Kamil Lhoták (1912 - 1990)

Zpět

Malíř, grafik, ilustrátor, filmový výtvarník a autor knih se narodil 25. 7. 1912 v pražských Holešovicích. Jako malý chlapec prodělal obrnu a následkem nemoci napadal na nohu. Díky tomuto pohybovému hendikepu se později stal vášnivým řidičem a cyklistou. Již ve škole výborně kreslil, ale na Akademii výtvarných umění se nepřihlásil. Studoval práva na Karlově univerzitě. Jako malíř a výtvarník byl samouk. Podnikl studijní cesty po Itálii (1932) a Francii (1938). Poprvé vystavoval v Praze roku 1939. V roce 1939 se stal členem Umělecké Besedy, v letech 1942 – 48 působil ve Skupině 42 a od roku 1945 ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Lhotákova malba je podmíněna jeho neškoleným projevem. Od prvních pokusů probíhala v celistvé linii, kterou nelze dělit do vyhraněných slohových etap. Je založena na básnickém pohledu, přestože hlavním inspirativním zdrojem mu byla technika a civilizace z přelomu a počátku 20. .... Více informací zde ....

Výběr děl v kategorii: GRAFIKA

Facebook