80 LET LITOGRAFICKÉ DÍLNY V ŘÍČNÍ

Galerie Vltavin 17. 2. 2016 - 18. 3. 2016

Když pomůže šťastná náhoda
Obdivuji grafickou techniku litografie. Umožňuje umělcům reprodukovat věrně kresbu, pastel i obraz – pokud je umělec v této technice mistrem, a také rytinu či litografický lept. Barva pak patří ke kladům této techniky a záleží jen na umělci, jak pestrou paletu pro realizaci grafického listu zvolí. Taková je nabídka litografických dílen a je pochopitelné, že jsem poprvé do oficíny v Říční ulici č. 11, do starého nenápadného domu, ve kterém se tato reprodukční technika tiskne již od roku 1935, vstupoval v doprovodu akademického malíře Karla Oberthora se smíšenými pocity a zvědavost hrála prim.
Dílna! Veliká místnost s nátiskovými stroji, trochu hluku, pohyb velikých válců, před okny stolky, u některých skloněné postavy umělců kreslí na veliké kamenné desky. U mašiny tiskař Jaroslav Kraml, chlap s úzkými rty, trochu zamračený zvedal papíry s natištěnou barvou a uklá .... Více informací zde ....

Facebook