Detail díla

Jan Kotík (1916-2002)

Příběhy

olej na plátně, 1939, 80 x 110 cm, rám, osobnost malíře Jana Kotíka je charakteristická v poli českého výtvarného umění svoji nezařaditelností. Od mládí obklopen uměním, byly Kotíkovy tendence státi se umělcem pochopitelné, avšak pro syna známého malíře, prosadit se a v první řadě odlišit se, nebylo jednoduché, a tak se dá říci, že ctižádost odlišit se provázela Jana Kotíka po celý život. Pozoruhodnost tvorby Jana Kotíka tkví v jeho odhodlání nepolevit a neustále se jako umělec vyvíjet. Sám to označoval jako proces simultánních změn. Ve své tvorbě reagoval na moderní umělecké projevy, uplatňováním zavedených idejí a modelů v neustále nových podobách. Obraz Příběhy z roku 1939 patří k nejzásadnějším Kotíkovým velkoformátovým malbám důležitého období doznívání válečných témat a vynořování se tematizace života velkoměsta. Vliv kubismu je v obraze patrný, stejně tak inspirace dílem Paula Klee, které vedle Kandinského mělo na Kotíka také vliv. Z posudku PhDr. I. Mladičové: Umělecká kvalita již zmiňovaného obrazu je v kontextu autorovy tvorby srovnatelná s obrazy Figurální kompozice s petrolejovou malbou (1938), Apokalypsa války (1940-1941) nebo s četně vystavovanými a reprodukovanými malbami Útěk (1940) a Cyklista (1940). Příběhy (1939) patří do souboru děl, jež má v českém prostředí důležitý vývojový význam. Jan Kotík byl v této době doznívání pokubistické a surrealistické estetiky již jedním ze známých autorů, což dokládá zařazování jeho děl na nejdůležitější přehlídky mladého umění - v Melantrišské mansardě roku 1940, kde vystavovali umělci skupiny Sedm v říjnu a malíři budoucí Skupiny 42 - František Gross, František Hudeček a Jan Kotík a na Konfrontaci v roce 1941 v salonu Výtvarného díla na Jungmannově náměstí. V době vzniku obrazu Jana Kotíka civilizace zajímala spíše okrajově, a to především svým tvarem než atmosférou. Všechny šicí a psací stroje, jež vstoupily do jeho obrazů, znamenaly především grafickou arabesku, která pointovala grafismus figur, jež působí až sochařsky cítěně. Téměř pro všechny Kotíkovy obrazy z této doby se dá najít jedno společné, a to je jejich definovanost. Děj obrazů se odehrává na pozadí prázdných barevně hutných prostorů, prostorové rozvržení je promyšlené do detailu, měřítka pohledů se střídají.

Vystaveno: Jan Kotík, Praha, Výstavní síň Mánes 1968, č. kat. 2; Jan Kotík, Karlovy Vary 1991, č. kat. 2 (Starý námět); Jan Kotík, Praha, Národní galerie 1992, Berlín 1992, č. kat. 3; Jan Kotík, Praha 1996, Brno 1997; Jan Kotík 1916-2002, Praha, Národní galerie 2013

Literatura: Výtvarné umění 1968, č.7, str.314; Jan Kotík katalog výstavy, Berlin 1986, str.36; E.Petrová 1998, str.50, obr.50; Iva Mladičová ed., Jan Kotík, Praha 2011,str.17, č.286; Jan Kotík 1916-2002 (ktalog výstavy), Národní galerie v Praze 2013, str.31

žák prof. J. Bendy, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy, zakládající člen Skupiny 42

ID: 19678

Vyvolávací cena: 1.100.000 CZK (44.000 €)

ZAHÁJIT DRAŽBU ...

Aktuální cena: 1.100.000 CZK (44.000 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook