Detail díla

Ladislav Čepelák (1924-2000)

žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze; malíř, grafik, ilustrátor; byl asistentem profesora Silovského, 1964 pověřen vedením grafické dílny, 1967 jmenován docentem pro obor grafiky, 1987 profesorem; 1990 vrátil tituly zasloužilý učitel a zasloužilý umělec; své grafické listy často řadí do cyklů, které vznikají i řadu let; využívá několika kreslířských technik, téměř vždy v černobílém provedení; v grafice dává přednost hlubotiskovým technikám; v začátcích to byl čárový lept, později akvatinta, v posledním období mezzotinta; je jedním z autorů, kteří si své listy sami tisknou; první grafika pochází z roku 1948; upoutal na sebe pozornost cyklem Veltruský park (1949-1951); dalším cyklem jsou Krajiny z Povltaví (1952-1955); strukturální pojetí představuje cyklus Slánská krajina (1961-1963); v polovině šedesátých let vznikly dva soubory obloh (1964-1966), zaměřených na atmosférické proměny přífrody; v téže době vznikl krajinářský cyklus Tání (1964-1965), jehož listy jsou tištěny ze silně zaleptaných desek; vedle monumentálního pojetí krajiny jsou tu i komorní soubory, např. Pavučiny (1963-1966); výrazným motivem posledních let se stala motýlí křídla; dospívá k obecnějším pohledům na přírodu; nevyhýbá se ani ilustraci, literární díla doprovází jen volně, neilustruje děj, obsah (Ch. Bronteová - Jana Eyrová, 1967, V. Holan - Dokumenty, 1972); známé jsou i jeho monumentální realizace; za svého působení vychoval celou řadu mladých grafiků, kteří se k němu i po letech hlásí jako k člověku, který je seznámil dokonale se základy grafického řemesla; zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP Praha, soukromých sbírkách doma i v zahraničí Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

Ladislav Čepelák 65

soubor 50 původních grafik, 1989, 43,5 x 31,5 cm, vše signováno, 40/62, vydáno k 65. narozeninám autora, soubor prací žáků prof. Čepeláka na AVU v Praze, zastoupení autoři: L. Čepelák, J. Altmann, M. Axmann, M. Blabolilová, M. Bravenec, J. Černý, L. Dušek a M. Sukdoláková, M. Fišák, J. Hampl, P. Hampl, R. Havlík, J. Hlaváček, J. Holoubek, R. Jařabáčová, M. Kadlec, P. Kadlec J. Kadlecová, M. Kohout, J. Lindovský, J. Lochovská, Z. Lörinczová, J. Moravec, J. Mžyk, B. Nosek, Z. Nováčková, J. Otava, O. Ptáčková, L. Reslerová, J. Růžička, J. Saska, E. Sendlerová, P. Soukupová, J. Stoupová-Čikrtová, M. Svoboda, J. Šafránek, V. Ševčík, M. Šoltészová, I. Špirk, B. Tesař, J. Truksová, I. Tříska, L. Vacek, L. Vilhelmová, I. Vodochodská, M. Vovsová, J. Walla, H. Willmanová - Tomášková, K. Žaluda, K. Ženatá, I. Kantůrková, v původním kartonovém přebalu, kompletní, přiložen seznam autorů

Antikvariát Dlážděná

žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

ID: 24

Vyvolávací cena: 19.000 CZK (760 €)

Ukončení prvního podání: 23. 05. 2019 15:00

Aktuální cena: 19.000 CZK (760 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook