• Vladimír Renčín

  (1941)

  Vladimír Renčín: Kreslený humor

  Položka č.: 107

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:37

  tisk, plakát, 1985, 82 x 59 cm, plakát k výstavě v Horské službě Krkonoše, 18.2.-10.3. 1985, přeložený, při okrajích poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, člen skupiny Polyegran

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Kudláček

  (1928)

  Jan Kudláček: Ilustrace

  Položka č.: 108

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:39

  tisk, plakát, 1986, 79,5 x 57,5 cm, plakát k výstavě v Galerii Československý spisovatel, 13.2.-16.3. 1986, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. P. Dillingera a K. Müllera na Státní grafické škole v Praze, poté prof. V. Nechleby a V. Rady na AVU v Praze

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Raphael

  Raphael in der Albertina

  Položka č.: 109

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:41

  tisk, plakát, 1983, 84 x 59 cm, plakát k výstavě, 7. 8.-13.11. 1983, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ctirad Stehlík

  (1938-2003)

  Ctirad Stehlík: Obrazy a grafika

  Položka č.: 110

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:43

  tisk, plakát, 1983, 83 x 59 cm, plakát k výstavě v Městském kulturním středisku Milevsko, 26.6.-31.7. 1983, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, studium u prof. B. Dobiáše st. na SUPŠ keramické v Bechyni, žák prof. K. Součka a L. Čepeláka na AVU

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Lovectví ve výtvarném umění čtyř století

  Položka č.: 111

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:45

  tisk, plakát, 1983, 60 x 85,5 cm, plakát k výstavě ve Středočeské galerii, Praha, srpen-září 1983, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Fernando Botero

  (1932)

  Masakr nevinných

  Položka č.: 112

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:47

  tisk, plakát k výstavě, 46 x 97,5 cm, plakát k výstavě Galerie Brusberg Berlin 1991, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Švengsbír

  (1921-1983)

  Jiří Švengsbír: Kresby, grafika

  Položka č.: 113

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:49

  tisk, plakát, 1981, 86 x 61 cm, plakát k výstavě ve Špálově galerii, Praha, 3.9.-4.10. 1981, při okrajích poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, UB a skupiny Grafis

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Květa Pacovská

  (1928)

  Květa Pacovská

  Položka č.: 114

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:51

  tisk, plakát, 81 x 58,5 cm, plakát k výstavě v Kultur-und Informationszentrum der ČSSR, Berlin, při okrajích poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, žákyně E. Filly na VŠUP v Praze, členka SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • John Wenger

  (1887-1976)

  Third Western States Exhibition

  Položka č.: 115

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:53

  tisk, plakát, 1985, 56 x 43 cm, plakát k výstavě v The Brooklyn Museu, Houston, 6.6.-5.9. 1986, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Défense du Patrimoine national

  Položka č.: 116

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:55

  tisk, plakát, 1978, 60 x 40 cm, plakát k výstavě v Musée du Louvre Galerie Mollien, Paris, 24.2.-24.4. 1978, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Garáž

  Položka č.: 117

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:57

  tisk, plakát, 42,5 x 59,5 cm, hudební plakát, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Georg Sadek a Tom Kluepfel

  Kafka

  Položka č.: 118

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 20:59

  tisk, plakát, 1983, 40,5 x 60,8 cm, plakát k výstavě v The Cooper Union, New York, 18.-19.3. 1983, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Gilles Aillaud

  (1928-2005)

  Pour la Paix

  Položka č.: 119

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:01

  tisk, plakát, 59 x 84 cm, plakát k výstavě Künstler für den Frieden, Deutschland in P.A.N.D. International, Hamburg, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Toman

  (1931-2000)

  Karel Toman: Obrazy-kresby-grafika

  Položka č.: 61

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:06

  tisk, plakát, 84 x 59,5 cm, plakát k výstavě v Oblastní galerii Vysočiny, Jihlava, 28.10.-12.12. 1976, při okrajích lehce poškozený papír, na papíře drobné skvrnky, antiqari.at Radhošťská, žák prof. V. Sychry a V. Pukla na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milan Albich

  (1925-2000)

  Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978

  Položka č.: 62

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:08

  tisk, plakát, 82,5 x 58 cm, plakát k výstavě v Galerii Václava Špály, Praha, březen-duben 1979, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. M. Salcmana, C. Boudy, K. Lidického a F. Kovárny na pedagogické fakultě UK - výtvarná výchova v Praze, člen výtvarné skupiny Proměna, …

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Kamil Lhoták : Výběr z životního díla k poctě umělcových 75. narozenin

  Položka č.: 63

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:10

  tisk, plakát, 82,5 x 55,5 cm, značeno v tisku, plakát k výstavě v Galerii hl. města Prahy, červenec-srpen 1987 a v Západočeské galerii Plzeň, září-říjen 1987, při okrajích poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Skupiny 42

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  České a slovenské malířství 20. století

  Položka č.: 64

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:12

  tisk, plakát, 80,3 x 57,3 cm, značeno v tisku, plakát k výstavě v Galerii umění Karlovy Vary, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Skupiny 42

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Tomáš Bím

  (1946)

  Běh Prahou

  Položka č.: 65

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:14

  tisk, plakát, 83,5 x 59,5 cm, sign. DU Tomáš, plakát k běhu Prahou 14.4. 1985, DU věnování: Zdeně a Tondovi Tomáš, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, studium na Odborném učilišti polygrafickém v Praze, poté soukromé studium

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Roučka

  Pavel Roučka, Václav Bláha

  Položka č.: 66

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:16

  tisk, plakát, 70 x 50 cm, plakát k výstavě v Galerii Bayer, 10.9.-1.10. 1980, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Sbírky českého umění dvacátého století

  Položka č.: 67

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:18

  tisk, plakát, 83,3 x 55,5 cm, plakát k výstavě v Krajské galerii Hradec Králové, při okrajích poškozeno, na papíře drobné skvrnky, antiqari.at Radhošťská, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Skupiny 42

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Jíra

  (1929-2005)

  Josef Jíra 1929-1999

  Položka č.: 68

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:20

  tisk, plakát, 51,5 x 36 cm, plakát k výstavě v Galerii Bayer&Bayer, Praha, galerii Vltavín, Praha, galerii U Boučků a kapli sv. Vavřince, Malá Skála a v Muzeu a Pojizerské galerii, Semily, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. K. Mináře, M. Holého, O. Nejedlého a V. Ra…

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ellen Jilemnická

  (1946)

  Ellen Jilemnická: Sochy

  Položka č.: 69

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:22

  tisk, plakát, 63,5 x 45,8 cm, plakát k výstavě na Staroměstské radnici, Praha, 4.8.-14.9. 2002, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, studium na Střední průmyslové kamenicko-sochařské škole v Hořicích, v Polsku (Wyszsa szkola sztuk plastycznych, prof. T. Dawski), žákyně prof. K.…

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marc Chagall

  (1887-1985)

  Chagall at Pace/Columbus

  Položka č.: 70

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:24

  tisk, plakát, 78,8 x 55,8 cm, PD značeno v desce Marc Chagall, plakát k výstavě 1460 east Broad Street, Ohio 1974

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Piero Dorazio

  (1927-2005)

  Plakát k výstavě

  Položka č.: 71

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:26

  litografie, plakát, 1990, 97 x 61,5 cm, plakát k výstavě v galerii Erker-Presse St. Gallen 1983

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Hans Hartung

  Plakát k výstavě

  Položka č.: 72

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:28

  litografie, plakát, 1977, 75,7 x 55,8 cm, plakát k výstavě v galerii Joan Prats, Barcelona

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Hommage á Mademoiselle Riviére et autres collages

  Položka č.: 73

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:30

  tisk, plakát, 1981, 79,5 x 55,8 cm, plakát k výstavě v Galerii Maeght, Paris 7.10.-16.11. 1981, zakladatel Skupiny 42, člen Umělecké besedy a skupiny Křižovatka

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  Koníčky autorů a ilustrátorů

  Položka č.: 74

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:32

  tisk, plakát, 1978, 81,5 x 57,5 cm, DU značeno C Bouda, plakát k výstavě v Galerii Albatros, Praha, 22,3-12.4 1978, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vančura

  Praha a třicetiletá válka v grafice

  Položka č.: 75

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:34

  tisk, plakát, 1967, 58 x 81 cm, LN značeno Vančura 67, plakát k výstavě v Muzeu hlavního města Prahy, květen-srpen 1968, přeložený, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Stanislav Kovář

  (1921-1985)

  Hodiny

  Položka č.: 77

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:38

  tisk, plakát, 1976, 77 x 55,5 cm, PU značeno Kovář 76, plakát k výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Praha, březen-květen 1977, lehce pokrčený, při okrajích poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Tomáš Vlček

  Světlo v českém malířství-generace osmdesátých a devadesátých let

  Položka č.: 78

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:40

  tisk, plakát, 83,5 x 56,5 cm, značeno Tomáš Vlček, plakát k výstavě v Galerii hlavního města Prahy, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook