Registrace Uživatele

pro internetový prodej nejvyšší nabídce Vltavín s.r.o.

1. VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE PRO OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI UŽIVATELE

- tento registrační krok slouží k zanesení Vašich údajů do registru dražitelů Aukční síně Vltavín s.r.o a slouží pro zpětnou kontrolu dražitelovy identifikace. VYPLNĚNÍ TOHOTO FORMULÁŘE JE POVINNÉ..

- Aukční síň Vltavín s.r.o., se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zavazuje se, že identifikační údaje jsou neveřejné a budou použity výhradně pro interní potřeby Aukční síně Vltavín, s.r.o.

Osobní údaje

Přihlašovací údaje

Zobrazit heslo Skrýt heslo
Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, velké a malé písmeno, číslici a nesmí obsahovat mezery

Adresa


Registruji se pro moji účast v internetové aukci zboží nabízeného vyhlašovatelem v jím konaných aukcích, prováděných za podmínek stanovených v Aukčním řádu Aukční síně Vltavín (vyhlašovatel) a současně mojí registrací vyjadřuji bezvýhradný souhlas s Aukčním řádem, s jehož obsahem jsem se před registrací seznámil na www.auctions-art.cz. Souhlasím s podmínkami dle tohoto Aukčního řádu. Zavazuji se, že koupený předmět uhradím nejpozději do 14 dnů.

2. OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI DRAŽITELE A POTVRZENÍ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ

- v případě odeslání formuláře Vás budou naši zaměstnanci v nejbližších dnech kontaktovat.

3. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INTERNETOVÉ AUKCE

- na základě ověření totožnosti Vám bude umožněn přístup do internetové aukce.

Facebook