Antonín Odehnal

(1931)

žák prof. E. Hrbka, Z. Juny, B. Laciny a J. Lukeše na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně, prof. V. Silovského na AVU v Praze; grafik; 1963 - 1996 působil jako učitel figurálního kreslení na SUPŠ (ŠUŘ) v Brně, 1986 - 1996 vedoucí oddělení užité grafiky, 1990 ředitel školy, 1998 odešel do důchodu; externě vyučoval grafické techniky na FaVU v Brně (1996 - 1998); věnuje se volné, užité a drobné grafice a volné kresbě; zpočátku se věnoval figurálním kompozicícm se sociálními tématy, jež postupem doby vystřídala témata sportovců, zachycených ve vypjatém okamžiku; vedle toho se zabývá krajinářskými motivy, ve svých pracích postihuje ve zkratce strukturální a světelný charakter objektu; věnuje se i drobné grafice, exlibris, v nichž si ověřuje možnosti různých technických postupů; za exlilbris získal řadu zahraničních ocenění (Cortona, Vilnius, Paříž, Janov, Oss v Holandsku, Meudon ad.); účastní se řady zahraničních přehlídek, např.: Recontre des Arts Contemporains v Cannes; zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství ČR, Muzea města Brna, Nadace Carlo Collodi Pescia (Itálie) a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2002)

SEZNAM AUTORŮ


Žádná aktuální aukce

Facebook