Internetová aukce

V případě zájmu o prohlídku děl z internetové aukce nás prosím kontaktujte na tel.: 224 930 340.

SEZNAM AUTORŮ

 • Neurčerný autor

  Dům v lesích

  Položka č.: 235418

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:16

  lept, 15 x 20,7 cm, sign. PD, na okrajích papíru několik malých flíčků, levý dolní roh papíru pokrčen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Votlučka

  (1896-1963)

  Pohled do uličky

  Položka č.: 235420

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:18

  lept, 16 x 11,5 cm, sign. PD K. Votlučka, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. J. Loukoty, V. Nechleby, J. Preislera a M. Švabinského na AVU v Praze, člen Syndikátu výtvarných umělců

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Lada

  (1887-1957)

  Na lovu

  Položka č.: 235422

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:20

  knižní litografie, 21,2 x 17,5 cm, zažloutlý a zašlý papír, antiqari.at Radhošťská, člen SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Paul Gauguin

  (1848-1903)

  Postava ženy

  Položka č.: 235423

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:22

  tisk, 25,2 x 8 cm, dole na listu číslo strany, papír nepatrně pokrčen, na okrajích místy ušpiněn, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Paul Gauguin

  (1848-1903)

  Te Farurl

  Položka č.: 235424

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:24

  tisk, 15 x 10,3 cm, dole na listu číslo strany, papír na spodním okraji ušpiněn, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Paul Gauguin

  (1848-1903)

  La Souaire

  Položka č.: 235425

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:26

  tisk, 10 x 15 cm, dole na listu číslo strany, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Matoušek

  (1967)

  Jiskra

  Položka č.: 237046

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:28

  serigrafie, 2003, 45 x 30,2 cm, sign. PD Fmatoušek 03, č. 71/100, antiqari.at Radhošťská, žák J. Lindovského a J. Davida na AVU v Praze

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ditta Jiříčková

  (1954)

  Bez názvu

  Položka č.: 237080

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:30

  litografie, 1983, 27,5 x 16 cm, sign. PD Dita Jiříčková 83, autorský tisk, žákyně prof. E. Weidlicha na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Irena Hudcová

  (1966)

  Soumrak

  Položka č.: 237084

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:32

  lept, 1991, 39,5 x 36,5 cm, sign. PD Irena Hudcová 1991, č. 65/100

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Vašíček

  (1919-2003)

  Kruh

  Položka č.: 237116

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:34

  tuš, papír, 1994, 33 x 24 cm, sign. LD Vašíček, antiqari.at Radhošťská, žák prof. R. Gajdoše, V. Hrocha, R. Wiesnera, J. Kousala, E. Miléna a dalších na Škole umění ve Zlíně a prof.V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ilja Sainer

  (1947-2008)

  Bioprostory - Rašení

  Položka č.: 237117

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:36

  kombinovaná technika, papír, 1986, 29,5 x 21 cm, monogr. DU IS, rám, vzadu ve výřezu popsáno autorem, antiqari.at Radhošťská, žák prof. K. Šmída a L. Leitgeba na PedF UK v Praze, člen Nového sdružení pražských umělců, UVU, skupiny Klacci ad.

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Matějka

  (1881-1953)

  V kopcích

  Položka č.: 237131

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:38

  akvarel, papír, 7.8.37, 28,5 x 37 cm, pasparta, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Matějka

  (1881-1953)

  Podzimní les

  Položka č.: 237133

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:40

  akvarel, papír, 36,5 x 51 cm, sign. PD J. Matějka, rám, zažloutlý papír, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Matějka

  (1881-1953)

  Na lesní louce

  Položka č.: 237134

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:42

  akvarel, papír, 28 x 41,5 cm, sign. PD J. Matějka, rám, zažloutlý papír, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Matějka

  (1881-1953)

  Portrét ženy v šátku

  Položka č.: 237135

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:44

  olej, plátno, 36 x 30,5 cm, rám, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Matějka

