PLNÁ MOC (LIMITNÍ LÍSTEK)

Aukční síň Vltavín spol. s r. o., Masarykovo nábřěží 36, Praha 1

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 485 24, dne 29.10.1996

IČ: 25086600, DIČ: CZ25086600, Č. účtu: 19-3318420287/100 a dále jen “zmocněnec“

organizuje, dále jen “dražba”, za podmínek uvedených v Aukčním řádu, který je nedílnou součastí tištěné verze katalogu.

Zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům, které souvisejí se zastupováním zmocnitele jako účastníka dražby při dražbě níže uvedených předmětů.
Zmocnitel tímto prohlašuje, že jsou mu známy dražební podmínky, jakož i Aukční řád, a bez výhrad s nimi souhlasí.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce. Pokud si zmocněnec ustanoví zástupců více,souhlasí zmocnitel s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

Telefonní dražba je možná u položek, kde vyvolávací cena začíná na 10.000 Kč a více.

Tato plná moc je platná pouze pro sálové aukce.

Limitní listek pro fax si můžete stáhnout: Zde

Zmocněnec souhlasí, aby zmocnitele zastupoval při společné dražbě, která se bude konat dne:

Číslo položky Autor + Název položky Vyvolávací cena Limitní cena

TYP DRAŽBY:

Instagram

Facebook