Historie příhozu - Dívka s číší, PF. 1958

Lou Strik (1921-2001)

Zpět