Miloš Urbásek

(1932-1988)

studium u prof. P. Matejky a V. Hložníka na VŠVU v Bratislavě, člen Klubu grafiků a skupiny Kontrast; grafik, malíř, ilustrátor; zabýval se abstraktní malbou, kresbou, tvorbou vrstvených koláží z tištěných předloh a volnou grafikou, zejména serigrafií; imponoval mu strukturální projev, tvary mikro a makrosvěta, protiklady plochy a struktury, autentický záznam psychického dění, sémantické složky obrazu a písma; od roku 1965 se písmo stalo hlavním vyjadřovacím prvkem v grafice, kresbě i malbě, v 70. letech se zaměřil také na problematiku kružnic, kruhů a jejich segmentů s užitím tlumených barev (hlavně v kresbě); byl činný i jako knižní grafik, tvůrce plakátů a ilustrátor, vytvářel práce pro architekturu, přetvářel nejrůznější materiály a vymýšlel nové postupy (např. zkorodované plechy na monotypy, trhaný papír a reprodukce na trhané a vrstvené koláže, spaloval lak, členění obrazu podmalbou, kresba využívající struktury řádkování papíru Ingres); jeden z hlavních představitelů českého a slovenského lettrismu, průkopník nefigurativního umění, pokračovatel minimalistické geometrie a nového realismu; iniciátor výstav nefigurativního umění Konfrontace na Slovensku; otec malíře a grafika Roberta Urbáska; zastoupen ve sbírkách SNG a GHMB v Bratislavě, NG v Praze, Galerie umění v Karlových Varech, GVU v Ostravě, Stredoslovenské galérii v Banské Bystrici, GBR v Lounech, KGVU ve Zlíně, OGVU v Hodoníně, MG v Brně, GMAB v Trenčíně, Stedelijk museum v Amsterdamu, Kunsthalle v Brémách, Museum Folkwang v Essenu, Moderna galeria v Lublani, Städtische Kunstsammlungen v Norimberku, Library of Congress Washington, Albertina ve Vídni a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2007, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2007)

SEZNAM AUTORŮ

 • Miloš Urbásek

  (1932-1988)

  Černá nula

  Položka č.: 78

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (120 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 13:34

  serigrafie, 37,5 x 28,5 cm, sign. PD Urbásek, antiqari.at Radhošťská, studium u prof. P. Matejky a V. Hložníka na VŠVU v Bratislavě, člen Klubu grafiků a skupiny Kontrast

  Aktuální cena: 3.000 CZK (120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook