 - 2 500 000 Kč CZK

 • Alén Diviš

  (1900-1956)

  Toaleta (Paříž)

  Položka č.: 34

  Vyvolávací cena: 1.250.000 CZK (50.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  tempera, lepenka, cca 1947, 56 x 51 cm, rám, přiložen posudek od Mgr. Vandy Skálové, dílo velmi významného, nesnadno zařaditelného českého solitéra, který většinu svého života prožil v zahraničí. Tvořil např. v Paříži, kde se jeho malba nese v duchu expresionismu s typickou sytou barevností. Kromě e…

  Aktuální cena: 1.250.000 CZK (50.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 1 400 000 - 1 600 000 Kč CZK

 • Alén Diviš

  (1900-1956)

  Zazděná (E. A. Poe - Sud vína amontilladského)

  Položka č.: 35

  Vyvolávací cena: 390.000 CZK (15.600 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  uhel, pastel, papír, 76 x 56 cm, rám, ilustrace k povídkám E.A. Poea, vpředu popsáno autorem, přiloženo odborné posouzení PhDr. Jaromíra Zeminy. Dílo velmi významného, nesnadno zařaditelného českého solitéra, který většinu svého života prožil v zahraničí. Tvořil např. v Paříži, kde se jeho malba nes…

  Aktuální cena: 390.000 CZK (15.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 400 000 - 500 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Růžový obdélník

  Položka č.: 40

  Vyvolávací cena: 330.000 CZK (13.200 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  smíšená technika na lepence, 1960, 17,5 x 22 cm, sign. LD Kamil Lhoták 1960, rám, obraz významného českého malíře a ilustrátora s duší básníka a velikou vizuální představivostí, Růžový obdélník je ukázkou typického Lhotákova pojetí krajiny. Široce rozpínající se pruh zeleného prostranství s nekonečn…

  Aktuální cena: 330.000 CZK (13.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 350 000 - 400 000 Kč CZK

 • Teodor Rotrekl

  (1923-2004)

  Letadla v hangáru

  Položka č.: 172

  Vyvolávací cena: 295.000 CZK (11.800 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, překližka, 1964, 39 x 107 cm, sign. PD Rotrekl 64, rám, skvělá ukázka neokubistické Rotreklovy tvorby 60. let z období skupiny Radar, jejímž byl v letech 1950-1970 členem a která se snažila vytvářet moderní umění proti tehdy upřednostňovanému socialistickému realismu. Rotrekl na počátku 60. le…

  Aktuální cena: 295.000 CZK (11.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 330 000 - 360 000 Kč CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Slunce, vejce, larva

  Položka č.: 52

  Vyvolávací cena: 260.000 CZK (10.400 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, plátno, 1979, 100,5 x 82 cm, sign. LD Ota Janeček 1979, rám, na zadní straně popsáno autorem, číslo katalogu 2780, Ota Janeček, student kreslení u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného na Českém vysokém učení technickém, po uzavření školy za války pracoval v továrně na výrobu jízdn…

  Aktuální cena: 260.000 CZK (10.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 300 000 - 350 000 Kč CZK

 • Jaroslav Róna

  (1957)

  Spáč

  Položka č.: 86

  Vyvolávací cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, plátno, 2000, 70 x 55 cm, sign. LD Róna 00 XIII., zalištováno, vzadu popsáno, nabízená položka je dílem klíčového autora střední generace, člena skupiny Tvrdohlaví a účastníka legendárních Konfrontací Jeho malířská tvorba se odvíjí v intencích magické až surreálné, ale ironické či vtipné figu…

  Aktuální cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 300 000 - 350 000 Kč CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Milenci (Virtuálové)

  Položka č.: 72

  Vyvolávací cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, plátno, 2010, 130 x 150 cm, sign. DU Načeradský 2010, typické vtipné dílo z ruky jednoho z vůdčích představitelů Nové figurace a České grotesky. Načeradský vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u V. Rady, zúčastnil se také stipendijních pobytů v Paříži. Jeho dílo bylo vždy těsně spjato …

  Aktuální cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 300 000 - 350 000 Kč CZK

