Detail díla

Jan Šafránek (1947)

soukromé studium u J. Eislera a J. Kříže, žák prof. L. Čepeláka na AVU v Praze, člen SČUG Hollar, člen a spoluzakladatel výtvarné skupiny Tolerance´95; malíř, grafik, ilustrátor, pedagog; pracoval v Ústavu výtvarné tvorby fakulty architektury ČVUT v Praze (1990 - 1995), od 1995 působí jako odborný asistent na katedře architektury stavební fakulty ČVUT; zabývá se volnou a užitou grafikou, pracuje v technice dřevořezu; věnuje se ilustraci (J. Seifert: Píseň v dubnu; J. Hora: Mléčná dráha, Léto) a kresbě; tematicky se soustřeďuje na přírodní procesy a jejich vznik, otázky bytí; ve figurální tvorbě se zajímá o základní otázky existence člověka v tomto světě, propojení s přírodou a mezilidské vztahy; zobrazuje člověka nejčastěji při rozhodování v mezní situaci; své grafické listy řadí již od dob studií do cyklů (např. Trhy, 1979; Lopuchy, 1980; Voda, Krajiny u Hudlic, Tráva, 1981; Kořeny, Haldy, Námraza, Rybník, 1983); zpočátku mu inspiraci poskytovalo okolí Prahy a Berounsko, později rovinatá krajina jižního Slovenska s bohatou úrodou (lány plodin, detaily klasů, různorodost listů - cykly Kukuřice, Slunečnice, Vinice, Obilí); ve figurální tvorbě vyzdvihuje gesto, linka a kresba je dramatičtější, expresivnější; zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, KGVU ve Zlíně, GVU v Ostravě a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

Akt III

pastelka, papír, 2018, 29,3 x 21,2 cm, sign. PD Šafránek 2018

soukromé studium u J. Eislera a J. Kříže, žák prof. L. Čepeláka na AVU v Praze, člen SČUG Hollar, člen a spoluzakladatel výtvarné skupiny Tolerance´95

ID: 233020

Vyvolávací cena: 1.900 CZK (76 €)

Plánované ukončení: 11. 12. 2019 18:05

Aktuální cena: 1.900 CZK (76 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook