Pavel Strnadel

(1951)

žák prof. F. Nováka, V. Navrátila, A. Berana a M. Štolfa na FF UP v Olomouci, člen UVU, předseda sdružení výtvarných umělců okresů Vsetín a Nový Jičín, Arkáda; malíř, ilustrátor, pedagog; pracoval jako asistent na katedře výtvarné výchovy PedF v Ostravě (1976-1980), od 1980 učí na gymnáziu a ZUŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm; věnuje se krajinomalbě, v 70. a 80. letech to byla především průmyslová krajina Frenštátska a Ostravska i periferie měst; s oblibou maluje valašskou krajinu v jejich obměnách, poezii měnící se atmosféry a ročních období; námět poetizuje výběrem barevného akordu; ilustrace k povídkám a románům A. P. Čechova, N. V. Gogola a pohádkám H. C. Anderesena mají osobitou poetiku; zastoupen ve sbírkách Muzea Jičínska v Novém Jičíně, Vlastivědného muzea ve Vsetíně a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook