Detail díla

Karel Teige (1900-1951)

studium dějin umění na FF UK v Praze a ve škole Bauhausu v Dessau, zakladatel Devětsilu, člen Levé fronty, mluvčí Skupiny surrealistů; grafik, typograf, historik a teoretik umění, kritik, publicista, pedagog; přední představitel mezinárodní avantgardy; ve výtvarném umění začínal jako grafik a kreslíř; byl ovlivněn Tvrdošíjnými, ale tvorba byla záhy potlačena jeho teoretickými schopnostmi; spolu s J. Seifertem redigovali Revoluční sborník Devětsilu (ReD, 1922) a přispěl do sborníku Život II (1922); 1922 navštívil Paříž a pak se zaměřil na představování evropského avantgardního umění, poetismu a později surrealismu; od 1923 redigoval měsíčník Stavba a v tomtéž roce vyšla monografie Jan Zrzavý; od 1923 se zabýval typografií, upravil řadu knih a časopisů, stal se představitelem konstruktivistické typografie; byl autorem manifestů poetismu (1924) a konstruktivismu; 1928 shrnul své teoretické aktivity v 2. Manifestu poetismu; koncem dvacátých let byl uznávaným teoretikem architektury, od 1929 vydával architektonickou edici Mezinárodní soudobá architektura; 1929-1930 působil jako pedagog sociologie architektury v Bauhausu; přednášel, knižně a časopisecky publikoval o výtvarném umění (Der Sturm, Die Aktion, Orfeus, Veraikon, Disk, rozpravy Aventina, Musaion, Volné směry a řada dalších); kolem 1930 byl významným členem Levé fronty; podílel se na některých návrzích scén Osvobozeného divadla;od 1934 hlavní teoretik surrealistické skupiny; obhajoval právo umělce na svobodu projevu, organizoval pobyt A. Bretona a P. Eluarda v Čechách, vydal monografii o J. Štýrském a Toyen; v roce 1938 publikoval brožuru Surrealismus proti proudu, ve které se rozešel s V. Nezvalem na protest jeho rozpuštění surrealistické skupiny; k surrealismu se vrátil na počátku padesátých let a s několika mladými surrealisty vydal deset ineditních sborníků Znamení zvěrokruhu; po roce 1948 nesměl publikovat, zabýval se filosofickými otázkami vývoje moderního umění; ve volné tvorbě se zaobíral volnou grafikou, kresbou, koláží, vyzvořil jich několik set (1935-1951 cyklus s tematikou metamorfózy ženského těla, koláže doporovodily např. knihu P. Éluarda Veřejné růže), fotomontáží, obrazovou poezií (od 1923); zastoupen ve sbírkách NG a GHMP v Praze, MG v Brně, GMU v Roudnici nad Labem, GVU v Ostravě, SNG v Bratislavě a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

Abeceda. Taneční kompozice Milči Majerové - Vítězslav Nezval

brožovaná kniha, 1926, 30 x 23 cm, cyklus básní s tanečními kompozicemi Milči Mayerové, v typografické úpravě, obálce a s fotomontážemi K. Teigeho, fotografiemi K. Paspy, vydal ve 2000 výtiscích k Vánocům 1926 J. Otto v Praze, vytiskla Česká grafická Unie a. s., Praha, kultovní kniha českého poetismu soubor krátkých básní na jednotlivá písmena abecedy, vycházejících z asociací, jež v autorovi písmena vyvolávají, ať už po stránce vizuální (typografické), nebo zvukové konstruktivistický výtvarný doprovod Karla Teigeho tvoří montáže Paspových fotografií tanečních kreací, doplněné na bílé ploše výraznými černými pásy, kniha je považována za nejčistší projev avantgardních myšlenek sdružení Devětsil, původní brožovaná vazba, 57 stran, velmi zachovalý stav, restaurátorsky ošetřený hřbet, čtyři drobné skvrnky v levé horní části obálky

Antikvariát Dlážděná

studium dějin umění na FF UK v Praze a ve škole Bauhausu v Dessau, zakladatel Devětsilu, člen Levé fronty, mluvčí Skupiny surrealistů

ID: 6

Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 23. 05. 2019 15:00

Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook