Detail díla

Bohuslav Reynek (1892-1971)

soukromé studium, člen SČUG Hollar; malíř, grafik, básník, překladatel; studoval na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával soukromě; po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství; spolupracoval s nakladatelem J. Florianem ve Staré Říši na edici Dobré dílo; ve 20. letech vznikly v tomto okruhu jeho expresionisticky laděné linoryty, spjaté s uměním krásné knihy; po sňatku s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou (1926) se ve 20. a 30. letech opakovaně vracel do Francie (Grenoble); přeložil a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí (1947); vedle básnické tvorby se věnoval kresbě, pastelu a akvarelu, malířsky čerpal v krajině okolí Grenoblu a v Provanci, zaznamenával výjevy z každodenního života; první linoryty stály svou lapidárností a kolorismem v blízkosti expresionismu E. Noldeho, s nímž pozdějí sdílel i neortodoxnost v pojetí biblických příběhů; postupně přešel od expresivní figurální malby a krajinářských motivů v kresbách a pastelech ke grafice hluboké symboliky; 1936 se natrvalo vrátil do Petrkova, kde vzniklo kolem 600 grafických listů v technice suché jehly nebo leptu, překračujících žánrová východiska zátiší nebo krajiny; do reálnéhio kontextu v nich vstupovaly biblické děje, které tvořily často i samostatný námět; v letech nástupu komunistického režimu žil ve vnitřním exilu katolického básníka, bez možnosti vystavovat; v 50. a 60. letech vytvořil nejvýznamnější část svého grafického díla, cykly Job, Don Quijote a množství grafik se sakrálními významy; v té době se jeho dílo přiblížilo lyrické abstrakci; vždy se v něm prolínala výtvarná složka s básnickou; básnické dílo zahrnuje 9 básnických sbírek, 2 sbírky básní v próze a řadu významných překladů, zejména francouzské poezie a prózy; udržoval kontakty s umělci Osmy a Skupiny výtvarných umělců, později se skupinou Tvrdošíjní; zastoupen ve sbírkách NG, GHMP v Praze, Galerie Benedikta Rejta Louny, MG Brno, GMU Roudnice nad Labem, AJG Hluboká nad Vltavou, GU Karlovy Vary, Východočeské galerie Pardubice, GVU Hodonín, GU Ždár nad Sázavou, GVU Havlíčkův Brod, OGV Jihlava, Musée Grenoble a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2003)

Bible Reynek

kniha, otisk z původní desky grafického listu B. Reynka, tiskl Milan Dřímal, 105 reprodukcí grafických listů s motivy z biblických příběhů , úprava Zd. Ziegler, vazba knihařství Richard Mayer, ve spolupráci s Galerií Sklenář vyd. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2014, celokožená vazba s ražbou a tištěnou reprodukcí na frontu, zlac. ořízka, s., orig. ochranné pouzdro - kazeta, výborný stav

Antikvariát Ostrovní

soukromé studium, člen SČUG Hollar, Svazu čsl. výtvarných umělců a Syndikátu českých spisovatelů

ID: 17

Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 23. 05. 2019 15:00

Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook