Detail díla

František Muzika (1900-1974)

Citadela IX. (Útes IV.)

tempera, olej, plátno, 1968, 92 x 74 cm, sign. LD F. Muzika 68, adjustováno v původním autorském rámu, vzadu autorské přípisy a číslování s názvem obrazu a číslem v cyklu, přiložen znalecký posudek od Ing. Vladimíra Kobery, dílo Františka Muziky mělo určující podíl na formování českého výtvarného umění 20. století. František Muzika jako jeden z mála zástupců meziválečné avantgardy pokračoval i po válce v rozvíjení odkazu surrealistické tradice. Muzikovo úzké sepětí s historií avantgardy dokládá mimo jiné jeho účast na třech klíčových výstavách, které pokaždé definovaly smysl a směr českého moderního umění. Téma Citadel je často spojováno s funerální symbolikou. Toto téma se v Muzikově tvorbě začalo poprvé objevovat po válce a znovu se k němu vrátil na počátku 60. let s cyklem Mohyl (1960-1964), monumentálních kamenných stupňů, nad nimiž se majestátně vznáší tragická maska smrti. Právě na tuto funerální symboliku volně navázal v cyklu Citadel (1962-1968), do něhož patří i nabízený obraz Citadela IX. (Útes IV.) z roku 1968. Citadely symbolizují pohřebiště dávných kultur. V Muzikově vizi připomínají svými holými a zvětralými útesy, u jejichž paty se rozkládá majestátní schodiště, Böcklinův Ostrov mrtvých nebo vysněnou podobu legendárního ostrova Thulé. Obraz je laděn do monochromní barevnosti žluté s důrazem na světlo, které jemně září za osamělým vyvřelinovým a zvětralým útesem dávno vyhaslé nekropole. V pravé části obrazu z útesů citadely visí podivné tvary, jakési oblé skořápky, symbolická ukázka vyhasínajícího života, která při bližším pohledu připomíná nervová zakončení. Současně s cyklem Citadel vznikl i cyklus Elsinorů (1962-1974). V obou těchto cyklech se Muzika vrací ke stejnému výtvarnému pojetí, jaké použil ve svém cyklu Stromů. V této koncepci Muzika využívá nízkého horizontu, který posunul až k samému dolnímu okraji obrazu. Tím perspektivně vyměnil nadhled za podhled a zároveň zrušil iluzi prostorové hloubky a vytvořil tak klidné a neutrální pozadí, na němž dominuje samotný útes. Toto prostorové řešení klade důraz na obrys a tím i na jeho znakovou a symbolickou funkci. Obraz Citadela IX. (Útes IV.) byl vystaven v NG na retrospektivní výstavě Františka Muziky na podzim roku 1981 ve Valdštejnské jízdárně

Vystaveno: František Muzika /1900-1974/ obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Valdštejnská jízdárna září-říjen 1981

Provenience: z pozůstalosti autora

Literatura: František Muzika /1900-1974/ obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Národní Galerie, 1981, č. 135

žák prof. Loukoty, V. Nechleby a K. Krattnera, člen Devětsilu, SČUG Hollar a SVU Mánes

ID: 21

Vyvolávací cena: 8.000.000 CZK (320.000 €)

Ukončení prvního podání: 25. 04. 2019 15:00

Aktuální cena: 8.000.000 CZK (320.000 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Odhadní cena: 10 000 000 - 12 000 000 Kč CZK

Zpět

Facebook