• Alois Moravec

  (1899-1987)

  Pradleny

  Položka č.: 278892

  Vyvolávací cena: 200 CZK (9 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 16:58

  dřevoryt, 25 x 33 cm, sign. PD AMoravec, č. 35/50, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte, A. Hofbauera a F. Kysely na UMPRUM v Praze a prof. M. Švabinského na AVU tamtéž, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Jihočeských výtvarníků a Západočeských výtvarníků v Plzni

  Aktuální cena: 200 CZK (9 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Viktor Stretti

  (1878-1957)

  Zima na náplavce

  Položka č.: 278893

  Vyvolávací cena: 600 CZK (25 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:00

  litografie, 1952, 31 x 38,7 cm, monogr. PD V.S, při okrajích lehce pokrčený, natržený papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Lišky, F. Jeneweina a G. Schmoranze na UMPRUM v Praze, prof. F. Ženíška na AVU, prof. C. Marra a P. Halma na Akademii v Mnichově, člen SVU Mánes, spoluzakladatel a předseda…

  Aktuální cena: 600 CZK (25 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Lukavský

  (1924-1984)

  Kostel

  Položka č.: 278894

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:02

  litografie, 1948, 23 x 32 cm, sign. PD Jaroslav Lukavský 48, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Z. Balaše, V. Silovského a V. Pukla

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Rambousek

  (1895-1976)

  Krajina

  Položka č.: 278895

  Vyvolávací cena: 600 CZK (25 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:04

  litografie, 24,5 x 34,5 cm, sign. PD Jan Rambousek, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Preislera, M. Švabinského a V. Nechleby, spoluzakladatel Umělecké besedy, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 600 CZK (25 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alena Laufrová

  (1952)

  Pocta divadlu

  Položka č.: 278896

  Vyvolávací cena: 450 CZK (19 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:06

  lept, akvatinta, 1994, 30,2 x 19,8 cm, sign. PD Alena Laufrová 94, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní, žákyně prof. Z. Sklenáře, E. Weidlicha a J. Anderleho na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 450 CZK (19 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Anna Grmelová

  (1926-2000)

  Město

  Položka č.: 278897

  Vyvolávací cena: 300 CZK (13 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:08

  dřevoryt, 1967, 26,2 x 19,5 cm, sign. LD AGrmelová 67, č. 36/130, Antikvariát Ostrovní, žákyně prof. K. Hofmana, J. Kousala a V. Hrocha na Škole umění ve Zlíně

  Aktuální cena: 300 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milada Kazdová

  (1911-2001)

  Vyšívačky

  Položka č.: 278898

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:10

  měkký kryt, 30,7 x 24,7 cm, sign. PD M. Kazdová, Antikvariát Ostrovní, studium na přípravce AVU, žákyně J. Kulce na Ukrajinské akademii výtvarných umění, prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Šimon

  (1920-1958)

  Čtenář

  Položka č.: 278899

  Vyvolávací cena: 700 CZK (30 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:12

  akvatinta, 18,2 x 27 cm, sign. PD Pavel Šimon, č, 70/99, Antikvariát Ostrovní, žák prof. V. Pukla, F. T. Šimona a A. Pelce na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 700 CZK (30 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Šimon

  (1920-1958)

  Rožďálovice

  Položka č.: 278900

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:14

  měkký kryt, 1954, 20,5 x 33,5 cm, sign. PD Pavel Šimon, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní, žák prof. V. Pukla, F. T. Šimona a A. Pelce na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan C. Vondrouš

  (1884-1970)

  Kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře

  Položka č.: 278901

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:16

  lept, 1940, 32,5 x 25,8 cm, sogn. PD J.C. Vondrouš 1940, č. 47/200, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Jonese, E. M. Warda a G. W. Maynarda v USA

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arno Nauman

  (1887-1959)

  Praha Troja

  Položka č.: 278902

  Vyvolávací cena: 600 CZK (25 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:18

  lept, 21,2 x 30,3 cm, sign. PD Arno Nauman, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského a F. Ženíška na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 600 CZK (25 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Müller

  (1899-1977)

  Vyšehrad

  Položka č.: 278903

  Vyvolávací cena: 550 CZK (23 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:20

  lept, 32,5 x 25 cm, sign. PD Karel Müller, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského, V. Bukovace a J. Obrovského, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 550 CZK (23 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Štěch

  (1908-1982)

  Pohled na Vyšehrad

  Položka č.: 278904

  Vyvolávací cena: 450 CZK (19 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:22

  lept, 25 x 32,3 cm, sign. PD K. Štěch, Antikvariát Ostrovní, studium grafiky u prof. Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, žák prof. F. T. Šimona na AVU, člen SČUG Hollar, Sdružení jihočeských výtvarníků

  Aktuální cena: 450 CZK (19 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Pukl

  (1896-1970)

  Chrám sv. Mikuláše

  Položka č.: 278905

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:24

  lept, 1936, 31,7 x 25,2 cm, sign. PD Vl. Pukl 36, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Schussera na UMPRUM v Praze a prof. T. F. Šimona na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: ID2**1 Historie příhozu

 • Jan Rambousek

  (1895-1976)

  Krajina

  Položka č.: 278906

  Vyvolávací cena: 600 CZK (25 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:26

  litografie, 24,5 x 34,5 cm, sign. PD Jan Rambousek, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Preislera, M. Švabinského a V. Nechleby, spoluzakladatel Umělecké besedy, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 600 CZK (25 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Vik

  (1883-1964)

  Pohled na Karlův most a Hradčany

  Položka č.: 278907

  Vyvolávací cena: 700 CZK (30 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:28

  lept, 1935, 32,3 x 25 cm, sign. PD Vik, Antikvariát Ostrovní, studium na odborné tkalcovské škole v Lomnici nad Popelkou, žák prof. R. Ottenfelda na Akademii v Praze, zakládající člen SČUG Hollar, člen Salonu d'Autumne v Paříži, SVU Mánes, řádný člen České akademie věd a umění

  Aktuální cena: 700 CZK (30 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Müller

  (1899-1977)

  V sadu

  Položka č.: 278908

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:30

  lept, 32 x 25 cm, sign. PD Karel Müller, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského, V. Bukovace a J. Obrovského, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milada Kazdová

  (1911-2001)

  Předjaří

  Položka č.: 278909

  Vyvolávací cena: 450 CZK (19 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:32

  lept, 1952, 23,5 x 34,5 cm, sign. PD M. Kazdová 1952, č. 4/15, Antikvariát Ostrovní, studium na přípravce AVU, žákyně J. Kulce na Ukrajinské akademii výtvarných umění, prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 450 CZK (19 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Homolka

  (1909-1964)

  Loďky

  Položka č.: 278910

  Vyvolávací cena: 100 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 26. 10. 2023 17:34

  litografie, 26 x 38,5 cm, sign. PD Ant. Homolka, zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Bendy na UPŠ v Praze, prof. W. Nowaka a T. F. Šimona na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 100 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Instagram

Facebook