Detail díla

Vladimír Jarcovják (1924-2007)

malíř, grafik a restaurátor. Autor obrazů, ale také rozměrných a monumentálních realizací v tuzemsku i zahraničí je jedním z těch poválečných žáků Emila Filly, kteří již krátce po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v padesátých letech minulého století formulovali své pojetí života, umění a výrazu oproti tehdejší výtvarné oficialitě. Skupina výtvarníků (malířů a sochařů) a teoretiků umění, ke kterým patřil i Vladimír Jarcovják, vytvořili umělecké seskupení Trasa. "Trasa znamená cestu a ta vedla jiným směrem, než tehdy přikázaným" uvádí Eva Petrová, teoretička umění a spoluzakladatelka skupiny. Tvorba jednotlivců na jejich vlastních cestách uměleckého vyjadřování nebyla členstvím ve skupině omezována a mohla se rozvíjet individuálně v souladu s jejich talentem a naturelem. Období šedesátých let tak byla pro Vladimíra Jarcovjáka ve znamení usilování o vlastní malířský výraz. Prošel etapou tvorby obrazu s pevnou konstrukcí a výraznou barevností inspirovaných svým nejbližším okolím (zátiší a figurální kompozice) k malbě strukturální a symbolické s náměty předmětů a tvarů objektů z historie lidstva a různých slohových období. Vznikaly obrazy-objekty s použitím různých materiálů jako dřevo, kov aj. Významný byl pro něj rok 1965, kdy získal 1. cenu zahraničního účastníka na výstavě "International Festival of Art" v Los Angeles. Tato cena mu umožnila podniknout v následujícím roce studijní cestu do Itálie a Francie, což znamenalo silný podnět k další tvorbě. Pro dílo Vladimíra Jarcovjáka ve všech obdobích jeho tvorby je velmi důležitá barva. Barva, kterou se snaží měnit na výrazovou i obsahovou kvalitu. Obraz je pro něj barevnou výpovědí, která má jistou duchovní náplň. Každá barva pak má svou působnost s hlubším obsahem. Své obrazy zásadně nepojmenovává předem, protože práci na tvorbě obrazu nezačíná s představou něco popisovat, nebo dávat obrazu nějaký literární obsah. Hotový obraz pak považuje za uměleckou hodnotu, mající právo na existenci bez dalších komentářů autora.

Dialog červených mraků

olej, plátno, 1984, sign. DU Jarcovják 84, rám, v díle V. Jarcovjáka hrála vždy hlavní roli barva, kterou se snažil měnit na výrazovou i obsahovou kvalitu. I tento obraz je barevnou výpovědí s duchovní náplní, přičemž každá barva má svou působnost s hlubším obsahem. V díle Vladimíra Jarcovjáka se často setkáme s tím, že své obrazy nechával nepojmenované. Držel se názoru že obraz má nárok na existenci bez komentáře autora. To dává divákovi ponechává možnost vlastní představivosti, bez jakéhokoliv vodítka poskytnutého autorem

žák prof. R. Gajdoše, E. Filly, zakládají člen skupiny Trasa, člen SVU Mánes

ID: 28 (V)

Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

Ukončení prvního podání: 13. 12. 2018 15:00

Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook