Detail díla

Jaroslav Šetelík (1881-1955)

žák E. K. Lišky na UMPRUM, prof. R. Ottenfelda na AVU v Praze, člen UB a Krasoumné jednoty; malíř, kreslíř; maloval Prahu, zejména staropražské pohledy, studie lesů a hor, monumentální obrazy a náměty čerpal také na četných zahraničních cestách; za pobytu v Holandsku (1921-1922) vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst; dalšími náměty byly veduty a motivy Plzně, Brna, Čáslavi, Kutné Hory, Loun; příležitostně se věnoval i nástěnné malbě (v Mnichově Roční doby a Motivy parkové) a ilustraci, kresby publikoval ve Zlaté Praze; byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, 1929; zastoupen ve sbírkách NG, GHMP a ČMVU v Praze, OGVU v Jičíně, GMU v Hradci Králové, KGVU Zlín a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

Albánie

tužka, papír, 1927, 23 x 15 cm, sign. PD Jaroslav Šetelík 1927, rám

Antikvariát Ostrovní

žák E. K. Lišky na UMPRUM, prof. R. Ottenfelda na AVU v Praze, člen UB a Krasoumné jednoty

ID: 212222 (V)

Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

Plánované ukončení: 28. 08. 2018 15:35

Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook