Jaroslav Klápště

(1923-1999)

žák prof. F. Tichého a E. Filly na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar; malíř, grafik; za války totálně nasazen; od počátku se věnoval v grafice i malbě figuře; byl ovlivěnn surrelismem; maloval i krajiny a zátiší, jeho malba se vyznačovala robustností a strohostí, věnoval se volné grafice, ilustroval bibliofilská vydání F. Halase, J. Seiferta, G. Trakla ad.; tvorbu exlibris vystavoval od 1977, zúčastňoval se Trienále v Chrudimi; od 1978 (při pobytu v Mostě) se v jeho tvorbě objevilo téma zbořeného města, vznikaly kresby, náčrty a obrazy, kde jsou zakomponovány i lettristické prvky; tyto obrazy jsou mnohoperspektivní a vysoce expresivní; od 80. let se postavy na obrazech začínají hromadit ve velké celky; využil zkušeností z Mostu a vznikly obrazy s motivy nádraží a hospod; jeho díla jsou zastoupena v SGVU v Litoměřicích (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2000, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2000)

SEZNAM AUTORŮ

 • Jaroslav Klápště

  (1923-1999)

  Poselství podzimu

  Položka č.: 740

  Vyvolávací cena: 3.500 CZK (140 €)

  Plánované ukončení: 27. 09. 2019 13:03

  suchá jehla, 1982, 46,5 x 28,3 cm, sign. PD Klápště 82, č. 3/20, při okrajích lehce pokrčený papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Tichého a E. Filly, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 3.500 CZK (140 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook