Jaroslav Šetelík

(1881-1955)

žák E. K. Lišky na UMPRUM, prof. R. Ottenfelda na AVU v Praze, člen UB a Krasoumné jednoty; malíř, kreslíř; maloval Prahu, zejména staropražské pohledy, studie lesů a hor, monumentální obrazy a náměty čerpal také na četných zahraničních cestách; za pobytu v Holandsku (1921-1922) vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst; dalšími náměty byly veduty a motivy Plzně, Brna, Čáslavi, Kutné Hory, Loun; příležitostně se věnoval i nástěnné malbě (v Mnichově Roční doby a Motivy parkové) a ilustraci, kresby publikoval ve Zlaté Praze; byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, 1929; zastoupen ve sbírkách NG, GHMP a ČMVU v Praze, OGVU v Jičíně, GMU v Hradci Králové, KGVU Zlín a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ


 • Jaroslav Šetelík

  (1881-1955)

  Zámecké schody

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 65.000 CZK (2.500 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:30

  olej, plátno, 50,5 x 90,5 cm, sign. PD Jaroslav Šetelík, rám, nádherná ukázka z díla uznávaného českého malíře, který studoval u F. Engelmüllera a později také u E. K. Lišky na UMPRUM a prof. Ottenfelda na AVU v Praze. Stal se členem Umělecké besedy a Krasoumné jednoty. Byl uznávaným malířem i v zah…

  Aktuální cena: 65.000 CZK (2.500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook