Internetová aukce

Aukční historie
SEZNAM AUTORŮ

 • Habada

  Vesnice

  Položka č.: 226245

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 22:50

  olej, plátno, 56 x 76 cm, sign. PD Habada, rám, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Václav Junek

  (1913-1976)

  Plachetnice v přístavu

  Položka č.: 224522

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 22:32

  fix, akvarel, papír, 30,4 x 42,3 cm, sign. PD V. Junek, vzadu razítko: Z pozůstalosti ak. mal. Václava Junka (1913-1976), č. 9, žák prof. J. Bendy na VŠUP v Praze a J. Obrovského na AVU tamtéž, členem Spolku sběratelů a přátel Ex libris

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Zdeněk Hajný

  (1942)

  Krajina nalezení

  Položka č.: 220941

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 22:24

  tisk, 2000, 32,5 x 41 cm, sign. DU Zdeněk Hajný, rám, vzadu nalepen autorský štítek s popisem, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: ID5**0 Historie příhozu

 • Zdeněk Seydl

  (1916-1978)

  Koník

  Položka č.: 237213

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 22:12

  serigrafie, 16,8 x 22,3 cm, sign. PD Seydl, č. 7/20, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Konůpka na Státní grafické škole v Praze a F. Kysely na VŠUP tamtéž, člen SČUG Hollar, Umělecké besedy a skupiny Sedm v říjnu

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID6**2 Historie příhozu

 • Jan Nowopacký

  Údolí v Taurách

  Položka č.: 237212

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 22:10

  litografie, 16,8 x 22,8 cm, zezadu razítka, zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID7**0 Historie příhozu

 • Jan Nowopacký

  Partie z Krimmlu

  Položka č.: 237211

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 22:08

  litografie, 16,8 x 22,8 cm, zezadu razítka, zažloutlý papír, na okraji papíru žlutý flíček, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID7**0 Historie příhozu

 • Zdeněk Seydl

  (1916-1978)

  Motýl

  Položka č.: 237205

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 22:00

  serigrafie, 16,5 x 22,3 cm, sign. PD Seydl, č. 7/20, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Konůpka na Státní grafické škole v Praze a F. Kysely na VŠUP tamtéž, člen SČUG Hollar, Umělecké besedy a skupiny Sedm v říjnu

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID6**2 Historie příhozu

 • Jaroslav Šváb

  (1906-1999)

  Dva stromy

  Položka č.: 237196

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 21:46

  linoryt, 1981, 23 x 16,5 cm, sign. PD Jaroslav Šváb, pasparta, č. 20/25, na paspartě skvrna od vody, antiqari.at Radhošťská, studium malby a grafiky u prof. J. Bendy a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar a jeho čestným předsedou, zakladatel Klubu knihy Hollar, člen SVU Aleš, skupiny Bilanc…

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: ID6**8 Historie příhozu

 • Neurčený autor

  Zasněžená chalupa

  Položka č.: 237192

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 21:38

  olej, karton, 32 x 45 cm, sign. PD, rám, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Neurčený autor

  Bacchus

  Položka č.: 237181

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 21:22

  litografie, 10 x 4,3 cm, sign. DU, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID5**5 Historie příhozu

 • Neurčený autor

  Lampa

  Položka č.: 237178

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 21:16

  litografie, 26 x 14,3 cm, sign. DU, mírně ohnutý spodní okraj papíru, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: ID5**5 Historie příhozu

 • Josef Hodek

  (1888-1973)

  "Já už jen koukám na všechny ty krásy světa" PF 1972

  Položka č.: 237177

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 21:14

  tisk, 11 x 16,4 cm, DU popsáno vlastoručně Josefem Hodkem, antiqari.at Radhošťská, soukromý žák J. Hodka (otec), J. Váchala, K. Reisnera a A. de Pian v Praze, člen Spolku výtvarníků plzeňských

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID5**5 Historie příhozu

 • Josef Matějka

  (1881-1953)

  V loďce

  Položka č.: 237137

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 20:48

  akvarel, papír, 7,5 x 9,5 cm, rám, rám rozklížen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

 • Josef Matějka

  (1881-1953)

  Portrét ženy v šátku

  Položka č.: 237135

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 20:44

  olej, plátno, 36 x 30,5 cm, rám, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

 • Rudolf Kremlička

  (1886-1932)

  Toaleta

  Položka č.: 235314

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (120 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 19:34

  litografie, 16,5 x 12,5 cm, sign. PD RKremlička, rám, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská, žák prof. V. Bukovace, B. Roubalíka a H. Schwaigera na Akademii výtvarných umění v Praze, člen skupiny Tvrdošíjní, SVU Mánes

  Aktuální cena: 3.000 CZK (120 €)

  Poslední dražitel: ID7**0 Historie příhozu

 • Ludvík Kuba

  (1863-1956)

  Cesta

  Položka č.: 235127

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 19:32

  lavírovaná tuš, papír, 15,5 x 25 cm, sign. LD Kuba, rám, zažloutlý papír, rám poškozen, antiqari.at Radhošťská, žák prof. M. Pirnera

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: ID7**0 Historie příhozu

 • Alois Moravec

  (1899-1987)

  Rábí

  Položka č.: 235093

  Vyvolávací cena: 1.600 CZK (64 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 19:18

  akvarel, papír, 16 x 22,5 cm, sign. PD AMoravec, rám, PD věnování, zažloutlý papír, na rámu drobné oděrky, antiqari.at Radhošťská, žák prof. E. Dítěte, A. Hofbauera a F. Kysely na UMPRUM v Praze a prof. M. Švabinského na AVU tamtéž, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Jihočeských výtvarníků a Západoč…

  Aktuální cena: 1.600 CZK (64 €)

  Poslední dražitel: ID3**7 Historie příhozu

 • Teleka

  Můstek

  Položka č.: 235090

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 19:12

  tempera, papír, 28 x 39 cm, sign. LD Teleka, rám, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Václav Junek

  (1913-1976)

  Zebra a oslík

  Položka č.: 235077

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 16. 09. 2019 19:06

  tužka, pastel, papír, 29 x 39 cm, sign. PD V. Junek, vzadu razítko: Z pozůstalosti ak. mal. Václava Junka (1913-1976), č. 6, žák prof. J. Bendy na VŠUP v Praze a J. Obrovského na AVU tamtéž, členem Spolku sběratelů a přátel Ex libris

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Miloslav Troup

  (1917-1993)

  PF 1963

  Položka č.: 226856

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:57

  litografie, 1962, 17,5 x 12 cm, značeno v desce PD Troup, Antikvariát Dlážděná, studium na SPŠ grafické v Praze, žák prof. J. Bendy na UMPRUM v Praze, stipendijně u prof. Brianchona na École des Beaux-Arts a na École des Arts décoratifs v Paříži

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: ID5**2 Historie příhozu

 • Miloslav Troup

  (1917-1993)

  PF 1960

  Položka č.: 226857

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:56

  litografie, 1959, 22 x 30 cm, značeno v desce Troup, Antikvariát Dlážděná, studium na SPŠ grafické v Praze, žák prof. J. Bendy na UMPRUM v Praze, stipendijně u prof. Brianchona na École des Beaux-Arts a na École des Arts décoratifs v Paříži

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: ID5**2 Historie příhozu

 • Jiří Antonín Švengsbír

  (1921-1983)

  Praga

  Položka č.: 231383

  Vyvolávací cena: 1 CZK (1 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:55

  ocelorytitna, 1970, 15,5 x 8,5 cm, sign. DU J. Švengsbír , autorský tisk, při okrajích mírně pokrčený a zašpiněný papír, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 1 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: ID6**9 Historie příhozu

 • Marie Michaela Šechtlová

  (1952)

  Ženský profil s vejcem

  Položka č.: 237794

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:51

  mezzotinta, 9,2 x 9,1 cm, sign. PD M. M. Šechtlová, 1/100, Antikvariát Dlážděná, studium na Střední odborné škole výtvarné u L. Jirky a V. Kytky, žákyně prof. Sklenáře, J. Anderleho a J. Mikuly na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Marie Michaela Šechtlová

  (1952)

  Zrcadlení

  Položka č.: 237795

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:50

  mezzotinta, 9,2 x 9,1 cm, sign. PD M. M. Šechtlová, 29403, Antikvariát Dlážděná, studium na Střední odborné škole výtvarné u L. Jirky a V. Kytky, žákyně prof. Sklenáře, J. Anderleho a J. Mikuly na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID7**4 Historie příhozu

 • Miroslav Stuchlík

  (1941)

  Imaginace

  Položka č.: 231375

  Vyvolávací cena: 1 CZK (1 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:47

  lept, 11 x 6 cm, sign. PD M. Stuchlík, 31/100, Antikvariát Dlážděná, studium užité grafiky na SOŠ výtvarné v Praze

  Aktuální cena: 1 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: ID6**9 Historie příhozu

 • Miroslav Rada

  (1926)

  Evangelium sv. Matouše 11,28

  Položka č.: 237813

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:37

  tuš, papír, 1991, 21 x 29,7 cm, sign. LN Miroslav Rada 91, Matouš 11,28-30: Ježíš se ujal slova a řekl: Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť …

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Václav Rabas

  (1885-1954)

  Bratři Čapkové

  Položka č.: 237844

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:34

  tisk, 1947, 25,5 x 17,5 cm, sign. PD Rabas 47, mírně pokrčený papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. B. Roubalíka, V. Bukovace, H. Schwaigera a M. Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID7**4 Historie příhozu

 • Neznámý autor

  Kapr

  Položka č.: 237832

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:23

  olej, malířská lepenka, 20,5 x 29,5 cm, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: ID7**3 Historie příhozu

 • Neznámý autor

  Tanečník v kroji

  Položka č.: 237779

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:21

  akvarel, tuš, papír, 1977, 20,9 x 14,7 cm, sign. PD ?, pf 1978, při okrajích mírně zašpiněný papír, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: ID3**2 Historie příhozu

 • Neurčený autor

  Oznámení cís. král. Českého zemského Gubernia o snížení daní na polovinu

  Položka č.: 229793

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 12. 09. 2019 19:17

  mědirytina, 1839, 35,8 x 21,5 cm, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

Facebook