Karel Stehlík

(1912-1985)

soukromé studium u Oldřicha Pejši v Milevsku, žák prof. O. Nejedlého na AVU v Praze, člen SVU Mánes a Sdružení jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích, funkcionář Svazu českých výtvarných umělců; malíř, pedagog; 1947 studijně pobýval ve Švýcarsku; věnoval se převážně krajinomalbě, zachytil průmyslové změny v jižních Čechách; maloval řídkou plošnou i pastózní malbou, nebo jejich vzájemnou kombinací dle typu zobrazované krajiny, užíval převážně modrých, zelených, hnědých a šedých tónů; vytvořil několik fresek a sgrafit v Milevsku a v Táboře; 1952-1972 vyučoval na různých typech škol v Milevsku; zastoupen ve sbírkách NG v Praze, AJG v Hluboké nad Vltavou, Domu kultury v Suhlu a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook