Antonín Strnadel

(1910-1975)

žák J. Bendy na UMPRUM v Praze a M. Švabinského na AVU, člen UB a SVU Aleš; malíř, grafik, ilustrátor, kostýmní výtvarník, pedagog; od 1936 působil jako pedagog všeobecné a speciální školy pro užitou grafiku, knižní umění a propagaci, od 1941 vedoucí školy pro užitou grafiku na UMPRUM v Praze, profesor a vedoucí speciálního ateliéru pro užitou grafiku na VŠUP v Praze (1945-1968); těžiště jeho práce spočívalo především v knižní ilustraci a knižních úpravách, kresebných a akvarelových studiích s národopisnou tematikou; věnoval se kresbě, malbě, grafice, známkové tvorbě, tapiseriím a pracím pro architekturu (1954 - Vrata Památníku osvobození v Praze na Vítkově, s J. Malejovským; 1957-1958 - Vitráž nádražní haly v Poděbradech); realizoval takké kostýmní návrhy, mj. pro Národní divadlo v Praze (Lašské tance od L. Janáčka), Čs. státní film (1947 Portáši, rež. V. Kubáska); ilustroval řadu knih svých bratrů (Bohumíra Četyny a Josefa Strnadla) i dalších autorů, za což byl několikrát oceněn; ve svém díle většinou ztvárňoval vzpomínky na rodné Valašsko, časo v něm zaznívaly lidové prvky; zastoupen ve sbírkcáh NG a PNP v Praze, MG v Brně, GVU v Ostravě, KGVU ve Zlíně, Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, Městského muzea ve Frentštátě pod Radhoštěm, Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích, v Památníku Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ

 • Antonín Strnadel

  (1910-1975)

  Žena v kroji

  Položka č.: 255327

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 31. 08. 2021 15:38

  kolorovaná litografie, 1940, 23 x 15 cm, sign. LD AStrnadel 1940, rám, Antikvariát Ostrovní, žák J. Bendy na UMPRUM v Praze a M. Švabinského na AVU, člen UB a SVU Aleš

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Instagram

Facebook