Jaroslav Klápště

(1923-1999)

žák prof. F. Tichého a E. Filly na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar; malíř, grafik; za války totálně nasazen; od počátku se věnoval v grafice i malbě figuře; byl ovlivěnn surrelismem; maloval i krajiny a zátiší, jeho malba se vyznačovala robustností a strohostí, věnoval se volné grafice, ilustroval bibliofilská vydání F. Halase, J. Seiferta, G. Trakla ad.; tvorbu exlibris vystavoval od 1977, zúčastňoval se Trienále v Chrudimi; od 1978 (při pobytu v Mostě) se v jeho tvorbě objevilo téma zbořeného města, vznikaly kresby, náčrty a obrazy, kde jsou zakomponovány i lettristické prvky; tyto obrazy jsou mnohoperspektivní a vysoce expresivní; od 80. let se postavy na obrazech začínají hromadit ve velké celky; využil zkušeností z Mostu a vznikly obrazy s motivy nádraží a hospod; jeho díla jsou zastoupena v SGVU v Litoměřicích (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2000, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2000)

SEZNAM AUTORŮ


 • Jaroslav Klápště

  (1923-1999)

  Zátiší s jablkem

  Položka č.: 118

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (280 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  kvaš, papír, 1999, 15 x 21 cm, sign. PD Klápště 99, rám, žák prof. F. Tichého a E. Filly, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 7.000 CZK (280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Klápště

  (1923-1999)

  Sedící žena

  Položka č.: 119

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  kvaš, papír, 1990, 31 x 21,5 cm, sign. PD Klápště 90, rám, žák prof. F. Tichého a E. Filly, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Klápště

  (1923-1999)

  Vodník

  Položka č.: 120

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  kvaš, papír, 1991, 27 x 15 cm, sign. LD Klápště 91, rám, žák prof. F. Tichého a E. Filly, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook