Radim Malát (1930 - 1997)

Narozen 5.12. 1930 v Praze. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Působil v ateliérech Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. Jeho tvorba prošla různými tvůrčími obdobími. V období mezi léty 1946 – 1959 je pro Maláta typická krajinomalba. Zde se inspiroval díly Václava Špály, Jana Zrzavého, Karla Holana aj. V menší míře se v tomto období věnuje i malbě zátiší. Zlom v jeho tvorbě nastává roku 1960, kdy vzniká skupina Radar. Malát se stává jejím členem a začíná hledat svůj vlastní výtvarný projev.V jeho tvorbě se začínají prosazovat konstruktivní prvky. Mění i náplň děl. Zaměřil se na zkoumání soudobého městského života - zobrazoval páry v kavárnách, v domácnostech, jdoucí po ulici…Ale nejvíce ho zajímalo město samotné. Soustředil se především na periferii města - na stavby budov s konstrukcemi lešení, tovární budovy s řadami komínů nebo na panelová sídliště. Malát prošel různými malířskými obdobími - geometrickou abstrakcí, abstraktním uměním, nekonkrétní malbou s konstruktivními prvky,… Inspirací mu byl především František Gross a František Hudeček. V tomto období se též velmi začal zajímat o asambláže – užíval víčka od lahví, zavařeninových sklenic, kovové mřížky, destičky z motorů… V 70. letech byla Malátovi znemožněna výstavní činnost. Začal se tedy věnovat ilustracím. Ilustroval především knihy ruských autorů a využíval k tomu techniku linorytu. K malířské tvorbě se vrátil až roku 1988. Zpočátku se vrátil k tématice měst a krajin, ale nakonec se ústředním tématem jeho obrazů staly figury. Zemřel 24.11. 1997.

Zpět

Facebook