 • Václav Radimský

  (1867-1946)

  Krajina s řekou

  Položka č.: 8

  Vyvolávací cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, karton, cca 1930-35, 69 x 98 cm, sign. LD Radimský, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, nabízená položka je dílem významného českého autora, který se výrazně prosadil i v zahraničí. Za svého pobytu v Paříži se seznámil s impresionisty kolem Clauda Moneta a Camilla Pissara. S Claud…

  Aktuální cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 300 000 - 350 000 Kč CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Frotáž

  Položka č.: 41

  Vyvolávací cena: 200.000 CZK (8.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  frotáž, 1942, 36,5 x 47 cm, sign. PD istler 42, rám, vzadu popsáno Ludvíkem Kunderou, tato práce představuje vzácnou ukázku z počátku autorovy tvorby, kdy umělec zpracovával podněty z tvorby Joana Miró i Paula Klee a pokoušel se nalézt vlastní výraz i prostřednictvím experimentu. Vzácnost díla podtr…

  Aktuální cena: 200.000 CZK (8.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 220 000 - 250 000 Kč CZK

 • Josef Jíra

  (1929-2005)

  K+M+B

  Položka č.: 55

  Vyvolávací cena: 190.000 CZK (7.600 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, plátno, 1984, 60 x 50 cm, sign. PD J. Jíra 84, rám, dílo předního českého umělce pocházejícího z Turnova. Jíra vystudoval Akademii výtvarných umění, stal se zakládajícím členem skupiny M 57, později Nové skupiny. Patří k nejvýraznějším poválečným expresionistům, jeho dílo má až existencionální…

  Aktuální cena: 190.000 CZK (7.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 300 000 - 350 000 Kč CZK

 • Karel Nepraš

  (1932-2002)

  Kameraman

  Položka č.: 64

  Vyvolávací cena: 190.000 CZK (7.600 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  kombinovaná technika, kov, 1988, 46,5 cm, sign. PD K. Nepraš, vítězný návrh plastiky pro Jihozápadní město, přiložen posudek. Sochař, kreslíř, grafik a profesor na Akademii výtvarných umění v Praze. Spoluzakladatel proslulé Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, která funguje dodnes. Nabíze…

  Aktuální cena: 190.000 CZK (7.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 220 000 - 250 000 Kč CZK

 • Josef Vyleťal

  (1940-1989)

  Portrét básníka (Friedrich Hölderlin)

  Položka č.: 49

  Vyvolávací cena: 160.000 CZK (6.400 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, deska, 1974, 49 x 34 cm, sign. DU J. Vyleťal, rám, Josef Vyleťal se narodil v roce 1940 v Brně. Po třech letech studia architektury na tehdejší Slovenské vysoké škole technické přešel do Prahy na VŠUP a to do ateliéru Adolfa Hoffmeistera. V 60. letech pracoval jako scénický výtvarník Divadla n…

  Aktuální cena: 160.000 CZK (6.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 180 000 - 20 0000 Kč CZK

 • Alfons Mucha

  (1860-1939)

  Slovanská epopej

  Položka č.: 99

  Vyvolávací cena: 152.000 CZK (6.080 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  litografie, 1928, 120 x 79 cm, rám, plakát zvoucí k první výstavě slovanské epopeje, konané ve velké dvoraně Veletržního paláce 23. září - 31. října 1928 v Praze. Plakát byl velice pravděpodobně zakoupený původními majiteli přímo na zahájení výstavy a byl později přenesen na plátno, svědčí o tom záp…

  Aktuální cena: 152.000 CZK (6.080 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 200 000 - 250 000 Kč CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Bojiště

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  kombinovaná technika, papír, 1941, 23 x 36 cm, sign. PN Istler, rám, vzadu štítek Ludvíka Kundery, originální a vysoce kvalitní práce z oceňovaného období jednoho z našich nejvýraznějších představitelů zejména poválečné abstrakce. Je považován víceméně za autodidakta, malířství studoval jen po dobu …

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 180 000 - 200 000 Kč CZK

 • Jiří Anderle, Jiří Balcar, Albín Brunovský, Vladimír Gažovič, Jan Krejčí, Oldřich Kulhánek

  Adventures of mind - New trends in czechoslovak graphic art

  Položka č.: 120

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  soubor 12 grafických listů, 1970, 65 x 48 cm, vše sign., součástí tohoto portfolia jsou číslované tisky Van Gelder simili-japan paper. Tato edice má číslo 30. z celkového nákladu 65. Edice obsahuje číslované a signované grafické listy, titulní stranu, šest medailonků autorů grafik a úvodní text Jiří…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 180 000 - 200 000 Kč CZK

 • Jan Švankmajer

  (1934)

  Hlava

  Položka č.: 85

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  objekt, 2002, 51 x 41 x 41 cm, dílo zásadního českého umělce, který rozvinul myšlenky surrealismu do podoby výtvarné i filmové nezaměnitelným a světově oceňovaným způsobem. Patří k málu českých umělců, jejichž jméno se pravidelně objevuje v respektovaných světových výstavních síních, studium na Vyšš…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 200 000 - 250 000 Kč CZK

 • Stefan Milkov

  (1955)

  Quo vadis?

  Položka č.: 83

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  nikl, dřevo, 2015, v. 34 cm, značeno na dřevěném podstavci Milkov 15, známý český sochař, člen skupiny Tvrdohlaví, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, posléze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Jeho sochařská tvorba vynikající neobvyklou perspektivou a groteskní…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 200 000 - 250 000 Kč CZK

 • Otto Mizera

  (1919-1951)

  Zátiší-portrét

  Položka č.: 17

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, překližka, 1944, 42,5 x 34 cm, rám, vzadu štítek Ludvíka Kundery, český kubistický a surrealistický výtvarník se věnoval převážně malbě, volné grafice a kresbě. Spolupracoval se skupinou Ra a inicioval vydání jejího sborníku Roztrhané panenky (1942). Ve své výtvarné tvorbě následoval Mizera ze…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 180 000 - 200 000 Kč CZK

 • Michael Rittstein

  (1949)

  Vzájemná náklonnost

  Položka č.: 73

  Vyvolávací cena: 140.000 CZK (5.600 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  akryl, plátno, 2016, 80 x 100 cm, sign. PD M. Rittstein 2016, právě probíhající výstava prof. Michaela Rittsteina v Jízdárně Pražského hradu potvrzuje autorovo mimořádné postavení na české výtvarné scéně. Jeho bravurní malířský přednes a zachycení vztahů mezi příslušníky obou pohlaví, kdy je jeden z…

  Aktuální cena: 140.000 CZK (5.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 200 000 - 250 000 Kč CZK

 • Josef Ullmann

  (1870-1922)

  Zimní krajina

  Položka č.: 7

  Vyvolávací cena: 120.000 CZK (4.800 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, karton, kolem 1918, 51 x 67 cm, sign. PD J. Ullmann, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem; malíř Josef Ullmann patří k těm zajímavějším z "Mařákovců". Narodil se roku 1870 v Nekmíři na Plzeňsku. Své studium Josef Ullmann nejdříve začal na Mnichovské akademii odkud po …

  Aktuální cena: 120.000 CZK (4.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 130 000 - 150 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Britská flotila

  Položka č.: 39

  Vyvolávací cena: 110.000 CZK (4.400 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, kombinovaná technika, laky, karton, 12 x 15 cm, sign. LD Kamil Lhoták, rám, dílo Kamila Lhotáka, především díky nezaměnitelným ilustracím s charakteristickou výrazovou zkratkou, se stalo rozpoznatelným napříč širokou veřejností. Poetismus a imaginace jsou typickými vypravěči Lhotákovy tvorby. …

  Aktuální cena: 110.000 CZK (4.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 130 000 - 150 000 Kč CZK

 • Karel Vaca

  (1919-1989)

  Abstraktní kompozcie

  Položka č.: 61

  Vyvolávací cena: 110.000 CZK (4.400 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, plátno, 1965, 95 x 65 cm, sign. DU Vaca 65, rám, v kontextu své doby bylo dílo Karla Vacy odvážně abstrahované, zcela typicky pro výrazový projev autora, který patřil ke členům skupiny Trasa a k mimořádně zdatným umělcům užitého umění (volná grafika, filmové plakáty) a scénografie. Nadmíru cit…

  Aktuální cena: 110.000 CZK (4.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 140 000 - 160 000 Kč CZK

 • Karel Plicka

  (1894-1987)

  Matica slovenská

  Položka č.: 204

  Vyvolávací cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  soubor čtyřiceti bromostříbrných fotografií, album 25 x 40 cm, fotografie 18,5 x 28 cm, Plickova fotografická tvorba se drží realistických základů s trvalejším dojmem, nezávislým na konkrétním čase. Plicka hledal trvalost, dokonalost a harmonii. Jeho snímky jsou tak nadčasové a jsou zbaveny nepodsta…

  Aktuální cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 130 000 Kč CZK

 • Václav Tikal

  (1906-1965)

  Johanka z Arku

  Položka č.: 18

  Vyvolávací cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  tempera, lepenka, 1961, 34 x 23 cm, sign. LD Tikal 61, rám, významný český autor, který studoval na Akademii výtvarných umění, navázal v době II. světové války prostřednictvím Otty Mizery kontakty s českými surrealisty a postupně se spřátelil se členy spořilovské surrealistické skupiny. Mimo to vyst…

  Aktuální cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Karel Chaba

  (1925-2009)

  Staroměstská mostecká věž

  Položka č.: 136

  Vyvolávací cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, plátno, 2004, 90 x 65 cm, sign. LD Chaba, rám, Karel Chaba pojmenoval dílo původně Památník ponížení, a to nejspíše z důvodu, že mezi lety 1621 – 1631 byly na ochozu Staroměstské mostecké věže pro výstrahu vystaveny hlavy účastníků protihabsburského odboje, popravených 21. června 1621 na Star…

  Aktuální cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 140 000 - 160 000 Kč CZK

 • Otto Placht

  (1962)

  Apokalypsa

  Položka č.: 93

  Vyvolávací cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  přírodní barvy, plátno, 2015, 125 x 150 cm, sign. zezadu Otto Placht 2015, autor je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, posléze se stal jedním z nejznámějších malířů expresivní abstrakce. Jeho tvorba je inspirovaná životem v jihoamerické džungli, kde střídavě s pražskými tvůrčími obdobími…

  Aktuální cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 130 000 Kč CZK

 • Aleš Lamr

  (1943)

  Měkký a tvrdý

  Položka č.: 92

  Vyvolávací cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  akryl, plátno, 2005, 95 x 70 cm, sign. DU A. Lamr 05, Lamrova tvorba se vyznačuje silným citem pro ornament a  výraznou barevnost. Své obrazové cykly i  jednotlivé obrazy často doplňuje vtipnými komentáři a názvy. Velká míra abstrakce a symbolika tvarů se stala nedílnou součástí Lamrovy tvorby. Práv…

  Aktuální cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 130 000 Kč CZK

 • Krištof Kintera

  (1973)

  Postnaturalia typha latifolia aluminia

  Položka č.: 82

  Vyvolávací cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  asambláž na překližce, 2016 - 2018, 103 x 73 cm, sign. vzadu Krištof Kintera 2016 - 2018, Krištof Kintera patří bezpochyby mezi nejzajímavější a nejznámější české konceptuální umělce této generace. V letech 1992-1999 studoval v ateliéru Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze, dále pak v…

  Aktuální cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 130 000 Kč CZK

 • Michael Rittstein

  (1949)

  Cigáro v posteli (Cigáro plus nikotin)

  Položka č.: 69

  Vyvolávací cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Plánované ukončení: 07. 11. 2019 15:00

  olej, asambláž, sololit, 1992-1993, 45 x 54 cm, sign. PD. M. Rittstein 1992-93, rám, autor patří mezi nejvýznamnější české malíře druhé půle 20. století, byl členem skupiny 12/15 a  rovněž dlouholetým pedagogem na  Akademii výtvarných umění. Nabízená položka obsahuje vše, co je pro Rittsteinovo dílo…

  Aktuální cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 150 000 Kč CZK

Facebook