Milan Staněk

(1931)

žák prof. F. Muziky na VŠUP v Praze; malíř, grafik, ilustrátor, sochař, pedagog; jako designér a reklamní grafik pracoval pro Tuzex Praha, Skloexport, Čs. televizi, Národní divadlo a jiné; ve volné tvorbě se věnoval malbě, kde od kubisticky cítěných krajin z konce 50. let přešel až ke svéráznému pojetí obrazu jako imaginativní malby plné symbolů filozofického obsahu a problémů etických, humanistických, civilizačních; 1958 získal za grafiku na výstavě v Moskvě titul laureáta; věnoval se pracím pro architekturu; jako pedagog působil ve Zlíně a na SUPŠ v Praze (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ


Žádná aktuální aukce

Facebook