Benefiční aukce ve prospěch Diakonie ČCE

Dobré věci nevzniknou samy od sebe.
Je za nimi souhra lidí, událostí, rozhodnutí. Čeští umělci a umělkyně nám darovali výsledky své práce – obrazy, grafiky, fotografie, digitální tisky, objekty a designové předměty. Lidé na různých místech světa touží po práci, která je uživí v jejich zemi. Mezi nimi stojíte Vy a můžete svým dobrým rozhodnutím pomoci.
Nákupem díla přispějete na pomoc Diakonie chudým ženám v Zambii, dětem v uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu a Barmě, nebo na přípravu dobrovolníků na povodně v České republice. Naše pomoc má jedno společné: ve všech našich aktivitách se zaměřujeme na to, abychom lidem umožnili důstojnou práci a obživu. Více o Diakonii ve světě na www.diakoniespolu.cz

SEZNAM AUTORŮ


Facebook