• Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Orba

  Položka č.: 1250

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:16

  dřevoryt, 25,5 x 30,4 cm, sign. PD Jar. Vodrážka, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Dívka s květy

  Položka č.: 1251

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:17

  tužka, papír, 27,6 x 22,2 cm, vzadu popsáno, lehce zašpiněný papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Horské panorama

  Položka č.: 1252

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:18

  lept, 12,2 x 16,5 cm, sign. DU J.Vodrážka, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Volf

  Na jezeře

  Položka č.: 1253

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:19

  litografie, 24 x 46,4 cm, sign. LD F. Volf 82, rám, 49/150, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID1580 Historie příhozu

 • Jan Charles Vondrouš

  (1884-1970)

  Hradčany od východu

  Položka č.: 1254

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:20

  lept, 1922, 12,3 x 16 cm, sign. PD J.C. Vondrouš, zažloutlý papír, skvrny na papíře, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Jonese, E. M. Warda a G. W. Maynarda v USA

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Viktor Vorlíček

  (1909-1976)

  V aleji

  Položka č.: 1255

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:21

  lept, 19,5 x 16 cm, sign. PD Vorlíček, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Blažíčka na ČVUT v Praze a prof. T. F. Šimona na AVU v Praze

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Votruba

  (1946)

  Adidas

  Položka č.: 1256

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:22

  serigrafie, 37 x 51,5 cm, sign. PD Jiří Votruba, autorský tisk, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Kándla na ČVUT v Praze, člen Nového sdružení pražských umělců

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Stanislav Vymětal

  (1929-1992)

  Žena z hanácka

  Položka č.: 1257

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:23

  dřevoryt, 18,8 x 12 cm, sign. PD SVymětal, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • J. Výrovský

  Na poli

  Položka č.: 1258

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:24

  olej, karton, 50 x 66 cm, sign. PD J. Výrovský, rám, na rámu drobná poškození

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohunka Waageová

  (1948)

  Dvojice

  Položka č.: 1259

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:25

  litografie, 33,5 x 27 cm, sign. DU B. Waageová, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. J. Kaisera a Mahelky, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: ID2368 Historie příhozu

 • Andy Warhol

  (1928-1987)

  Interview Magazine July 1980

  Položka č.: 1260

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:26

  časopis s podpisem, 1980, 43,5 x 27,8 cm, sign. na obálce Andy Warhol, přiložen certifikát autenticity z 5.9.2017 Ankatex di Dab Teodor, Modena, Itálie s razítkem a podpisem, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Andy Warhol

  (1928-1987)

  Interview Magazine November 1981

  Položka č.: 1261

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:27

  časopis s podpisem, 1981, 43,3 x 27,7 cm, sign. na obálce Andy Warhol, přiložen certifikát autenticity z 5.9.2017 Ankatex di Dab Teodor, Modena, Itálie s razítkem a podpisem, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Eugen Weidlich

  (1916-1983)

  Kompozice I.

  Položka č.: 1262

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:28

  serigrafie, 59,5 x 40,5 cm, sign. PD Euden Weidlich, 18354, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Bendy a A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen tvůrčí skupiny Plakát a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Eugen Weidlich

  (1916-1983)

  Kompozice III.

  Položka č.: 1263

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:29

  serigrafie na ručním papíře, 1973, 56 x 40 cm, sign. PD Euden Weidlich 1973, 17/50, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Bendy a A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen tvůrčí skupiny Plakát a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Weiser

  (1914-1994)

  Fontána

  Položka č.: 1264

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:30

  dřevoryt, 20,8 x 16,8 cm, sign. PD JWeiser, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. V. Mokrého, J. Vydry, F. Buriana a J. Zrzavého na PedF UK v Olomouci

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Wellner

  (1875-1926)

  Katedrála v Brně

  Položka č.: 1265

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:31

  lept, 21,8 x 16 cm, sign. PD KWellner, Antikvariát Dlážděná, studium na VŠUP v Praze, poté žák A. Kalvody, člen SVUM

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Richard Wiesner

  (1900-1972)

  Zátiší s jablky

  Položka č.: 1266

  Vyvolávací cena: 1.600 CZK (64 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:32

  litografie, 1959, 50 x 61 cm, PD značeno na kameni R. Wiesner 59, zažloutlý, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. A. Hofbauera na VŠUP v Praze, poté prof. V. Nechleby a J. Obrovského na AVU v Praze, členka Skupiny 58 a SVU Mánes

  Aktuální cena: 1.600 CZK (64 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaromír Wíšo

  (1909-1992)

  Pohled na město

  Položka č.: 1267

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:33

  pastel, papír, 43 x 58,5 cm, sign. PD Wišo, pasparta, Antikvariát Dlážděná, studium u Karla Holana v jeho malířském ateliéru, člen SČVU, JUV ad.

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Záleský

  (1901-1961)

  Vesnice na kraji lesa

  Položka č.: 1268

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:34

  akvarel, tuš, papír, 12 x 18,5 cm, sign. LD Záleský, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Zavřel

  (1891-?)

  Letní krajina

  Položka č.: 1269

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:35

  olej, lepenka, 48 x 68,5 cm, sign. PD Zavřel, rám, Antikvariát Dlážděná, žák J.Přibíka

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloš Zeithammel

  (1958)

  Bez názvu

  Položka č.: 1270

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:36

  strukturální grafika, 21,3 x 39,7 cm, sign. PD Zeithammel, Antikvariát Dlážděná, absolvent Hellichovy grafické školy, žák prof. Vašáka

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID3235 Historie příhozu

 • Miloš Zeithammel

  (1958)

  Bez názvu

  Položka č.: 1271

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:37

  strukturální grafika, 21,3 x 39,7 cm, sign. PD Zeithammel, Antikvariát Dlážděná, absolvent Hellichovy grafické školy, žák prof. Vašáka

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloš Zeithammel

  (1958)

  Židovské motivy

  Položka č.: 1272

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:38

  frotáž, koláž, papír, 2000, 33,4 x 38,2 cm, sign. PD Zeithammel 2000, na zadní straně razítko autora, při okrajích natržený papír, uprostřed přeloženo, absolvent Hellichovy grafické školy, žák prof. Vašáka

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milan Zezula

  (1921-1992)

  Paruka

  Položka č.: 1273

  Vyvolávací cena: 1.800 CZK (72 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:39

  kvaš, papír, 1972, 15,5 x 26,5 cm, sign. PD MZezula 72, rám

  Aktuální cena: 1.800 CZK (72 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milan Zezula

  (1922-1998)

  Katedrála

  Položka č.: 1274

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2018 09:40

  akvarel, papír, 1963, 88 x 50 cm, rám, vzadu nalepen štítek Svazu čs. výtvarných umělců s popisem, zvlněný papír, žák prof. K. Mináře a J. Želibského na AVU v Praze, člen UVU a SČVU Ostrava

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook