Vladimír Tesař

(1924-2008)

studium na Státní grafické škole v Praze, žák prof. V. Pukla na AVU, prof. F. Tröstera na AMU, člen SČUG Hollar a skupiny M 57; malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, scénograf; byl asistentem grafické speciálky na AVU v Praze (1954-1959); zabývá se knižní a časopiseckou ilustrací (Listy klubu přátel poezie, Kultura, Výtvarná práce, Literární noviny, Typografia, Tvar a další), scénografií a návrhy kostýmů, plakátovou tvorbou, knižní grafikou (návrhy knižních obálek pro nakladatelství Čs. spisovatel), pracemi pro architekturu; ve volné tvorbě se vyjadřuje kresbou kaligrafického charakteru, malbou, grafikou a exlibris; tematicky se věnuje krajině Vysočiny a zpracovává problematiku mezilidských vztahů; pracuje často v cyklech; zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GVU v Havlíčkově Brodě, AJG v Hluboké nad Vltavou a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

 • Vladimír Tesař

  (1924-2008)

  Konvolut grafik

  Položka č.: 236462

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Plánované ukončení: 04. 09. 2019 15:36

  4 x suchá jehla, 1988, 20 x 17,5 cm, sign. vše PD V. Tesař 88, celkový náklad 50 tisků, konvolut obsahuje grafiky 1) Poslední svědek č. 13/50, 2) Pokušení č. 12/50, 3) Chatrnosti č. 18/50, 4) Poslední přání č. 16/50, studium na Státní grafické škole v Praze, žák prof. V. Pukla na AVU, prof. F. Tröst…

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook