Jaroslav Šmídra

(1909-1986)

studium na UMPRUM u prof H. Johnové a J. Mařatky, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, člen UB, SVU Mánes a skupiny Nezávislí; malíř, sochař, keramik; byl oceněn již na AVU a získal i stipendijní pobyt v Paříži; v počátcích tvorby se věnoval realistické figurální malbě a sociální tematice, ale maloval i zátiší, krajiny a čerpal z kulturních a výtvarných tradic Českomoravské vysočiny a současného života; zakladatel a krátce ředitel Východočeské galerie v Pardubicích; zúčastnil se soutěže na výzdobu kaple sv. J. Křtitele v chrámu sv. Víta v Praze; zasloužilý umělec od 1971; zastoupen ve sbírkách GHMP v Praze, GVU v Hradci Králové, Východočeské galerie v Pardubicích, Telecomu a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ


Žádná aktuální aukce

Facebook