Jindřich Brok

(1912-1995)

fotograf, žák prof. J. Funkeho a prof. J. Ehma. Je považován za nejvýznamnějšího fotografa skla po r. 1945, zastoupen ve sbírce UMPRUM Praha.

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook