Detail díla

Emil Filla (1882-1953)

Hlava Kristova

bronz, 1934, 22,5 x 24,5 cm, velice působivé dílo od největšího představitele českého kubismu. Jedná se o kubistickou parafrázi sochy, která byla umístěna na svorníku klenby v kostele sv. Gotharda ve Slaném. Dle prof. Matějčka se Filla zajímal o sochařství během tří dosti krátkých období, z nichž žádné netrvalo déle než dva tři roky. Byla to Matějčkem zmiňovaná léta 1913–14, dále 1934–35 a konečně 1936/37–38. K plastice tedy směřoval třikrát za svého života, pokaždé v jakési sochařské horečce. Tvorba Emila Filly patří k pilířům české moderní malby 20. století a je především spjata s vlnou kubismu v českém malířství. Ačkoli malba se zdá jako Fillovo přirozené medium číslo jedna, k soše měl též velmi blízko. Ostatně jako většina malířů moderních směrů od konce impresionismu i Filla propadl touze po plastickém zobrazení svého analytického vidění, které bylo zdrojem inspirace pro jeho malby, pozdější odlitek

Literatura: katalog k výstavě SGVU v Litoměřicích, Emil Filla sochař, 2002

žák prof. Thieleho a Bukovace na AVU v Praze, člen SVU Mánes a Skupiny výtvarných umělců

ID: 26

Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

Ukončení prvního podání: 25. 04. 2019 15:00

Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Odhadní cena: 175 000 - 200 000 Kč CZK

Zpět

Facebook