  (1881-1953)

  Halda

  Položka č.: 237136

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:46

  akvarel, papír, 1934, 20,5 x 27,8 cm, sign. PD J. Matějka květen 1934, rám, na papíře zažloutlé skvrnky, rám poškozen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Matějka

  (1881-1953)

  V loďce

  Položka č.: 237137

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:48

  akvarel, papír, 7,5 x 9,5 cm, rám, rám rozklížen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Matějka

  (1881-1953)

  Strom ve větru

  Položka č.: 237138

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:50

  akvarel, papír, 27,7 x 20 cm, sign. PD J. Matějka, rám, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Na ulici

  Položka č.: 237154

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:52

  dřevoryt, 16,3 x 22,5 cm, na papíře zažloutlá místa, papírová pasparta, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Veselý

  (1931)

  Flos Chamomillae

  Položka č.: 237155

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:54

  litografie, 1996, 18,3 x 12,1 cm, sign. PD Vlad. Veselý, č. 22/50, vzadu tužkou věnování, antiqari.at Radhošťská, žák prof. A. Fišárka a A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen UVU, Jednoty umělců výtvarných a Sdružení pražských malířů

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Ardeola ralloides (Scop.)

  Položka č.: 237159

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:56

  tisk, 40 x 28,8 cm, monogr. PD E. de M. , zažloutlý papír, na okrajích lehce ušpiněn, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Zur Geschichte der Costüme

  Položka č.: 237160

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 20:58

  tisk, akvarel, 42 x 34 cm, zažloutlý papír, na okrajích ušpiněn, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Zur Geschichte der Costüme

  Položka č.: 237161

  Vyvolávací cena: 301 CZK (13 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 21:00

  tisk, akvarel, 42 x 34 cm, zažloutlý papír, na okrajích ušpiněn, místy papír lehce otrhán, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 301 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloš Ševčík

  (1939-2007)

  Zrcadlo

  Položka č.: 237169

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 21:02

  suchá jehla, 1963, 17,7 x 11,7 cm, sign. PD Miloš Ševčík 1963, č. 4/20, antiqari.at Radhošťská, žák prof. A. Strnadela, J. Nováka, A. Fišárka a A. Pelce na VŠUP, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Dáma s knihou

  Položka č.: 237171

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 21:04

  litografie, 19 x 15,5 cm, při okrajích zahnědlé skvrnkya mírně zažloulý papír, nezasahuje do tisku, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Oberthor

  (1921-1996)

  S kaprem

  Položka č.: 237173

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 21:06

  litografie, 1970, 16,8 x 6,8 cm, sign. DU K.Oberthor70, antiqari.at Radhošťská, žák prof. I. Kulce na Ukrajinské akademii a prof. V. Pukla a V. Silovského na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zděnk Mézl

  (1934-2016)

  Museum Litterarum

  Položka č.: 237174

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 21:08

  dřevoryt, 13 x 8,5 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Věroslav Bergr

  (1928)

  Motýl na rtu

  Položka č.: 237175

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 21:10

  lept, 1986, 11,8 x 9,1 cm, sign. PD V2roslav Bergr 86, č.5/10, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Vondráčka a J. Bartoše na střední výtvarné škole v Praze

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • neznámý autor

  Dívka s culíkem

  Položka č.: 237176

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 21:12

  lept, 13,5 x 9,5 cm, PD monogr. H., antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Hodek

  (1888-1973)

  "Já už jen koukám na všechny ty krásy světa" PF 1972

  Položka č.: 237177

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 16. 09. 2019 21:14

  tisk, 11 x 16,4 cm, DU popsáno vlastoručně Josefem Hodkem, antiqari.at Radhošťská, soukromý žák J. Hodka (otec), J. Váchala, K. Reisnera a A. de Pian v Praze, člen Spolku výtvarníků plzeňských

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook