Ota Janeček

(1919-1996)

žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného na FAPS ČVUT v Praze, prof. J. Nováka na UMPRUM tamtéž, člen SVU Mánes, SČUG Hollar; malíř, grafik, ilustrátor; je charakteristickým představitelm tzv. generace druhé světové války; svým dílem zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky (dřevořez, linoryt, suchá jehla, litografie, měkký kryt, kombinovaná technika, barevná akvatinta, serigrafie), knižní ilustrace i do užité tvorby (známková tvorba, knižní tvorba aj.); zabýval se textilní tvorbou, plastikou, šperkem; základním inspiračním zdrojem mu byla příroda, rozhodující lyrický prožitek; počátkem čtyřicátých let reagoval na tvorbu A. Modiglianiho, od 1943 byl ovlivněn kubismem; počátkem padesátých let se objevuje v jeho díle téma Trav a Ptáků, poté také obrazové cykly Stromů a Zimních zahrad, následně téma Města; šedesátá léta jsou ve znamení nefigurativní tvorby, podobenství mikrosvěta v cyklech Organismy, v letech 1964 - 1966 dominující lidská postava v rozsáhlém cyklu Ecce homo; v sedmdesátých letech cyklus Terče, později cyklus Organismus v přírodě, Slunce a země, Zdroje života; v malířské tvorbě se objevuje od sedmdesátých let ikonografický symbol - vejce; velmi často vejce spočívá v měkké trávě; poslední období jeho tvorby je neustálým dialogem mezi člověkem a přírodou; účastnil se společných výstav v Burianově D 41, účastnil se zlínských salonů, jako host vystavoval s UB v Praze; 1945, 1946 a 1956 pobýval v Paříži; za pobytu španělských malířů pařížské školy v Československu byl v trvalém kontaktu se španělskými umělci; 1948 pracoval v dílně Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde vytvořil řadu keramických děl a textilií; jeho kresby doprovázely sbírky veršů F. Halase, V. Nezvala, J. Seiferta, J. Hory i díla klasiků W. Shakespeara, O. Wilda, D. Diderota, G. Flauberta, Voltaira i J. Nerudy, B. Němcové a dalších; intenzivní ilustrátorská práce (ilustroval přes sto knížek) vyústila ve výzdobu Slabikáře; spolupracoval na filmech (Vlčí jáma, Probuzení, Romeo, Julie a tma atd.); autor řady československých známek; svými díly je zastoupen v NG Praha, Památníku národního písemnictví v Praze, UPM Praha, v Tatte Gallery Londýn, v Národní knihovně v Paříži, Mc Nay Institute v San Antonio v USA, v Galerii d'art v Antverpách, v Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts v Japonsku, v National Gallery of Wales, Cardiff, v krajských a oblastních galeriích u nás a v soukromých sbírkách po celém světě (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

SEZNAM AUTORŮ


 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Co vypadlo z deníku

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 11.000 CZK (440 €)

  Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

  bibliofilie, soubor serigrafií (včetně tří celostránkových a signovaných) O. Janečka, vydal pro svou vnučku a několika přátelům autor s pomocí L. Loubala a J. Maulera, ex. 44/100, podpis O. Janečka v tiráži, celkem 24 potištěných listů, ruční papír, volné listy v pův. deskách, výborný stav, antiqari…

  Aktuální cena: 11.000 CZK (440 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Jaroslav Seifert, Verše pro malíře Janečka

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 4.000 CZK (160 €)

  Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

  bibliofilie, 30 x 21 cm, edice obsahuje dva signované linoryty Oty Janečka, připsáno věnování s podpisem Jaroslava Seiferta, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 4.000 CZK (160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Trávy - František Hrubín

  Položka č.: 104

  Vyvolávací cena: 4.700 CZK (188 €)

  Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

  bibliofilie, 1969, 31,5 x 22 cm, bibliofilie s pěti světlotiskovými přílohami,v tiráži signováno František Hrubín, Ota Janeček,vydala Mladá fronta Praha v nákladu 300 exemplářů, č.18, volné listy v obálce a kartonovém obalu, 38 stran, bez výrazného poškození, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Blaží…

  Aktuální cena: 4.700 CZK (188 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Fr. Dvořák: Ota Janeček a Vincenc Kramář

  Položka č.: 128

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

  bibliofilie, 3x sign. suchá jehla O. Janeček, podpisy v tiřáži: Fr. Dvořák, Jiří Šindler (typ. úprava) a František Janás (realizace), vyd. CZV Socialistického svazu mládeže Pozemních staveb, Brno, 1984, ex. XVII/100, ed. 33, tisk graf. listů P. Dřímal, ruční papír, volné listy v obálce, výborný stav…

  Aktuální cena: 3.000 CZK (120 €)

  Poslední dražitel: ID4289 Historie příhozu

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Ladislav Loubal: Ota Janeček

  Položka č.: 130

  Vyvolávací cena: 1.900 CZK (76 €)

  Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

  bibliofilie, sign. suchá jehla ve frontispisu O. Janeček, vyd. Ota Janeček pro své přátele na památku svých 65. narozenin, Chrudim, 1984, ex. 27/100, podpisy v tiráži O. Janeček, J. Šindler (kaligrafie), J. Mauler (tisk) a L. Loubal, ruční papír, volné listy v obálce, výborný stav, antiqari.at Radho…

  Aktuální cena: 2.100 CZK (84 €)

  Poslední dražitel: ID248 Historie příhozu

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  J. Seifert, K. Sýs a J. Žáček: Ota Janeček (65)

  Položka č.: 183

  Vyvolávací cena: 1.800 CZK (72 €)

  Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

  bibliofilie, 3x. původní sign. rytina O. Janeček, podpis K. Sýse a J. Žáčka v tiráži, vyd. Spolek č. bibliofilů, Praha, 1984, 200 výtisků na ručním papíře, tři básně pro O. Janečka a průvodní text Fr. Dvořáka, volné listy v obálce, výborný stav, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka, C. Boud…

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: ID4289 Historie příhozu

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Vzpomínka na Jaroslava Seiferta

  Položka č.: 205

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

  bibliofilie, 1x sign. serigrafie O. Janeček (21x15cm), podpis pod vlastní básní L. Stehlík, vyd. Spolek č. bibliofilů, Praha, 1986, rozkládací list, ruční papír, výborný stav, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  L.Loubal: Ota Janeček - Soupis grafického díla

  Položka č.: 240

  Vyvolávací cena: 4.000 CZK (160 €)

  Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

  bibliofilie, 3x orig. sign. lept a 1x sign. linoryt O. Janeček, tisk P. Dřímal, sest. L. Loubal, vyd. Památník nár. písemnictví pro Spol. č. bibliofilů, Praha, nedat., 250 výtisků, volné archy v ob., 69s., výborný stav, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU…

  Aktuální cena: 4.000 CZK (160 €)

  Poslední dražitel: ID4289 Historie příhozu

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Žena

  Položka č.: 652

  Vyvolávací cena: 2.900 CZK (116 €)

  Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

  kniha, podpis na tit. listě O. Janeček, vyd. Odeon, Praha, 1970, pův. clpl. vazba s obálkou, nestr., okraje obálky lehce zašlé, velmi dobrý stav , žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 2.900 CZK (116 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook