Jiří Toroň

(1924)

žák prof. J. Obrovského a K. Mináře na AVU, prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných, skupiny Grafis a Asociace restaurátorů UVU; malíř, grafik, ilustrátor, restaurátor, pedagog; pedagog AVU, odborný asistent, docent, profesor, vedoucí ateliéru restaurování výtvarných děl; ve své práci se zabývá především restaurováním nástěnných i závěsných malířských děl, polychromovaných sochařských děl a sgrafit; ve volné tvorbě malbou, kresbou a grafikou zpracovává hornickou tematiku Ostravska, krajinu, portrét, dětské motivy; nejprve převažovala malba a grafika, později restaurátorství; příležitostně vytvářel exlibris; podílel se na restaurování Národního divalda, zámku v Troji a Faustova domu v Praze, Břevnovského kláštera tamtéž, románského kostela v Poříčí nad Sázavou aj.; restauroval plastiky sochařů Jelínka, Brokoffa, gotické madony a piety, reliéfy, závěsné obrazy předních mistrů z nejrůznějších období (Škréta, Ženíšek, Cranach, Reiner, Brandl, Švabinský, Beneš, Mucha, Zrzavý, Foltýn, Čapek, Kubišta, Procházka aj.), mozaiky a nástěnné malby doma i v zahraničí; příležitostně ilustroval (P. Jilemnický: Pole neorané; L. Aškenázy: Májové hvězdy; Zpěvy anglických havířů); odborně o restaurování přednáší a publikuje, organizuje výstavy (mj. 1989 Restaurátorské umění v Mánesu v Praze, výstava sochařské dílny Jelínků ve Valdštejnské jízdárně v Praze a přehlídka Malíři českého baroka v Oseku); zastoupen ve sbírkách NG a Pražského hradu v Praze, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2007, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2007)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook