Detail díla

Josef Ehm (1909-1989)

Josef Ehm (1. srpna 1909 Habartov – 8. listopadu 1989) byl významným českým fotografem, pedagogem a redaktorem. V letech 1934–1946 učil na Státní grafické škole v Praze, mezi roky 1939 a 1941 redigoval s Jaromírem Funkem časopis Fotografický obzor. V roce 1943 se účastnil jako autor několika snímků na vydání portfolia Moderní česká fotografie. Ve své volné tvorbě byl nepřehlédnutelným představitelem proudu vycházejícího z nové věcnosti. V jeho díle se propojoval smysl pro purismus fotografie s perfekcionismem řemesla. Od třicátých do šedesátých let vytvářel komorní soubory aktů, portrétů, přírodních a městských krajin a originálních námětů. Je jedním z mála fotografů, v jejichž tvorbě se zachovaly prvky nové věcnosti i v tvorbě po roce 1945. Jeho studentem byl například fotograf skla Lumír Rott, k jeho dalším žákům patřili Jindřich Brok, Zdenko Feyfar, Emila Medková, Dagmar Hochová, Vladimír Sirůček a mnozí další

Portrét Otakara Nejedlého

bromostříbrná fotografie, 1944, 27,5 x 23,5 cm, sign. PD na podkladovém kartonu Ehm 44

člen SVU Mánes, SČVU a FIAP

ID: 545

Vyvolávací cena: 19.000 CZK (760 €)

Ukončení prvního podání: 12. 12. 2019 15:00

Aktuální cena: 19.000 CZK (760 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook