Výběr z ručně vázaných koberců ze sbírky Františka Grufíka (163 aukce)

Sálová aukce ručně vázaných koberců Františka Grufíka, sběratele a spoluzakladatele obchodu Nomád se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2019, v prostorách Rezidence Ostrovní v Kamenném sále, Ostrovní 8, Praha 1, cca 200 m od Aukční síně Vltavín od 18:00 hodin. Předuakční výstava bude probíhat na Litevské 8, Praha 10 od 1. 2. 2019 do 21. 2. 2019, otevřeno denně (Po-Ne) 10-19 hodin.

První podání nebo-li limitování probíhá až do 21. 2. 2019 do 15:00.

Výsledky aukce budou rozeslány následující den tj. 22. 2. 2019 v Lucerně.

Řazení koberců v aukci:

Perská klasika položky 20-34
Tato skupina koberců pochází z Íránu, kterému se před rokem 1935 říkalo Persie. Skrývá v sobě odkaz a kouzlo Orientu, jehož největší sláva spadá do období vlády safijovské dynastie v letech 1501–1736. Z té doby se dochovalo několik ukázek, které můžeme obdivovat ve světových muzeích. V Íránu se výroba koberců rozvíjela a stále vzniká ve všech prostředích od kočovného a venkovského obyvatelstva, kde vzory jsou zjednodušené a více geometrické, až po bohaté a složité rostlinné, tzv. arabeskové dekory vyráběné v městských dílnách. Ty vznikaly především v historicky významných centrech a městech, jakými byly Isfahán a Kášán v centrálním Íránu, Kirmán na jihu, Tabríz na severozápadě. Tato centra si tradici vázání stále drží a patří spolu s několika dalšími ( Nain, Bidžár, Herís, Qom, Mašhad atd.) k nejvýznamnějším producentům městských dílenských koberců. Je od nich také odvozen název koberce, jenž si často zachovává svou charakteristickou podobu pro dané místo.


Současné trendy položky 35 - 59
Ruční výroba koberců a technika tkaní má kořeny v hluboké minulosti a je významnou součástí mnoha staletí přetrvávající do dnešních dnů, technologicky nepozměněnou. Kompozice, barevné uspořádání a vzory prošly tisíciletým vývojem, který za sebou zanechal neuvěřitelné množství motivů a jejich variací. Nalezneme v nich odraz vysoké umělecké kultivovanosti a tradice, na kterou současná produkce navazuje a rozvíjí ji dál, ať už ve směru klasickém či v nacházení nového výrazu.


Nomádské koberce položky 60-75
Za nomádské označujeme koberce vznikající ve venkovském prostředí, vázané několika etnickými skupinami žijící kočovným nebo polokočovným způsobem života. Jejich způsob obživy plyne především z chovu ovcí a koz. V jejich životech mají vázané textilie několik velmi důležitých rolí. Kromě toho, že byly nedílnou součástí domácností – na kobercích se sedí, stoluje i spí, a určitý typ slouží k vykonávání modlitby, nahrazovaly u kočovných etnik, ve stanech a v jurtách úložné prostory – na stěny se zavěšovaly speciální podélné tašky, tzv.čuvaly, jiným typem je oboustranná taška, tzv. chordžín, která se přehazovala přes zvíře a sloužila při transportu, či jakýsi podélný vak zvaný bolešt, jenž měl obdobné využití. Tato produkce si nejdéle uchovala rysy původní tvorby, protože nomádi nedělají rozdíl mezi výrobou pro vlastní potřebu či trh. Vzory se předávají z generace na generaci a mají přímou souvislost s tradicí kmenů, které je váží. Bohužel z důvodu globalizačních tlaků a pozvolné migrace z hor do nížin a opouštěním tradičního způsobu života předpokládáme, že i tyto koberce se jednou stanou zajímavým kulturněhistorickým dokladem nemalé hodnoty, a to nejen výtvarné.


Starožitné koberce položky 77-83
Do této skupiny řadíme koberce, jejichž staří je sto a více let. Jejich význam a hodnota již nespočívá pouze ve funkci a estetice prvku bytové kultury či uměleckořemeslného výrobku různých tradic, národů, oblastí a zemí. Z dnešního pohledu lze říci, že v některých případech se jedná přímo o reprezentanty moderního výrazu a ducha doby, což bylo patrně důvodem velké obliby těchto koberců mezi moderními umělci a architekty. A díky sběratelství jak soukromému, tak institucionalizovanému se staly tyto koberce důležitým dědictvím neobnovitelných kulturních statků. Vzhledem ke své užitné funkci i historickým změnám se však dochovaly ve velmi malém a omezeném množství. Právě z důvodu obtížné dostupnosti jsou zachovalé výtvarně zajímavé ručně vázané koberce raritní a sběratelsky nesmírně cenné.

SEZNAM AUTORŮ


 • Širván Lesghi

  Zakavkazsko

  Položka č.: 80

  Vyvolávací cena: 36.000 CZK (1.440 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, antik (počátek 20. století), stav B (dobrý stav odpovídající stáří, lokálně se může vyskytovat větší míra opotřebení vlasu, či drobné defekty nijak nerušící celkový vzhled koberce), 160 x 110 cm, Oblast Kuby na severovýchodě Ázerbajdžánu patřila koncem 19. a počátkem 20. …

  Aktuální cena: 36.000 CZK (1.440 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 75 000 - 95 000 CZK

 • Turkmen, ensi Tekke

  Turkmenistán

  Položka č.: 81

  Vyvolávací cena: 54.000 CZK (2.160 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, antik (počátek 20. století, profesionálně zrestaurovaný), 139 x 116 cm, Ensi je název pro turkmenský koberec menšího formátu sloužící jako závěs kryjící vstup do jurty. Příslušníci turkmenského kmene Tekke v současné době obývají Merv a okolní oblast v Turkmenistánu, obla…

  Aktuální cena: 54.000 CZK (2.160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 160 000 - 180 000 CZK

 • Kášán

  Írán

  Položka č.: 82

  Vyvolávací cena: 74.000 CZK (2.960 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, antik (počátek 20. století), stav B (dobrý stav odpovídající stáří, lokálně se může vyskytovat větší míra opotřebení vlasu, či drobné defekty nijak nerušící celkový vzhled koberce), 195 x 143 cm, Kášán je město v severním centrálním Íránu. Jeho historie sahá až do elamits…

  Aktuální cena: 74.000 CZK (2.960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 150 000 - 170 000 CZK

 • Amritsar

  Indie

  Položka č.: 83

  Vyvolávací cena: 82.000 CZK (3.280 €)

  Ukončení prvního podání: 21. 02. 2019 15:00

  ručně vázaný koberec, vlna, antik (počátek 20. století), stav B (dobrý stav odpovídající stáří, lokálně se může vyskytovat větší míra opotřebení vlasu, či drobné defekty nijak nerušící celkový vzhled koberce), 155 x 132 cm, Starožitný indický koberec z města Amritsar v regionu Paňdžáb na severozápad…

  Aktuální cena: 82.000 CZK (3.280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 150 000 - 170 000 CZK

Facebook