Jindřich Bajgar

(1913-1991)

Jindřich Bajgar, akademický malíř (13. 7. 1913 Klimkovice, Mor. Slezsko – 10. 9. 1991 Praha) malíř a grafik, výtvarný pedagog, autor dřevěných plastik a realizací uměleckých děl v architektuře, knižních obálek a ilustrací, užité a propagační grafiky Základní životopisná data V raném věku osiřel, vychoval jej dědeček Josef Bajgar, obuvník v Klimkovicích-Lagnově. Po ukončení měšťanské školy v Klimkovicích pracoval tři roky jako stavební dělník v Ostravě, kde poté v letech 1931–1934 absolvoval čs. státní reálku. 1934–1939 vystudoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství při ČVUT v Praze – obor profesura kreslení. Jeho učiteli byli v oboru kresby a malby Oldřich Blažíček, Cyril Bouda, Josef Sejpka a Karel Vávra, v sochařství a modelování Karel Pokorný a Hanuš Folkman, v estetice Vilém Dvořák a Zdeněk Wirth. Současně absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity – obor zeměpis. 1938 podnikl studijní cestu do Francie (Paříž, Bretagne, Provence, Korsika). Další studium ve Francii ve školním roce 1939/40 již nemohlo být z důvodu války realizováno. 17. listopadu 1939 byl internován na kolejích v Praze, poté se skrýval před gestapem v Praze a ve východních Čechách. Dobu války strávil jako učitel a vychovatel v rodině továrníka Františka Janečka v Kvasinách. 1945–1953 působil jako profesor na státním reálném gymnáziu v Krnově, 1953–1963 na střední pedagogické škole tamtéž. 1946–1951 byl členem Sdružení umělců slezských, od 1949 členem Svazu československých (později českých) výtvarných umělců. V roce 1947 podnikl studijní cestu do Jugoslávie (Dubrovník), od roku 1957 pak cestoval do Polska, SSSR (Kavkaz), Itálie, Egypta, Iráku (Bagdád), NDR, Švýcarska, Rakouska, USA (New York, Chicago, Washington) a Francie (Provence). 1963–1978 vyučoval na Pedagogické fakultě v Ostravě, od 1966 jako docent pro obor malba a kresba – habilitace na základě vlastního výtvarného díla z let 1958–1966 a na téma Osobitost v moderním výtvarném umění (oponenti: Cyril Bouda a Josef Liesler). 1971 se s rodinou přestěhoval do Prahy, do Ostravy nadále dojížděl. 1972 mu byla udělena Cena města Krnova, 1973 Okresní cena Bruntálu. 1978 utrpěl srdeční infarkt a 1981 mozkovou mrtvici. Posledních 10 let života strávil odkázán na péči rodiny v Praze, bez možnosti dále umělecky pracovat a uspořádat své dílo. Jindřich Bajgar – přehled výstav (výběr) Výstavy samostatné: Jindřich Bajgar – obrazy a kresby z Kavkazu, Galerie Dílo, Ostrava 1958; Hradec u Opavy 1959 Jindřich Bajgar – symfonie stromů, Galerie výtvarného umění, Hradec u Opavy 1964 Jindřich Bajgar – malba, kresba, plastika, Galerie, Krnov 1966 Jindřich Bajgar – výstava obrazů a plastik, Vlastivědný ústav v Bruntále, 1966 Jindřich Bajgar – obrazy a plastiky, Galerie ČFVU Dílo, Ostrava 1968 Výstavy s blízkými umělci (zejména se Svatoslavem Böhmem a Zdeňkem Máčelem): Slezská krajina a květy v obrazech akademických malířů Jindřicha Bajgara, Zdeňka Máčela a Antonína Tomka, ČSVU a ČFVU v Ostravě, Galerie Dílo, Ostrava 1956 výstavy obrazů, kreseb a grafiky Jindřicha Bajgara, Svatoslava Böhma a Zdeňka Máčela – Havířov (1959, 1961), Poruba (1961, 1964), Krnov (1961, 1962/63), Ostrava (1963/64), Bruntál (1966) Obrazy, objekty, grafika, sklo – Jindřich Bajgar, Liboslav Hujer, Břetislav Janovský, Vlastivědné muzeum, Valašské Meziříčí 1967 Jindřich Bajgar – obrazy, Liboslav Hujer – umelecké sklo, Slovenský fond výtvarných umení, Dielo, Košice 1969 Účast na členských výstavách Sdružení umělců slezských (1946–1949) a Svazu československých výtvarných umělců (1949–1972): Ostrava, Krnov, Plzeň, Český Těšín, Opava, Brno, Gottwaldov, Hradec u Opavy, Olomouc, např.: Deset let umění na Ostravsku, Galerie zámku Hradec u Opavy, 1958 Výstava moravských výtvarníků, Dům umění města Brna, 1959 20 let výtvarného umění na Opavsku, Galerie zámku Hradec u Opavy, 1965 Výtvarná fronta severní Moravy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 1966 Podzimní salón, Dům umění, Ostrava 1967 Výtvarní umělci severní Moravy ’69, Krnov Dále výstavy učitelů-výtvarníků a pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogických fakult v 60. letech (Olomouc, Uherský Brod, Nový Jičín) a řada dalších.

SEZNAM AUTORŮ


Žádná aktuální aukce

Facebook