Vlastimil Rada

(1895-1962)

žák prof. M. Švabinského, J. Preislera a J. Štursy na AVU v Praze, člen Umělecké besedy, člen SČUG Hollar; malíř, grafik, ilustrátor; působil jako profesor ve speciální malířské škole na AVU v Praze (1946 - 1962), v letech 1945 - 1958 zde vedl také grafickou speciálku; pomáhal formulovat program obrozeného VO UB; věnoval se krajinomalbě a figurální tvorbě, knižní ilustraci a karikatuře; vyznával hodnoty domácí tradice, navazoval na J.Mánesa a M. Alše; v realistických motivech venkova, v nichž zdůrazňoval archaický ráz, usiloval o vyjádření mýtu domova; temný drsný kolorit jeho raného (tzv. černého) období vystřídal vliv Slavíčkova impresionismu, později sociální malby 20. let; koncem 20. let vznikly jeho nejlepší monumentální obrazy (Krajina s potokem, 1926; Most u Navarova, 1928 ad.); v první polovině 30. let se v díle začala znovu prosazovat silně realistická tendence, vrací se k barevné škále hnědí, šedí a zelení, která pak byla příznačná i pro pozdější tvorbu; k nejznámějším patří obrazy s náměty Podkrkonošské zimy, života na vesnici v průběhu roku; autor cyklu historických obrazů s husitskou tematikou a rozsáhlého kreslířského a ilustrátorského díla (Jiráskovy spisy, J. Neruda, K. J. Erben, Ch. Dickens, řadu let úzce spolupracoval se spisovatelem J. Žákem); mimořádný význam mají kresby ke knize J. Horáka Humor, vtip a satira v české lidové písni (Sfinx, 1947), tvořící souhrn všech jeho typických motivů, glosujících život a zvyky českého venkova; ilustrátorsky spolupracoval s časopisy Šibeničky, Rozpravy Aventina ad.; byl aspoluautorem humoristických povídek, publikoval články a úvahy o umění a umělcích a příležitostně i o vlastní tvorbě; zastoupen ve sbírkách NG a GHMP v Praze, SNG v Bratislavě, Galerie Roudnice, OG v Liberci, Slezského zemského muzea v Opavě, Krajské galerie ve Zlíně, GVU v Ostravě a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2003)

SEZNAM AUTORŮ

 • Vlastimil Rada

  (1895-1962)

  Kováři

  Položka č.: 199554

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 23. 09. 2019 16:20

  litografie, 1946, 26 x 30 cm, sign. PD Vlast.Rada 46, rám, č. 44/300, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského, J. Preislera a J. Štursy na AVU v Praze, člen Umělecké besedy, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook